Công Ty
ACB ( HNX )
26.10 -0.2 (-0.76%)
  -  Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu

Cơ cấu cổ đông

Sở hữu nhà nước 0%
Sở hữu NĐT nước ngoài 30%
Sỡ hữu khác 70%

Cổ đông lớn

Tên cổ đông Quốc gia Cổ phần nắm giữ Phần trăm nắm giữ
STANDARD CHARTERED A BRITAIN  82,263,883  9.04%
CONNAUGHT INVESTORS   68,114,834  7.49%
STANDARD CHARTERED B HONG KONG  58,395,142  6.42%
VIETNAM ENTERPRISE I CAYMAN ISLANDS  57,470,954  6.32%
MONG HUNG TRAN n/a  38,599,990  4.24%

Giao dịch cổ đông lớn, nội bộ