Thị trường
714.47 -2.40 (-0.33%)
Mở cửa   716.87 Cao 12 tuần   717.24 P/E   0.00
Cao nhất 717.94 Thấp 12 tuần 0.00 P/B 0.00
Thấp nhất 713.70 KLBQ 12 tuần 125,899,649 Vốn hóa 1,624,553.30
Khối lượng 232,798,335 GTBQ 12 tuần(tỷ) 2,521.77 GTGD trong ngày (tỷ)   3,629.26
TIN LIÊN QUAN
Ngày 24/02/2017 23/02/2017 22/02/2017 21/02/2017 20/02/2017 17/02/2017
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu   211,235,150  213,358,850  198,966,880  186,577,070  158,563,960 
Thỏa thuận:   17,042,673  18,404,887  11,841,192  13,325,202  7,613,048 
Chứng chỉ quỹ  
Thỏa thuận:  
Trái phiếu  
Tổng cộng   228,277,823  231,763,737  210,808,072  199,902,272  166,177,008 
Giao dịch NĐTNN            
Mua   5,302,120  7,311,560  9,209,290  9,828,700  7,569,840 
Thỏa thuận:   2,294,010  2,282,650  4,294,570  1,565,780  3,022,340 
Bán   6,492,050  7,495,320  4,653,100  4,393,200  8,654,510 
Thỏa thuận:   2,294,010  2,163,658  3,550,850  1,505,780  3,022,340 
Chênh lệch   -1,189,930  -64,768  5,299,910  5,495,500  -1,084,670 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua  
Tổng lệnh bán  
Chênh lệch  
Khối lượng đặt mua  
Khối lượng đặt bán   0  -
Chênh lệch  
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm