Công Ty
TVT ( HSX )
20.15 ()
  -  Tổng công ty Việt Thắng - CTCP
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     20.50   20.40   20.30   20.15   20.34 4,070.00   82.76
27/03/2020 -     23.40   23.30   23.10   23.30   23.21 5,510.00   127.83
26/03/2020 -     23.50   23.50   22.50   23.40   23.37 2,560.00   60.13
25/03/2020 -     23.00   23.50   23.00   23.50   23.08 7,920.00   182.68
24/03/2020 -     23.50   23.00   21.90   23.00   22.17 7,370.00   163.59
23/03/2020 -     24.00   23.50   23.00   23.50   23.40 6,340.00   148.84
20/03/2020 -     24.00   24.95   23.10   24.00   23.84 3,800.00   90.76
19/03/2020 -     22.40   24.50   23.50   24.00   23.79 3,000.00   70.65
18/03/2020 -     25.00   25.00   24.00   23.80   24.25 15,540.00   377.66
17/03/2020 -     25.80   25.00   24.00   25.00   24.69 11,750.00   293.42
16/03/2020 -     22.60   24.15   23.00   24.15   23.87 11,990.00   286.52
13/03/2020 -     23.00   23.00   22.60   22.60   22.81 10,750.00   244.80
12/03/2020 -     23.30   23.50   23.00   23.00   23.40 15,540.00   364.79
11/03/2020 -0.55 (2.32%)     23.75   23.50   23.20   23.20   23.38 840.00   19.68
10/03/2020 -     22.50   23.80   22.30   23.75   22.67 9,300.00   209.14
09/03/2020 -     23.70   22.50   22.50   22.50   22.50 100.00   2.25
06/03/2020 -     23.70   0.00   0.00   23.70   0.00 -   -
05/03/2020 -     24.00   24.00   23.20   23.70   23.60 820.00   19.38
04/03/2020 -     24.00   0.00   0.00   24.00   0.00 -   -
03/03/2020 -     24.00   24.25   24.00   24.00   24.04 620.00   14.88
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015