Công Ty
PIT ( HSX )
3.71 ()
  -  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     3.23   3.71   3.23   3.71   3.58 3,030.00   10.02
27/03/2020 -     3.99   3.99   3.99   3.99   3.99 9,520.00   37.98
26/03/2020 -     4.30   4.28   4.28   4.28   4.28 1,850.00   7.92
25/03/2020 -     4.60   4.60   4.60   4.60   4.60 4,210.00   19.37
24/03/2020 -     4.94   4.94   4.94   4.94   4.94 1,040.00   5.14
23/03/2020 -     5.70   5.31   5.31   5.31   5.31 20.00   0.11
20/03/2020 -     5.70   5.70   5.70   5.70   5.70 1,470.00   8.38
19/03/2020 -     6.58   6.12   6.12   6.12   6.12 1,040.00   6.36
18/03/2020 -     6.70   6.70   6.58   6.58   6.66 15,040.00   100.37
17/03/2020 -     6.06   6.48   6.06   6.48   6.46 54,720.00   354.23
16/03/2020 -     5.67   6.06   5.80   6.06   6.05 21,460.00   129.44
13/03/2020 -     5.30   5.67   4.93   5.67   5.37 1,000.00   5.52
12/03/2020 -     5.72   5.60   4.98   5.30   5.16 390.00   1.96
11/03/2020 + 0.35 (7.00%)     5.30   5.35   5.35   5.35   5.35 2,100.00   11.23
10/03/2020 -     4.80   5.00   4.47   5.00   4.74 980.00   4.85
09/03/2020 -     4.80   4.80   4.80   4.80   4.80 240.00   1.15
06/03/2020 -     4.80   5.10   4.50   4.80   4.86 3,490.00   15.97
05/03/2020 -     4.60   4.80   4.40   4.80   4.53 350.00   1.55
04/03/2020 -     4.40   4.70   4.60   4.60   4.63 310.00   1.43
03/03/2020 -     4.44   4.75   4.40   4.40   4.56 5,290.00   23.46
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015