Công Ty
S55 ( HNX )
22.60 ()
  -  Công ty Cổ phần Sông Đà 505
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     22.60   22.60   22.60   22.60   0.00 8,408.00   190.01
27/03/2020 -     21.20   21.20   19.60   19.60   0.00 10,100.00   206.12
26/03/2020 -     22.20   22.20   20.80   20.80   0.00 21,700.00   479.29
25/03/2020 -     22.20   22.20   22.10   22.10   0.00 16,100.00   356.11
24/03/2020 -     22.00   22.10   22.00   22.10   0.00 26,467.00   582.21
23/03/2020 -     22.50   23.50   20.80   20.80   0.00 45,500.00   1,035.95
20/03/2020 -     23.00   23.00   23.00   23.00   0.00 37,800.00   869.40
19/03/2020 -     23.00   23.00   23.00   23.00   0.00 13,200.00   303.60
18/03/2020 -     22.00   23.00   22.00   23.00   0.00 64,100.00   1,465.60
17/03/2020 -     22.00   22.00   22.00   22.00   0.00 56,000.00   1,232.00
16/03/2020 -     20.00   20.00   20.00   20.00   0.00 12,000.00   240.00
13/03/2020 -     22.00   22.00   22.00   22.00   0.00 4,300.00   94.60
12/03/2020 -     23.80   23.80   23.80   23.80   0.00 500.00   11.90
11/03/2020 -0.40 (1.69%)     23.80   23.80   23.20   23.20   0.00 18,660.00   441.21
10/03/2020 -     23.50   24.10   23.50   23.60   0.00 21,300.00   502.10
09/03/2020 -     23.00   24.10   23.00   24.10   0.00 62,000.00   1,451.10
06/03/2020 -     24.50   24.50   24.40   24.50   0.00 13,260.00   324.00
05/03/2020 -     24.50   24.50   23.60   24.30   0.00 33,400.00   798.73
04/03/2020 -     23.50   24.50   23.50   24.50   0.00 12,343.00   290.76
03/03/2020 -     23.50   23.50   22.60   22.60   0.00 4,500.00   102.15
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015