Công Ty
SC5 ( HSX )
20.30 ()
  -  Công ty Cổ phần Xây dựng số 5
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     20.40   20.40   20.30   20.30   20.35 40.00   0.81
27/03/2020 -     19.70   20.50   20.50   19.50   20.50 120.00   2.35
26/03/2020 -     19.30   19.70   19.70   19.70   19.70 210.00   4.14
25/03/2020 -     18.05   19.30   19.30   19.30   19.30 30.00   0.58
24/03/2020 -     19.90   19.00   18.50   18.05   18.63 250.00   4.68
23/03/2020 -     18.60   20.30   18.60   18.60   19.12 2,400.00   44.81
20/03/2020 -     19.35   20.50   19.95   19.95   20.33 460.00   9.29
19/03/2020 -     19.50   19.35   19.20   19.35   19.28 120.00   2.34
18/03/2020 -     19.05   19.50   18.00   19.30   18.58 2,360.00   42.62
17/03/2020 -     17.65   19.80   19.05   19.05   19.24 1,750.00   30.96
16/03/2020 -     19.60   18.60   18.60   18.60   18.60 20.00   0.37
13/03/2020 -     19.80   18.65   18.50   19.60   18.58 1,010.00   18.73
12/03/2020 -     19.85   18.55   18.55   19.80   18.55 820.00   15.24
11/03/2020 + 0.80 (4.20%)     19.05   19.85   19.85   19.85   19.85 50.00   0.99
10/03/2020 -     20.30   20.90   19.05   19.05   19.79 60.00   1.20
09/03/2020 -     21.80   21.50   20.30   20.30   20.52 1,560.00   31.68
06/03/2020 -     20.70   21.80   21.80   21.80   21.80 10.00   0.22
05/03/2020 -     20.10   20.10   18.75   20.70   19.39 1,510.00   28.77
04/03/2020 -     20.80   22.00   20.80   20.10   21.20 50.00   1.04
03/03/2020 -     21.70   21.65   21.50   20.80   21.59 590.00   12.74
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015