Công Ty
HHG ( HNX )
1.00 ()
  -  Công ty Cổ phần Hoàng Hà
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     1.00   1.00   0.90   1.00   0.00 12,700.00   11.59
27/03/2020 -     1.10   1.10   1.00   1.10   0.00 64,100.00   64.19
26/03/2020 -     1.10   1.20   1.10   1.10   0.00 29,004.00   31.92
25/03/2020 -     1.10   1.20   1.10   1.20   0.00 27,820.00   30.66
24/03/2020 -     1.20   1.20   1.00   1.10   0.00 54,997.00   60.42
23/03/2020 -     1.20   1.20   1.10   1.10   0.00 41,710.00   46.57
20/03/2020 -     1.20   1.20   1.10   1.20   0.00 55,700.00   63.79
19/03/2020 -     1.30   1.30   1.10   1.10   0.00 41,800.00   50.06
18/03/2020 -     1.20   1.30   1.20   1.20   0.00 64,116.00   76.97
17/03/2020 -     1.20   1.30   1.10   1.20   0.00 28,700.00   34.44
16/03/2020 -     1.20   1.30   1.10   1.20   0.00 85,242.00   102.27
13/03/2020 -     1.20   1.30   1.20   1.20   0.00 38,763.00   46.73
12/03/2020 -     1.20   1.30   1.20   1.30   0.00 31,593.00   37.97
11/03/2020 0.00 (0.00%)     1.30   1.40   1.20   1.30   0.00 29,006.00   36.67
10/03/2020 -     1.20   1.40   1.20   1.30   0.00 36,910.00   45.46
09/03/2020 -     1.30   1.40   1.30   1.30   0.00 83,900.00   110.58
06/03/2020 -     1.30   1.40   1.20   1.40   0.00 169,881.00   234.87
05/03/2020 -     1.30   1.40   1.20   1.30   0.00 16,420.00   21.31
04/03/2020 -     1.40   1.40   1.20   1.30   0.00 29,325.00   37.21
03/03/2020 -     1.30   1.40   1.30   1.30   0.00 105,239.00   136.84
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015