Công Ty
MPT ( UPCOM )
0.90 ()
  -  Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     0.90   0.90   0.90   0.90   0.00 64,313.00   57.88
27/03/2020 -     1.00   1.10   1.00   1.00   0.00 20,069.00   20.15
26/03/2020 -     1.10   1.10   1.00   1.00   0.00 176,540.00   193.14
25/03/2020 -     1.00   1.10   1.00   1.10   0.00 33,901.00   36.23
24/03/2020 -     1.00   1.10   1.00   1.10   0.00 53,920.00   56.09
23/03/2020 -     1.10   1.20   1.00   1.00   0.00 237,200.00   248.55
20/03/2020 -     1.20   1.30   1.10   1.10   0.00 124,500.00   142.97
19/03/2020 -     1.30   1.30   1.20   1.20   0.00 90,030.00   109.13
18/03/2020 -     1.30   1.40   1.20   1.30   0.00 70,000.00   91.62
17/03/2020 -     1.20   1.30   1.10   1.30   0.00 160,000.00   205.81
16/03/2020 -     1.10   1.30   1.10   1.20   0.00 171,600.00   206.54
13/03/2020 -     1.20   1.30   1.20   1.20   0.00 217,720.00   261.28
12/03/2020 -     1.40   1.40   1.30   1.30   0.00 234,800.00   305.75
11/03/2020 -0.10 (6.67%)     1.40   1.50   1.40   1.40   0.00 114,549.00   163.62
10/03/2020 -     1.50   1.50   1.40   1.50   0.00 52,501.00   75.56
09/03/2020 -     1.50   1.50   1.50   1.50   0.00 53,000.00   79.50
06/03/2020 -     1.50   1.60   1.50   1.60   0.00 20,400.00   30.63
05/03/2020 -     1.60   1.60   1.50   1.50   0.00 328,610.00   499.10
04/03/2020 -     1.60   1.60   1.50   1.60   0.00 41,920.00   65.40
03/03/2020 -     1.50   1.70   1.50   1.50   0.00 34,400.00   52.98
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015