Công Ty
ADS ( HSX )
9.95 ()
  -  Công ty cổ phần Damsan
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     9.42   9.95   9.95   9.95   9.95 10.00   0.10
27/03/2020 -     10.95   10.35   10.30   10.35   10.31 2,110.00   21.73
26/03/2020 -     10.45   10.95   10.90   10.95   10.94 3,010.00   32.89
25/03/2020 -     10.10   10.45   9.50   10.45   9.85 4,210.00   41.54
24/03/2020 -     9.65   10.10   10.00   10.10   10.06 2,640.00   26.50
23/03/2020 -     10.35   11.05   9.65   9.65   10.82 3,910.00   42.59
20/03/2020 -     10.95   10.50   10.20   10.35   10.35 2,370.00   24.48
19/03/2020 -     10.25   10.95   10.25   10.95   10.61 2,860.00   30.89
18/03/2020 -     10.35   11.00   10.30   11.00   10.45 4,750.00   49.78
17/03/2020 -     10.30   10.35   10.10   10.35   10.23 5,870.00   60.32
16/03/2020 -     10.00   10.35   10.00   10.30   10.23 5,590.00   57.34
13/03/2020 -     10.30   10.30   9.60   10.00   10.02 1,160.00   11.62
12/03/2020 -     10.10   10.40   9.45   10.30   10.19 1,750.00   17.77
11/03/2020 -0.10 (0.98%)     10.20   10.30   10.20   10.10   10.26 950.00   9.70
10/03/2020 -     10.00   10.40   9.35   10.20   10.20 1,590.00   16.12
09/03/2020 -     9.69   10.60   9.69   10.00   10.16 4,990.00   49.31
06/03/2020 -     10.40   10.50   10.35   10.40   10.41 740.00   7.71
05/03/2020 -     10.00   10.40   10.40   10.40   10.40 230.00   2.39
04/03/2020 -     10.60   10.00   9.91   10.00   9.96 20.00   0.20
03/03/2020 -     10.70   10.80   9.97   10.60   10.53 870.00   9.28
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015