Thị trường
720.47 + 1.21 (0.17%)
Mở cửa   719.26 Cao 12 tuần   723.52 P/E   0.00
Cao nhất 721.92 Thấp 12 tuần 0.00 P/B 0.00
Thấp nhất 718.37 KLBQ 12 tuần 146,303,069 Vốn hóa 1,672,197.19
Khối lượng 193,990,672 GTBQ 12 tuần(tỷ) 2,912.57 GTGD trong ngày (tỷ)   3,880.24
TIN LIÊN QUAN
Ngày 29/03/2017 28/03/2017 27/03/2017 24/03/2017 23/03/2017 22/03/2017
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu   186,623,970  207,369,580  200,241,730  176,869,560  254,610,300 
Thỏa thuận:   35,294,358  25,816,069  14,538,767  15,475,675  14,384,763 
Chứng chỉ quỹ  
Thỏa thuận:  
Trái phiếu  
Tổng cộng   221,918,328  233,185,649  214,780,497  192,345,235  268,995,063 
Giao dịch NĐTNN            
Mua   5,872,610  9,202,960  7,399,840  11,125,090  5,653,860 
Thỏa thuận:   1,994,000  3,637,420  4,046,000  6,295,296  762,880 
Bán   6,966,920  5,260,740  7,297,090  6,948,750  8,964,570 
Thỏa thuận:   2,094,000  2,727,820  4,426,006  6,646,386  762,880 
Chênh lệch   -1,194,310  4,851,820  -277,256  3,825,250  -3,310,710 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua  
Tổng lệnh bán  
Chênh lệch  
Khối lượng đặt mua  
Khối lượng đặt bán   0  -
Chênh lệch  
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm