Công Ty
HTC ( HNX )
25.00 ()
  -  Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     21.60   25.00   21.60   25.00   0.00 8,400.00   181.78
27/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   24.20   0.00 -   -
26/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   24.20   0.00 -   -
25/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   24.20   0.00 -   -
24/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   24.20   0.00 -   -
23/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   24.20   0.00 -   -
20/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   24.20   0.00 -   -
19/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   24.20   0.00 -   -
18/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   24.20   0.00 -   -
17/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   24.20   0.00 -   -
16/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   24.20   0.00 -   -
13/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   24.20   0.00 6.00   0.14
12/03/2020 -     23.80   24.20   23.80   24.20   0.00 200.00   4.80
11/03/2020 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   25.00   0.00 -   -
10/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   25.00   0.00 -   -
09/03/2020 -     25.00   25.00   25.00   25.00   0.00 100.00   2.50
06/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   25.20   0.00 -   -
05/03/2020 -     25.20   25.20   25.20   25.20   0.00 600.00   15.12
04/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   24.00   0.00 -   -
03/03/2020 -     24.00   24.00   24.00   24.00   0.00 500.00   12.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015