Công Ty
VDS ( HSX )
6.30 ()
  -  Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     6.48   6.30   6.03   6.30   6.11 3,560.00   21.89
27/03/2020 -     6.30   6.30   6.29   6.30   6.30 1,000.00   6.29
26/03/2020 -     6.72   6.30   6.30   6.30   6.30 180.00   1.13
25/03/2020 -     6.30   6.30   6.30   6.72   6.30 50.00   0.32
24/03/2020 -     6.30   6.30   5.86   6.30   6.01 400.00   2.43
23/03/2020 -     6.40   6.30   5.96   6.30   5.99 39,650.00   236.80
20/03/2020 -     6.05   6.40   6.00   6.40   6.27 2,470.00   15.58
19/03/2020 -     6.50   6.05   6.05   6.05   6.05 20,610.00   124.69
18/03/2020 -     6.50   0.00   0.00   6.50   0.00 -   -
17/03/2020 -     6.50   6.95   6.05   6.50   6.39 40,850.00   247.18
16/03/2020 -     6.50   6.50   6.50   6.50   6.50 10.00   0.06
13/03/2020 -     6.40   6.50   5.96   6.50   6.11 12,270.00   77.76
12/03/2020 -     6.60   6.40   6.14   6.40   6.19 4,250.00   26.11
11/03/2020 -0.40 (5.71%)     7.00   7.49   6.60   6.60   7.05 5,010.00   33.07
10/03/2020 -     6.92   7.00   6.44   7.00   6.51 170.00   1.10
09/03/2020 -     6.92   0.00   0.00   6.92   0.00 -   -
06/03/2020 -     7.05   6.92   6.92   6.92   6.92 10.00   0.07
05/03/2020 -     7.10   7.05   6.62   7.05   6.84 220.00   1.46
04/03/2020 -     6.70   7.15   7.10   7.10   7.13 20.00   0.14
03/03/2020 -     7.20   6.90   6.80   6.70   6.87 1,090.00   7.41
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm