Mã liên quan
Giá
Thay đổi
ASP 6.62 +3.44%
BAX 22.30 0.00%
BGW 10.00 0.00%
BHP 9.90 0.00%
BMD 8.00 0.00%
BPW 10.00 0.00%
BTU 8.60 0.00%
BUD 9.10 -6.19%
BWA 8.50 +4.94%
BWE 18.70 -0.27%
BWS 30.00 +0.33%
CLW 18.80 0.00%
CMW 9.70 0.00%
CTW 6.60 0.00%
CVH 11.90 0.00%
DBW 10.00 0.00%
DNE 7.10 -4.05%
DNN 6.70 0.00%
DNW 13.20 0.00%
DVW 18.20 0.00%
GDW 15.00 0.00%
GLW 13.20 0.00%
GSP 13.50 -1.46%
HBW 85.50 0.00%
HDW 9.40 0.00%
HEP 10.00 0.00%
HFC 13.50 -10.00%
HGW 15.10 0.00%
HLE 10.10 0.00%
HPW 10.60 0.00%
HTU 10.00 0.00%
HTW 10.00 0.00%
HVA 5.00 +8.70%
HWS 14.90 0.00%
KHW 11.50 0.00%
KTU 13.80 0.00%
LAW 10.00 0.00%
LCW 10.00 0.00%
LDW 11.10 0.00%
LKW 19.00 +5.56%
LWS 9.90 0.00%
MDA 10.00 0.00%
MLC 9.00 0.00%
MND 9.90 0.00%
MPY 10.50 0.00%
MQB 10.10 0.00%
MQN 30.60 +2.34%
MTG 4.40 0.00%
MTL 13.90 0.00%
MTV 12.50 0.00%
NAU 9.90 0.00%
NAW 6.80 0.00%
NBT 5.60 0.00%
NLS 11.10 0.00%
NNB 10.00 0.00%
NNT 14.30 0.00%
NQB 11.10 0.00%
NQT 10.50 0.00%
NS2 21.80 0.00%
NS3 30.50 -14.57%
NTW 21.50 0.00%
NUE 8.00 0.00%
NVP 6.30 0.00%
PCG 21.30 0.00%
PGC 14.25 -1.72%
PGT 3.60 0.00%
PJS 13.30 0.00%
POV 17.30 0.00%
PWS 8.30 0.00%
PYU 11.50 0.00%
QHW 21.10 0.00%
QNU 10.00 0.00%
QNW 9.20 0.00%
SSU 7.00 0.00%
STW 10.00 0.00%
SZE 6.80 -5.56%
TAW 54.00 0.00%
TBN 10.00 0.00%
TDM 17.20 +0.58%
TDW 22.80 +3.64%
THN 10.00 0.00%
THU 12.50 0.00%
THW 29.00 0.00%
TVW 18.50 0.00%
UMC 9.70 0.00%
UPC 12.10 0.00%
VAV 80.50 0.00%
VCF 169.90 +0.12%
VCW 29.80 0.00%
VIW 4.00 -14.89%
VLP 5.40 0.00%
VLW 11.80 0.00%
VPW 11.10 0.00%
VWS 18.30 0.00%
WTN 10.00 0.00%

LKW: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

VSD- 13/03/2018

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau : Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cấp nước Long Khánh Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Long Khánh Mã chứng khoán: LKW Mã ISIN: VN000000LKW4 Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn giao dịch: UpCOM Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2018 Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. -     Tỷ lệ thực hiện:         01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết -     Thời gian thực hiện:  dự kiến thứ sáu ngày 27/04/2018 -     Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Cấp nước Long Khánh, Số 02bis CMT8 Phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, Đồng Nai -     Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.  Đề nghị các TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh). Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên lưu ký là chính xác và đã được Thành viên lưu ký xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên lưu ký sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu. Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm