Công Ty
SZC ( HSX )
13.35 ()
  -  Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     12.95   13.50   12.95   13.35   13.30 218,510.00   2,903.94
27/03/2020 -     14.00   14.00   13.50   13.60   13.76 156,750.00   2,153.72
26/03/2020 -     14.30   14.50   13.70   14.00   14.04 156,890.00   2,203.69
25/03/2020 -     13.65   14.40   13.80   14.35   14.20 194,710.00   2,742.13
24/03/2020 -     13.45   13.95   13.45   13.65   13.66 399,890.00   5,472.95
23/03/2020 -     14.20   14.10   13.45   13.45   13.53 465,030.00   6,275.54
20/03/2020 -     14.60   14.75   14.10   14.45   14.29 118,560.00   1,696.63
19/03/2020 -     14.60   14.95   14.10   14.30   14.45 76,080.00   1,098.95
18/03/2020 -     15.00   15.30   14.60   14.70   14.94 151,800.00   2,270.02
17/03/2020 -     13.60   14.90   13.60   14.90   14.29 162,570.00   2,328.11
16/03/2020 -     14.10   14.70   13.80   13.95   14.21 197,440.00   2,805.83
13/03/2020 -     13.80   15.00   13.80   14.10   14.01 395,690.00   5,506.08
12/03/2020 -     15.10   15.40   14.80   14.80   14.92 561,630.00   8,373.01
11/03/2020 -0.30 (1.85%)     16.40   16.40   15.10   15.90   15.76 311,780.00   4,887.27
10/03/2020 -     16.55   16.50   15.60   16.20   16.02 571,650.00   9,200.22
09/03/2020 -     16.55   16.90   16.55   16.55   16.59 471,760.00   7,815.95
06/03/2020 -     17.70   17.85   17.35   17.75   17.60 116,470.00   2,053.57
05/03/2020 -     17.80   18.00   17.75   17.70   17.87 367,920.00   917,216.38
04/03/2020 -     17.90   17.90   17.50   17.70   17.66 303,040.00   5,347.52
03/03/2020 -     18.20   18.20   17.50   17.90   17.91 380,310.00   6,827.98
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015