Thị trường
935.57 + 1.87 (0.20%)
Mở cửa   933.70 Cao 12 tuần   935.57 P/E   0.00
Cao nhất 937.54 Thấp 12 tuần 0.00 P/B 0.00
Thấp nhất 924.65 KLBQ 12 tuần 163,101,130 Vốn hóa 2,471,829.27
Khối lượng 225,727,519 GTBQ 12 tuần(tỷ) 3,955.34 GTGD trong ngày (tỷ)   6,481.52
TIN LIÊN QUAN
Ngày 24/11/2017 23/11/2017 22/11/2017 21/11/2017 20/11/2017 17/11/2017
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu   205,435,150  181,455,380  207,576,000  145,015,010  168,088,500 
Thỏa thuận:   17,787,466  28,687,463  22,710,758  30,956,770  20,449,318 
Chứng chỉ quỹ  
Thỏa thuận:  
Trái phiếu  
Tổng cộng   223,222,616  210,142,843  230,286,758  175,971,780  188,537,818 
Giao dịch NĐTNN            
Mua   8,857,440  17,962,850  15,850,220  7,754,130  14,982,870 
Thỏa thuận:   5,384,010  8,847,302  3,314,970  15,495,290  8,317,533 
Bán   10,853,420  14,093,650  14,458,500  12,410,420  19,693,920 
Thỏa thuận:   2,934,010  8,087,779  1,214,970  10,305,290  8,447,113 
Chênh lệch   454,020  4,628,723  3,491,720  533,710  -4,840,630 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua  
Tổng lệnh bán  
Chênh lệch  
Khối lượng đặt mua  
Khối lượng đặt bán   0  -
Chênh lệch  
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm