Công Ty
TTB ( HSX )
2.36 ()
  -  Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     2.25   2.40   2.27   2.36   2.36 301,060.00   711.77
27/03/2020 -     2.68   2.58   2.39   2.50   2.48 566,520.00   1,397.69
26/03/2020 -     2.61   2.64   2.52   2.56   2.58 71,710.00   185.33
25/03/2020 -     2.56   2.68   2.59   2.61   2.62 276,410.00   722.05
24/03/2020 -     2.53   2.75   2.52   2.56   2.58 481,460.00   1,227.30
23/03/2020 -     2.75   2.75   2.70   2.70   2.70 237,030.00   641.01
20/03/2020 -     2.94   2.93   2.80   2.90   2.85 316,420.00   904.62
19/03/2020 -     2.90   2.94   2.71   2.94   2.80 727,880.00   2,039.84
18/03/2020 -     2.99   3.00   2.88   2.91   2.95 595,730.00   1,754.47
17/03/2020 -     2.84   2.89   2.78   2.85   2.82 588,290.00   1,653.91
16/03/2020 -     2.74   2.92   2.70   2.84   2.86 840,640.00   2,410.48
13/03/2020 -     2.66   2.77   2.65   2.73   2.67 845,210.00   2,246.06
12/03/2020 -     2.87   2.93   2.84   2.84   2.85 1,066,150.00   3,037.23
11/03/2020 -0.20 (6.15%)     3.25   3.37   3.03   3.05   3.13 682,930.00   2,116.91
10/03/2020 -     3.06   3.30   3.07   3.25   3.18 856,770.00   2,695.68
09/03/2020 -     3.29   3.40   3.29   3.29   3.29 680,560.00   2,240.03
06/03/2020 -     3.50   3.58   3.44   3.53   3.52 423,420.00   1,490.67
05/03/2020 -     3.53   3.70   3.53   3.53   3.61 502,530.00   1,811.93
04/03/2020 -     3.40   3.57   3.38   3.53   3.46 620,790.00   2,143.97
03/03/2020 -     3.37   3.46   3.37   3.38   3.39 610,850.00   2,072.07
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015