Công Ty
SSI ( HSX )
13.25 ()
  -  Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     12.90   13.25   12.80   13.25   13.19 4,544,530.00   59,914.52
27/03/2020 -     13.05   13.05   12.40   12.35   12.75 2,469,460.00   31,457.71
26/03/2020 -     13.20   13.25   12.90   12.95   13.04 1,256,940.00   16,394.02
25/03/2020 -     13.00   13.35   12.75   13.35   13.06 2,376,040.00   31,061.85
24/03/2020 -     13.00   12.95   12.20   12.50   12.68 3,009,990.00   38,134.56
23/03/2020 -     13.20   13.40   12.90   12.90   12.97 3,316,350.00   300,782.04
20/03/2020 -     14.00   14.05   13.60   13.85   13.76 2,868,770.00   39,599.62
19/03/2020 -     13.40   13.90   13.30   13.70   13.66 2,568,540.00   35,022.86
18/03/2020 -     14.40   14.35   13.60   13.70   13.92 3,190,370.00   44,327.96
17/03/2020 -     13.10   14.20   12.80   14.20   13.55 5,034,780.00   2,725,343.80
16/03/2020 -     13.50   13.60   13.20   13.30   13.36 4,305,920.00   17,497,928.02
13/03/2020 -     12.70   13.75   12.70   13.30   13.04 4,484,960.00   58,530.19
12/03/2020 -     14.00   13.95   13.50   13.55   13.70 4,606,030.00   62,851.46
11/03/2020 -1.05 (6.75%)     15.80   15.80   14.50   14.50   14.96 3,614,130.00   53,393.47
10/03/2020 -     14.90   15.65   14.90   15.55   15.30 3,374,030.00   51,431.45
09/03/2020 -     15.55   15.80   15.55   15.55   15.61 3,576,610.00   55,796.91
06/03/2020 -     16.70   16.70   16.45   16.70   16.60 1,362,870.00   22,635.77
05/03/2020 -     16.55   16.95   16.45   16.80   16.73 3,298,460.00   55,154.27
04/03/2020 -     16.00   16.45   15.90   16.25   16.24 2,852,970.00   46,279.75
03/03/2020 -     16.10   16.25   16.00   15.95   16.12 2,088,500.00   33,616.39
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm