Công Ty
TCH ( HSX )
17 ()
  -  Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  -
      Thư giá  12,212.628
      Cổ tức /cp  -
      Tỷ suất cổ tức  -
      Doanh Thu/CP   -
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -
      Tăng trưởng tổng tài sản  -
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  -
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  -
      Lợi nhuận trước thuế biên  -
      Lợi nhuận ròng biên  -
      EBITDA  -
      ROA  -
      ROE  -
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  2.768
      Thanh toán nhanh  0.880
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  0.08%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  0.28%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  0.09%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  -
      Vòng quay phải trả  -
      Vòng quay tồn kho  -
      Chu kỳ tiền mặt  -
      Vòng quay tổng tài sản  -
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  -
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm