Công Ty
GKM ( HNX )
15.50 ()
  -  Công ty cổ phần Khang Minh Group
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     15.50   15.50   14.90   15.50   0.00 195,400.00   3,023.14
27/03/2020 -     15.20   15.40   15.00   15.20   0.00 555,800.00   8,400.49
26/03/2020 -     15.20   15.20   15.10   15.20   0.00 161,500.00   2,439.05
25/03/2020 -     15.20   15.20   15.10   15.20   0.00 81,500.00   1,237.50
24/03/2020 -     15.20   15.20   15.00   15.10   0.00 188,930.00   2,846.14
23/03/2020 -     15.40   15.40   15.10   15.10   0.00 54,700.00   836.57
20/03/2020 -     15.40   15.60   15.00   15.60   0.00 163,620.00   2,483.70
19/03/2020 -     15.10   15.50   15.10   15.50   0.00 96,513.00   1,492.51
18/03/2020 -     15.20   15.30   14.90   15.20   0.00 109,664.00   1,657.22
17/03/2020 -     15.30   15.40   15.10   15.40   0.00 105,100.00   1,602.75
16/03/2020 -     15.50   15.50   15.40   15.40   0.00 32,300.00   498.24
13/03/2020 -     15.40   15.50   15.40   15.50   0.00 191,100.00   2,953.54
12/03/2020 -     15.70   15.70   15.60   15.60   0.00 102,208.00   1,599.52
11/03/2020 0.00 (0.00%)     15.70   15.90   15.60   15.90   0.00 277,504.00   4,365.11
10/03/2020 -     15.70   15.90   15.70   15.90   0.00 169,600.00   2,671.97
09/03/2020 -     15.70   15.80   15.70   15.80   0.00 179,135.00   2,821.16
06/03/2020 -     15.70   15.90   15.70   15.90   0.00 127,100.00   2,003.21
05/03/2020 -     15.70   15.80   15.60   15.80   0.00 160,300.00   2,519.19
04/03/2020 -     15.50   15.70   15.50   15.70   0.00 196,900.00   3,064.82
03/03/2020 -     15.60   15.80   15.60   15.70   0.00 103,400.00   1,618.37
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015