Công Ty
MBG ( HNX )
6.20 ()
  -  Công ty cổ phần Tập đoàn MBG
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     5.80   6.20   5.80   6.20   0.00 811,738.00   5,012.83
27/03/2020 -     5.40   6.30   5.40   5.40   0.00 120,900.00   699.37
26/03/2020 -     6.70   7.00   6.00   6.00   0.00 133,618.00   852.67
25/03/2020 -     6.60   8.00   6.60   6.60   0.00 2,136,269.00   14,741.27
24/03/2020 -     7.30   7.30   7.30   7.30   0.00 3,495,267.00   25,515.45
23/03/2020 -     8.10   8.10   8.10   8.10   0.00 118,500.00   1,157.85
20/03/2020 -     9.10   9.50   9.00   9.00   0.00 821,600.00   7,395.98
19/03/2020 -     10.80   10.80   9.90   9.90   0.00 1,798,080.00   17,877.48
18/03/2020 -     11.50   11.90   10.40   10.90   0.00 772,010.00   8,562.23
17/03/2020 -     11.70   11.70   10.60   11.50   0.00 2,569,750.00   27,298.26
16/03/2020 -     10.30   12.40   10.30   11.70   0.00 3,175,060.00   33,194.19
13/03/2020 -     11.40   11.40   11.40   11.40   0.00 312,170.00   3,558.74
12/03/2020 -     12.60   12.60   12.60   12.60   0.00 470,610.00   5,929.69
11/03/2020 -1.50 (9.49%)     14.30   15.00   14.30   14.30   0.00 802,520.00   11,476.78
10/03/2020 -     15.80   15.80   15.80   15.80   0.00 465,608.00   7,356.61
09/03/2020 -     17.50   17.50   17.50   17.50   0.00 17,120.00   299.61
06/03/2020 -     19.30   19.40   16.00   19.40   0.00 2,105,081.00   35,469.69
05/03/2020 -     17.60   17.70   14.50   17.70   0.00 3,231,560.00   50,532.30
04/03/2020 -     14.80   16.10   13.30   16.10   0.00 2,655,698.00   37,845.13
03/03/2020 -     14.80   15.30   14.40   14.70   0.00 1,283,940.00   18,927.46
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015