Công Ty
CMV ( HSX )
18.45 ()
  -  Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     17.15   18.45   18.45   18.45   18.45 20.00   0.36
27/03/2020 -     18.40   0.00   0.00   18.40   0.00 -   -
26/03/2020 -     17.20   18.40   16.00   18.40   17.20 50.00   0.86
25/03/2020 -     18.45   17.20   17.20   17.20   17.20 10.00   0.17
24/03/2020 -     17.45   18.45   18.30   18.45   18.43 570.00   10.52
23/03/2020 -     16.80   17.95   17.00   17.45   17.37 70.00   1.21
20/03/2020 -     15.75   16.80   14.65   16.80   16.19 70.00   1.15
19/03/2020 -     14.75   15.75   13.75   15.75   14.42 40.00   0.57
18/03/2020 -     13.80   14.75   12.85   14.75   13.80 20.00   0.28
17/03/2020 -     12.90   13.80   12.00   13.80   12.90 20.00   0.26
16/03/2020 -     12.10   12.90   11.30   12.90   12.15 2,070.00   25.38
13/03/2020 -     13.00   12.10   12.10   12.10   12.10 1,990.00   24.08
12/03/2020 -     13.95   13.00   13.00   13.00   13.00 100.00   1.30
11/03/2020 -1.05 (7.00%)     15.00   16.05   14.95   13.95   15.78 9,040.00   142.93
10/03/2020 -     15.00   0.00   0.00   15.00   0.00 -   -
09/03/2020 -     16.10   17.20   15.00   15.00   15.73 120.00   1.82
06/03/2020 -     16.10   0.00   0.00   16.10   0.00 10.00   0.16
05/03/2020 -     18.60   17.30   17.30   17.30   17.30 10.00   0.17
04/03/2020 -     18.60   0.00   0.00   18.60   0.00 -   -
03/03/2020 -     20.00   18.60   18.60   18.60   18.60 10.00   0.19
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015