Công Ty
FTS ( HSX )
10.30 ()
  -  Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán FPT
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     10.20   10.35   10.00   10.30   10.22 22,950.00   235.34
27/03/2020 -     10.85   11.00   10.50   10.85   10.73 41,000.00   440.59
26/03/2020 -     11.05   11.60   10.85   10.85   11.06 38,860.00   426.75
25/03/2020 -     11.20   11.75   11.30   11.65   11.46 40,610.00   465.11
24/03/2020 -     10.50   11.45   10.70   11.20   11.17 5,760.00   63.86
23/03/2020 -     11.50   11.50   11.20   11.20   11.26 88,190.00   990.08
20/03/2020 -     11.90   11.95   11.80   12.00   11.86 14,440.00   171.41
19/03/2020 -     11.80   12.30   12.00   11.80   12.14 34,970.00   424.02
18/03/2020 -     12.90   12.80   12.30   12.30   12.37 40,530.00   501.78
17/03/2020 -     12.00   12.30   11.50   12.30   11.90 159,130.00   1,884.45
16/03/2020 -     12.35   12.70   12.35   12.35   12.56 31,720.00   399.26
13/03/2020 -     12.35   13.00   12.25   12.35   12.40 156,540.00   1,928.22
12/03/2020 -     12.90   13.40   12.00   13.15   12.72 150,560.00   1,909.26
11/03/2020 + 0.30 (2.38%)     12.80   13.45   12.70   12.90   13.25 518,020.00   6,871.10
10/03/2020 -     11.80   12.70   12.00   12.60   12.48 30,620.00   377.75
09/03/2020 -     12.70   13.00   12.50   12.50   12.64 194,280.00   2,446.07
06/03/2020 -     13.70   13.65   13.30   13.40   13.38 60,830.00   812.93
05/03/2020 -     13.30   14.05   13.40   13.60   13.56 120,260.00   1,625.76
04/03/2020 -     13.40   13.60   13.20   13.50   13.43 314,260.00   2,683,467.08
03/03/2020 -     12.75   13.60   12.85   13.40   13.32 273,600.00   3,657.34
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm