Công Ty
VDS ( HSX )
7.40 ()
  -  Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
17/01/2020 -     7.40   0.00   0.00   7.40   0.00 -   -
16/01/2020 -     7.40   0.00   0.00   7.40   0.00 -   -
15/01/2020 -     7.40   0.00   0.00   7.40   0.00 -   -
14/01/2020 -     7.40   0.00   0.00   7.40   0.00 -   -
13/01/2020 -     7.40   0.00   0.00   7.40   0.00 -   -
10/01/2020 -     7.40   0.00   0.00   7.40   0.00 -   -
09/01/2020 -     7.40   0.00   0.00   7.40   0.00 -   -
08/01/2020 -     7.40   0.00   0.00   7.40   0.00 -   -
07/01/2020 -     7.40   0.00   0.00   7.40   0.00 37,000.00   259,000.00
06/01/2020 -     7.40   0.00   0.00   7.40   0.00 2,482,800.00   17,379,600.00
03/01/2020 0.00 (0.00%)   7.40   0.00   0.00   7.40   0.00 -   -
02/01/2020 -     7.45   7.40   7.40   7.40   7.40 60.00   0.44
31/12/2019 -     7.30   0.00   0.00   7.45   0.00 2,519,810.00   17,638,600.07
30/12/2019 -     7.00   7.48   6.51   7.30   6.86 1,270.00   8.88
27/12/2019 -     6.74   7.00   7.00   7.00   7.00 9,000.00   63.00
26/12/2019 -     6.30   6.74   6.69   6.74   6.72 1,720.00   11.56
25/12/2019 -     6.61   6.61   6.30   6.30   6.41 260.00   1.66
24/12/2019 -0.79 (10.68%)     7.40   6.63   6.61   6.61   6.62 550.00   3.64
23/12/2019 0.00 (0.00%)   7.40   0.00   0.00   7.40   0.00 -   -
20/12/2019 -     7.20   7.50   7.00   7.40   7.30 1,540.00   11.30
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm