Lọc cổ phiếu
Chọn tiêu chí lọc
Tất cả EPS ROA Tăng trưởng lợi nhuận Khối lượng giao dịch bình quân 1 tháng Vốn điều lệ
Thị trường P/E Lợi nhuận gộp biên Nợ/Tổng tài sản Khối lượng giao dịch bình quân 3 tháng Vốn hóa
Ngành Nhóm ngành P/B Lợi nhuận ròng biên Tăng trưởng doanh thu ROE
Top 20 nước ngoài mua Top 20 nước ngoài bán Top 20 tăng giá Top 20 giảm giá
Tiêu chí lọc Điều kiện lọc Giá trị lọc

CK
Thị trường Ngành Nhóm ngành EPS
(Đồng/CP)
P/E P/B ROE
(%)
ROA
(%)
Lợi nhuận gộp biên
(%)
Lợi nhuận
ròng biên(%)
Nợ/Tổng tài sản(%) Vốn điều lệ
(Triệu)
Vốn hóa
(Triệu)
Khối lượng giao dịch
bình quân 1 tháng
Khối lượng giao dịch
bình quân 3 tháng
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015