Mã liên quan
Giá
Thay đổi
BAL 41.60 0.00%
BBM 11.50 +4.55%
BHK 15.00 0.00%
BHN 108.90 +0.09%
BQB 7.00 0.00%
BSD 43.00 0.00%
BSL 14.50 -3.33%
BSP 22.30 0.00%
BSQ 22.90 0.00%
BTB 10.00 0.00%
HAD 46.50 0.00%
HAT 34.00 -1.45%
HBH 3.00 0.00%
HKT 1.80 -5.26%
HLB 63.00 0.00%
PCF 10.00 0.00%
SAB 242.80 -0.08%
SB1 13.50 0.00%
SBL 30.00 0.00%
SCD 24.50 +2.08%
SKH 20.00 +3.63%
SMB 30.60 -1.92%
SNC 10.50 0.00%
THB 18.50 +0.54%
VKD 19.90 0.00%
VTL 30.30 0.00%
WSB 50.00 +4.17%

HAD: Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

VSD- 13/02/2018

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương Tên chứng khoán Cổ phiếu công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương Mã chứng khoán: HAD Mã ISIN: VN000000HAD3 Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn giao dịch: HNX Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2018 -Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết -Thời gian thực hiện: Dự kiến 28/03/2018, thời gian họp chính thức sẽ được quyết định cụ thể sau và công bố trên website của Công ty, đồng thời gửi tới các cổ đông trong thông báo mời họp theo quy định -Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở  công ty, phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương - Nội dung đại hội:           + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017; + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2017; + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế  hoạch cổ tức năm 2018; + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty; + Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; + Quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền. Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh. Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu. Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà  đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm