Thị trường
0.00 -1,059.73 (-100.00%)
Mở cửa   0.00 Cao 12 tuần   1,115.64 P/E   0.00
Cao nhất 0.00 Thấp 12 tuần 0.00 P/B 0.00
Thấp nhất 0.00 KLBQ 12 tuần 220,129,225 Vốn hóa 0.00
Khối lượng GTBQ 12 tuần(tỷ) 5,742.13 GTGD trong ngày (tỷ)  
TIN LIÊN QUAN
Ngày 21/02/2018 13/02/2018 12/02/2018 09/02/2018 08/02/2018 07/02/2018
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu 165,043,220  157,958,690  162,098,570  199,516,810  161,025,060  208,749,250 
Thỏa thuận: 12,523,536  16,327,457  9,003,327  43,716,721  20,475,341  32,433,974 
Chứng chỉ quỹ
Thỏa thuận:
Trái phiếu
Tổng cộng 177,566,756  174,286,147  171,101,897  243,233,531  181,500,401  241,183,224 
Giao dịch NĐTNN            
Mua 16,724,880  7,272,210  15,080,860  12,745,670  12,918,340  13,070,950 
Thỏa thuận: 5,919,507  5,034,550  2,158,370  15,325,758  9,956,717  1,956,090 
Bán 17,930,150  22,287,420  26,386,370  20,488,330  8,149,770  13,189,930 
Thỏa thuận: 5,439,516  6,822,970  1,260,370  12,602,650  4,401,273  7,656,090 
Chênh lệch -725,279  -16,803,630  -10,407,510  -5,019,552  10,324,014  -5,818,980 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua
Tổng lệnh bán
Chênh lệch
Khối lượng đặt mua
Khối lượng đặt bán 0  -
Chênh lệch
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm