Công Ty
SD5 ( HNX )
5.00 ()
  -  Công ty Cổ phần Sông Đà 5
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     4.80   5.00   4.80   5.00   0.00 9,240.00   45.94
27/03/2020 -     5.20   5.20   4.60   5.00   0.00 5,200.00   24.84
26/03/2020 -     5.10   5.10   5.00   5.00   0.00 5,920.00   29.62
25/03/2020 -     5.00   5.20   4.60   5.20   0.00 22,400.00   105.98
24/03/2020 -     5.10   5.10   5.10   5.10   0.00 200.00   1.02
23/03/2020 -     4.80   5.20   4.80   5.20   0.00 6,400.00   32.76
20/03/2020 -     5.50   5.50   5.10   5.10   0.00 1,200.00   6.16
19/03/2020 -     5.50   5.50   5.10   5.20   0.00 11,800.00   60.81
18/03/2020 -     5.40   5.40   5.10   5.10   0.00 3,000.00   15.56
17/03/2020 -     5.20   5.50   5.10   5.50   0.00 5,000.00   25.64
16/03/2020 -     5.70   5.70   5.20   5.50   0.00 325.00   1.78
13/03/2020 -     5.10   5.40   5.10   5.40   0.00 1,200.00   6.25
12/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   5.60   0.00 -   -
11/03/2020 + 0.20 (3.70%)     5.60   5.60   5.60   5.60   0.00 100.00   0.56
10/03/2020 -     5.20   5.60   5.20   5.40   0.00 6,250.00   33.53
09/03/2020 -     5.20   5.60   5.20   5.60   0.00 10,000.00   53.80
06/03/2020 -     5.50   5.80   5.50   5.70   0.00 7,500.00   42.74
05/03/2020 -     5.70   5.70   5.70   5.70   0.00 19,000.00   108.30
04/03/2020 -     5.70   5.70   5.70   5.70   0.00 200.00   1.14
03/03/2020 -     5.70   6.00   5.40   5.70   0.00 49,270.00   278.08
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015