Công Ty
SSI ( HSX )
19.25 ()
  -  Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
17/01/2020 -     19.20   19.50   19.00   19.25   19.24 2,832,740.00   54,503.94
16/01/2020 -     18.40   19.10   18.40   19.10   18.73 2,384,770.00   44,756.28
15/01/2020 -     18.45   18.45   18.30   18.40   18.39 830,260.00   15,269.38
14/01/2020 -     18.30   18.45   18.25   18.40   18.38 1,066,740.00   19,597.07
13/01/2020 -     18.20   18.50   18.25   18.30   18.38 1,169,700.00   811,799.74
10/01/2020 -     18.00   18.35   17.90   18.30   18.11 2,067,400.00   37,432.78
09/01/2020 -     17.95   18.05   17.85   17.95   17.94 1,149,130.00   20,619.36
08/01/2020 -     18.05   18.10   17.55   17.75   17.92 2,622,960.00   46,945.41
07/01/2020 -     18.20   18.30   18.15   18.25   18.23 643,090.00   11,718.52
06/01/2020 -     18.15   18.30   18.05   18.20   18.18 1,348,120.00   24,525.12
03/01/2020 -0.15 (0.82%)     18.50   18.60   18.15   18.25   18.36 703,890.00   12,920.45
02/01/2020 -     18.15   18.40   18.05   18.40   18.23 991,450.00   18,075.09
31/12/2019 -     18.15   18.20   18.05   18.05   18.12 1,092,400.00   644,843.28
30/12/2019 -     18.30   18.45   18.10   18.15   18.25 1,117,990.00   501,108.28
27/12/2019 -     18.15   18.25   18.05   18.10   18.13 1,253,730.00   22,713.00
26/12/2019 -     18.15   18.30   18.10   18.25   18.19 712,470.00   12,960.54
25/12/2019 -     18.35   18.35   18.15   18.20   18.27 915,210.00   16,719.70
24/12/2019 0.00 (0.00%)     18.30   18.45   18.20   18.35   18.30 1,138,570.00   5,092,489.44
23/12/2019 + 0.05 (0.27%)     18.30   18.50   18.30   18.35   18.38 1,083,840.00   19,908.14
20/12/2019 -     18.20   18.45   18.10   18.30   18.27 1,377,840.00   1,486,125.11
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm