Công Ty
SDN ( HNX )
27.00 ()
  -  Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     0.00   0.00   0.00   27.00   0.00 -   -
27/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   27.00   0.00 -   -
26/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   27.00   0.00 -   -
25/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   27.00   0.00 -   -
24/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   27.00   0.00 6.00   0.15
23/03/2020 -     27.00   27.00   27.00   27.00   0.00 9,000.00   243.00
20/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   30.00   0.00 -   -
19/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   30.00   0.00 6,600.00   198.00
18/03/2020 -     28.80   30.00   28.80   30.00   0.00 4,700.00   139.08
17/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   31.90   0.00 -   -
16/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   31.90   0.00 -   -
13/03/2020 -     31.90   31.90   26.10   31.90   0.00 300.00   8.99
12/03/2020 -     29.70   29.70   29.00   29.00   0.00 1,100.00   31.97
11/03/2020 + 2.20 (8.87%)     27.00   27.00   27.00   27.00   0.00 100.00   2.70
10/03/2020 -     21.90   24.80   21.90   24.80   0.00 400.00   9.05
09/03/2020 -     22.70   22.70   22.70   22.70   0.00 300.00   6.81
06/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   22.70   0.00 -   -
05/03/2020 -     22.70   22.70   22.70   22.70   0.00 100.00   2.27
04/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   25.20   0.00 -   -
03/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   25.20   0.00 -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015