Công Ty
TPC ( HSX )
7.51 ()
  -  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     8.55   8.49   7.45   7.51   7.68 2,180.00   16.45
27/03/2020 -     8.06   0.00   0.00   8.06   0.00 -   -
26/03/2020 -     8.06   0.00   0.00   8.06   0.00 -   -
25/03/2020 -     8.06   0.00   0.00   8.06   0.00 -   -
24/03/2020 -     8.06   0.00   0.00   8.06   0.00 -   -
23/03/2020 -     8.66   8.06   8.06   8.06   8.06 20.00   0.16
20/03/2020 -     8.66   0.00   0.00   8.66   0.00 -   -
19/03/2020 -     9.22   9.85   8.58   8.66   9.36 50.00   0.47
18/03/2020 -     8.63   9.22   9.22   9.22   9.22 10.00   0.09
17/03/2020 -     8.48   8.63   8.63   8.63   8.63 10.00   0.09
16/03/2020 -     9.10   9.20   8.48   8.48   8.93 210.00   1.91
13/03/2020 -     8.51   9.30   9.10   9.10   9.15 50,250.00   430,002.30
12/03/2020 -     8.55   0.00   0.00   9.14   0.00 100,010.00   855,000.09
11/03/2020 -0.62 (6.76%)     9.17   9.80   8.55   8.55   8.94 50,240.00   450,002.14
10/03/2020 -     9.68   9.17   9.17   9.17   9.17 10.00   0.09
09/03/2020 -     10.40   9.68   9.68   9.68   9.68 1,080.00   10.45
06/03/2020 -     9.76   0.00   0.00   10.40   0.00 10.00   0.10
05/03/2020 -     9.76   0.00   0.00   9.76   0.00 -   -
04/03/2020 -     9.76   0.00   0.00   9.76   0.00 -   -
03/03/2020 -     9.13   9.76   9.76   9.76   9.76 110.00   1.07
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015