Công Ty
WCS ( HNX )
157.30 ()
  -  Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
11/10/2019 -     151.00   159.40   151.00   157.30   0.00 610.00   94.57
10/10/2019 -     157.50   157.50   157.50   157.50   0.00 640.00   100.98
09/10/2019 -     161.00   161.00   157.50   158.00   0.00 8,200.00   1,297.00
08/10/2019 -     165.00   169.00   160.10   168.00   0.00 5,700.00   929.23
07/10/2019 -     172.00   172.00   156.00   165.00   0.00 11,600.00   1,829.56
04/10/2019 -     171.00   172.00   171.00   172.00   0.00 5,580.00   957.12
03/10/2019 -     175.00   180.00   170.50   170.50   0.00 1,300.00   227.45
02/10/2019 -     174.00   176.00   174.00   175.00   0.00 800.00   139.95
01/10/2019 -     174.40   175.30   174.00   175.20   0.00 1,400.00   244.54
30/09/2019 -     174.50   174.60   174.30   174.30   0.00 1,533.00   267.48
27/09/2019 -     173.00   174.90   173.00   174.40   0.00 2,500.00   434.35
25/09/2019 -     175.00   175.50   170.00   170.00   0.00 1,520.00   265.13
24/09/2019 -     170.00   180.00   170.00   175.00   0.00 720.00   126.63
23/09/2019 -     174.70   174.70   174.50   174.50   0.00 4,243.00   740.49
20/09/2019 -     164.00   174.90   164.00   174.50   0.00 9,012.00   1,565.30
19/09/2019 + 4.00 (2.58%)     158.40   159.00   158.40   159.00   0.00 202.00   32.05
18/09/2019 -     155.00   155.00   155.00   155.00   0.00 100.00   15.50
17/09/2019 -     155.00   155.00   155.00   155.00   0.00 210.00   32.55
16/09/2019 -     156.00   156.00   155.00   155.00   0.00 800.00   124.30
13/09/2019 -     153.60   155.00   153.00   155.00   0.00 1,550.00   237.88
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm