Công Ty
TIX ( HSX )
30.00 ()
  -  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TANIMEX)

Cổ đông lớn

Tên cổ đông Quốc gia Cổ phần nắm giữ Phần trăm nắm giữ
CHOLIMEX FOOD JSC VIETNAM  4,622,002  19.26%
COASTAL PACIFIC LTD   2,400,000  10.00%
BAOVIET LIFE COOPERA VIETNAM  2,288,090  9.53%
TAN BINH TANIMEX MAN VIETNAM  1,860,710  7.75%
PYN RAHASTOYHTIO FINLAND  1,714,400  7.14%

Giao dịch cổ đông lớn, nội bộ

Tên cổ đông Ngày thay đổi Số Lượng Thay đổi Số lượng hiện hữu Tỷ lệ sở hữu
LAN TRAN THI 19/07/2012   -100,000   100,000  0.42%
MINH TAM NGUYEN 29/07/2012   -91,170   1,470,784  6.13%
TAN BINH TANIMEX MAN 22/02/2013   +2,000   1,860,710  7.75%
TAN BINH IMPORT EXPO 17/07/2013   +177,840   931,840  3.88%
CHO LON SEC JSC 01/08/2013   -320,020   0.00%
VAN NGOAN NGUYEN 13/08/2013   -150,000   365,276  1.52%
VIETBRIDGE CAPITAL 23/10/2013   -1,605,000   0.00%
MUTUAL FUND ELITE 20/01/2014   +9,550   1,614,550  6.73%
TRAN PHAN CONSULTING 19/03/2014   +120,000   480,000  2.00%
BAOVIET LIFE COOPERA 28/04/2014   +1,820,000   2,288,090  9.53%
BAO VIET FUND MGMT C 28/04/2014   -1,960,000   0.00%
TRONG LAP LE 28/05/2014   -211,516   0.00%
TAN BINH TANIMEX CON 02/06/2014   +340,000   340,000  1.42%
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015