Công Ty
X20 ( HNX )
6.30 ()
  -  Cổ phiếu Công ty cổ phần X20
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     0.00   0.00   0.00   6.30   0.00 -   -
27/03/2020 -     6.90   6.90   6.90   6.90   0.00 100.00   0.69
26/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   7.60   0.00 -   -
25/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   7.60   0.00 -   -
24/03/2020 -     7.60   7.60   7.60   7.60   0.00 100.00   0.76
23/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   8.40   0.00 -   -
20/03/2020 -     8.40   8.40   8.40   8.40   0.00 100.00   0.84
19/03/2020 -     9.30   9.30   9.30   9.30   0.00 100.00   0.93
18/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   10.30   0.00 -   -
17/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   10.30   0.00 -   -
16/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   10.30   0.00 -   -
13/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   10.30   0.00 -   -
12/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   10.30   0.00 -   -
11/03/2020 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   10.30   0.00 -   -
10/03/2020 -     10.30   10.30   10.30   10.30   0.00 100.00   1.03
09/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   9.40   0.00 -   -
06/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   9.40   0.00 -   -
05/03/2020 -     9.40   9.40   9.40   9.40   0.00 300.00   2.82
04/03/2020 -     9.40   9.40   9.40   9.40   0.00 1,500.00   14.10
03/03/2020 -     9.40   9.40   9.40   9.40   0.00 3,000.00   28.20
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015