Công Ty
VCB ( HSX )
65.50 ()
  -  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mở cửa 65,000  Cao 12 tuần   Giá trị (tỷ) 0.11  P/E n/a 
Cao nhất 66,300  Thấp 12 tuần   Vốn hóa (tỷ)   P/B  
Thấp nhất 64,000  KLBQ 12 tuần   CPNY 3,708,877,448  Beta  
Khối lượng 1,726,690  GTBQ 12 tuần (tỷ)    Room 1,112,663,234  EPS  
TIN LIÊN QUAN

Giới thiệu doanh nghiệp

Thông tin liên hệ
Tên công ty Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Tên quốc tế Vietcombank
Vốn điều lệ 66,046,388,000,000 đồng
Địa chỉ 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại 84-4-3934-3137
Số fax 84-4-3824-9067
Email webmaster@vietcombank.com.vn  
Website www.vietcombank.com.vn/en/About%20VCB.htm  
Ban lãnh đạo
NGUYEN HOA BINH Chủ tịch Hội đồng Quản trị
NGUYEN PHUOC THANH Tổng Giám đốc
PHAM THANH HA Phó Tổng Giám đốc
DAO MINH TUAN Phó Tổng Giám đốc
PHAM QUANG DUNG Phó tổng giám đốc
NGUYEN VAN TUAN Phó tổng giám đốc
DAO HAO Phó tổng giám đốc
NGUYEN DANH LUONG Phó tổng giám đốc
YATAKA ABE Phó tổng giám đốc
TRUONG THI THUY NGA Phó tổng giám đốc
PHUNG NGUYEN HAI YEN Kế toán trưởng
TRUONG LE HIEN Trưởng ban kiểm soát

Phân ngành & Quy mô

Loại hình công ty Ngân hàng
Lĩnh vực Tài chính
Ngành Ngân hàng
Số nhân viên 9212
Số chi nhánh 60

Ngành Ngân hàng

Mã CK
Giá
Thay đổi
P/E
P/B
Vốn hóa (tỷ)
ACB 18.60
BID 32.10
CTG 18.30
EIB 15.20
HDB 18.95
MBB 14.25
MBS 9.00
NVB 8.20
SHB 12.90
STB 7.81
TCB 15.50
VPB 17.25

Lĩnh vực kinh doanh

  - Huy động vốn:
  + Nhận tiền gửi;
  + Phát hành giấy tờ có giá;
  + Vay vốn của các tổ chức tín dụng khác và của tổ chức tín dụng nước ngoài;
  + Vay vốn ngắn hạn cảu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dưới hình thức tái cấp vốn.
  - Hoạt động tín dụng;
  + Cho vay;
  + Chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá khác;
  + Bảo lãnh;
  + Cấp tín dụng dưới các hình thức khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  - Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ;
  + Mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tại các tổ chức tín dụng khác;
  + Mở tài khoản cho khách hàng trong nước và ngoài nước;
  + Cung ứng các phương tiện thanh toán;
  + Thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nước và quốc tế;
  + Thực hiện các dịch vụ thu hộ và chi hộ;
  + Thực hiện các dịch vụ thanh toán khác do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định;
  + Thực hiện các dịch vụ thu và phát tiền mặt cho khách hàng;
  + Tổ chức hệ thống thanh toán nội bộ và tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng trong nước. Việc tham gia các hệ thống thanh toán quốc tế phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép.
  - Các hoạt động khác;
  + Góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp và của các tổ chức tín dụng khác theo quy định của pháp luật;
  + Tham gia thị trường tiền tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức;
  + Trực tiếp thực hiện kinh doanh hoặc thành lập công ty trực thuộc có tư cách phát nhân, hạch toán độc lập bằng vốn tự có để kinh doanh ngoại hối và vàng trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế theo quy định của pháp luật;
  + Ủy thác, nhận ủy thác, làm đại lý trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng thương mại, kể cả việc quản lý tài sản, vốn đầu tư của tổ chức, cá nhân theo hợp đồng;
  + Cung ứng các dịch vụ bảo hiểm theo quy định của pháp luật;
  + Cung ứng các dịch vụ tư vấn tài chính, tiền tệ, tư vấn đầu tư phù hợp với chức năng hoạt động của một ngân hàng thương mại;
  + Cung ứng dịch vụ bảo quản hiện vật quý, giấy tờ có giá, cho thuê tủ két, cầm đồ và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật…
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015