Thị trường
743.41 + 1.50 (0.20%)
Mở cửa   741.91 Cao 12 tuần   744.10 P/E   0.00
Cao nhất 743.46 Thấp 12 tuần 0.00 P/B 0.00
Thấp nhất 740.60 KLBQ 12 tuần 194,595,337 Vốn hóa 1,775,939.98
Khối lượng 193,181,996 GTBQ 12 tuần(tỷ) 4,103.24 GTGD trong ngày (tỷ)   4,460.73
TIN LIÊN QUAN
Ngày 26/05/2017 25/05/2017 24/05/2017 23/05/2017 22/05/2017 19/05/2017
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu   192,545,970  199,021,090  259,818,180  239,413,730  206,013,150 
Thỏa thuận:   13,338,959  26,237,733  7,038,927  33,341,822  5,571,900 
Chứng chỉ quỹ  
Thỏa thuận:  
Trái phiếu  
Tổng cộng   205,884,929  225,258,823  266,857,107  272,755,552  211,585,050 
Giao dịch NĐTNN            
Mua   9,332,620  8,696,300  11,945,480  12,742,440  8,655,130 
Thỏa thuận:   4,322,550  2,337,510  928,362  7,613,148  671,000 
Bán   10,330,350  10,867,360  7,728,550  4,903,420  6,085,000 
Thỏa thuận:   4,222,550  2,274,510  928,362  2,654,819  516,920 
Chênh lệch   -897,730  -2,108,060  4,216,930  12,797,349  2,724,210 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua  
Tổng lệnh bán  
Chênh lệch  
Khối lượng đặt mua  
Khối lượng đặt bán   0  -
Chênh lệch  
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm