Công Ty
C69 ( HNX )
4.80 ()
  -  Công ty cổ phần Xây dựng 1369
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     4.50   5.00   4.40   4.80   0.00 518,900.00   2,534.34
27/03/2020 -     5.00   5.00   4.60   4.60   0.00 76,700.00   358.09
26/03/2020 -     5.10   5.10   4.80   5.00   0.00 53,900.00   266.93
25/03/2020 -     5.00   5.30   4.90   5.20   0.00 670,600.00   3,529.91
24/03/2020 -     4.90   4.90   4.60   4.90   0.00 32,700.00   154.36
23/03/2020 -     5.10   5.20   4.70   4.70   0.00 345,000.00   1,739.25
20/03/2020 -     5.00   5.20   5.00   5.20   0.00 1,044,650.00   5,423.12
19/03/2020 -     4.90   5.10   4.80   4.80   0.00 60,700.00   299.42
18/03/2020 -     5.00   5.10   5.00   5.00   0.00 68,108.00   342.87
17/03/2020 -     5.10   5.20   5.00   5.00   0.00 84,700.00   435.10
16/03/2020 -     4.90   5.20   4.80   5.20   0.00 61,600.00   308.52
13/03/2020 -     4.80   5.10   4.70   4.90   0.00 95,486.00   461.89
12/03/2020 -     5.20   5.20   5.00   5.10   0.00 82,700.00   423.18
11/03/2020 + 0.30 (6.00%)     5.20   5.50   5.10   5.30   0.00 153,980.00   831.78
10/03/2020 -     5.00   5.40   5.00   5.00   0.00 185,500.00   954.21
09/03/2020 -     5.50   6.00   5.50   5.50   0.00 206,100.00   1,139.37
06/03/2020 -     6.40   6.40   6.10   6.10   0.00 466,350.00   2,847.43
05/03/2020 -     6.70   6.80   6.20   6.70   0.00 82,000.00   543.05
04/03/2020 -     6.50   6.90   6.20   6.70   0.00 1,126,520.00   7,296.35
03/03/2020 -     6.90   7.10   6.30   6.80   0.00 1,285,335.00   8,241.33
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015