Công Ty
CRC ( HSX )
11 ()
  -  Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam
Mã CK       
     
  2017 2016
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  - -
      Thư giá  - -
      Cổ tức /cp  - -
      Tỷ suất cổ tức  - -
      Doanh Thu/CP   - -
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  - -
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  - -
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  - -
      Tăng trưởng tổng tài sản  - -
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  - -
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  - -
      Lợi nhuận trước thuế biên  - -
      Lợi nhuận ròng biên  - -
      EBITDA  - -
      ROA  - -
      ROE  - -
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  - -
      Thanh toán nhanh  - -
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  - -
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  - -
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  - -
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  - -
      Vòng quay phải trả  - -
      Vòng quay tồn kho  - -
      Chu kỳ tiền mặt  - -
      Vòng quay tổng tài sản  - -
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  - -
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm