Công Ty
BII ( HNX )
0.60 ()
  -  Công ty Cổ phần Louis Holdings
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     0.60   0.60   0.60   0.60   0.00 1,096,600.00   657.96
27/03/2020 -     0.70   0.70   0.50   0.60   0.00 666,084.00   377.99
26/03/2020 -     0.70   0.70   0.60   0.60   0.00 27,758.00   16.71
25/03/2020 -     0.60   0.70   0.60   0.70   0.00 21,500.00   13.23
24/03/2020 -     0.60   0.70   0.60   0.70   0.00 144,120.00   89.44
23/03/2020 -     0.60   0.70   0.60   0.60   0.00 297,705.00   178.77
20/03/2020 -     0.70   0.70   0.60   0.70   0.00 40,500.00   27.76
19/03/2020 -     0.70   0.80   0.70   0.70   0.00 327,903.00   229.82
18/03/2020 -     0.80   0.80   0.70   0.70   0.00 281,400.00   197.27
17/03/2020 -     0.70   0.80   0.60   0.70   0.00 448,300.00   290.65
16/03/2020 -     0.70   0.70   0.60   0.70   0.00 101,800.00   71.16
13/03/2020 -     0.70   0.70   0.60   0.60   0.00 432,100.00   301.42
12/03/2020 -     0.70   0.80   0.70   0.70   0.00 695,400.00   486.81
11/03/2020 -0.10 (12.50%)     0.80   0.80   0.70   0.70   0.00 63,403.00   44.87
10/03/2020 -     0.70   0.80   0.70   0.80   0.00 521,900.00   371.68
09/03/2020 -     0.80   0.80   0.80   0.80   0.00 413,600.00   330.88
06/03/2020 -     0.90   0.90   0.80   0.90   0.00 155,600.00   135.92
05/03/2020 -     0.80   0.90   0.80   0.90   0.00 379,800.00   339.67
04/03/2020 -     0.80   0.80   0.70   0.80   0.00 688,200.00   550.06
03/03/2020 -     0.70   0.80   0.70   0.70   0.00 117,300.00   86.70
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015