Mã liên quan
Giá
Thay đổi
ACC 19.70
ACE 24.10 -1.63%
ACS 14.10 0.00%
AMS 7.40 +1.37%
ASD 1.20 0.00%
B82 2.00
BCC 6.70
BCE 6.42
BDT 14.00 0.00%
BHC 3.00 0.00%
BHV 4.60 0.00%
BMF 34.20 0.00%
BMN 8.30 0.00%
BMP 55.00
BT6 5.10 0.00%
BTC 61.00 0.00%
BTD 16.20 0.00%
BTS 4.50
BXH 16.30
C32 33.50
C36 13.70 0.00%
C47 13.70
C69 5.40
C71 10.50 0.00%
C92 10.50
CC1 17.00 +11.11%
CC4 7.50 -2.60%
CCH 7.30 0.00%
CCI 14.00
CCM 28.80
CCV 37.00 0.00%
CDC 16.40
CDR 12.30 0.00%
CE1 7.50 0.00%
CEE 18.60
CEG 9.80 0.00%
CEO 17.40
CH5 30.00 0.00%
CHC 10.00 0.00%
CI5 11.50 0.00%
CID 2.20 0.00%
CIG 2.45
CII 32.80
CIP 10.00 0.00%
CLH 15.50
CMS 3.90
CSC 22.30
CT6 5.20
CTD 137.50
CTI 33.50
CTX 27.10
CVT 49.40
CX8 10.00
D2D 77.00
DAG 7.77
DC2 6.00
DC4 10.70
DHA 28.40
DID 3.90
DIG 22.00
DIH 12.30
DL1 37.50
DNP 18.30
DPS 1.50
DXV 4.00
GKM 11.00
GMX 25.00
GTN 12.15
HAS 9.29
HBC 41.00
HCC 19.00
HHG 5.20
HID 3.03
HLG 9.70
HLY 15.60
HOM 3.90
HPM 13.80
HT1 13.20
HTC 29.00
HU1 10.20
HU3 13.60
HVX 4.30
ICG 6.30
IDV 32.50
IJC 9.60
ITQ 2.70
KDM 2.50
KSB 33.70
KTT 4.90
L10 17.00
L14 52.20
L18 9.10
LBM 34.30
LCG 10.40
LCS 4.00
LHC 53.60
LIG 4.00
LM8 24.75
LUT 2.10
MBG 2.20
MCC 14.50
MCO 1.60
MDG 11.30
MEC 3.10
MST 3.00
NAV 5.40
NDX 15.90
NHA 11.20
NHC 39.10
NKG 22.70
NNC 51.80
NTP 55.00
PHC 19.80
PTC 6.15
PTD 13.50
PVV 1.30
PXI 2.14
PXS 6.80
PXT 3.00
QNC 4.10
REE 36.00
ROS 80.10
S55 19.30
S74 5.40
S99 5.50
SAV 9.50
SBA 15.20
SC5 25.20
SCI 8.20
SCJ 3.50
SD2 4.80
SD4 9.60
SD5 8.00
SD6 6.40
SD7 2.70
SD9 8.10
SDA 2.90
SDC 10.30
SDE 1.10
SDG 34.80
SDN 33.00
SDP 2.60
SDT 7.70
SDU 10.80
SHI 7.15
SHP 22.60
SIC 10.40
SII 20.95
SJC 6.10
SJE 27.00
SJS 24.65
SVN 2.10
TA9 13.90
TBX 9.00
TCR 2.92
THG 39.00
TKC 25.90
TLD 10.50
TNI 6.00
TTB 17.20
TTC 16.80
TTL 9.10
TTZ 5.90
TV1 15.45
TV2 114.00
TV3 35.00
TV4 20.50
TXM 9.30
UDC 3.40
UIC 29.10
V12 11.00
V21 10.40
VC1 14.40
VC2 13.10
VC3 18.80
VC6 8.10
VC7 15.60
VC9 11.40
VCC 11.60
VCG 19.60
VCS 110.00
VE1 18.50
VE2 11.40
VE3 10.50
VE9 4.60
VGC 23.50
VHL 47.30
VIT 14.40
VNE 8.22
VTS 14.50
VTV 14.60
VXB 12.10

RCD: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

VSD- 13/03/2018

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su Mã chứng khoán: RCD Mã ISIN: VN000000RCD8 Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn giao dịch: UpCOM Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2018 Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Tỷ lệ thực hiện: 1:1(1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết) - Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 26/04/2018 - Địa điểm dự kiến tổ chức: Số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP. HCM - Nội dung tổ chức Đại hội: + Báo cáo của Hội đồng quản trị; + Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám Đốc năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017; + Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; + Và một số nội dung khác trình tại Đại hội cổ đông thường niên 2018. Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu. Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm