Công Ty
GIL ( HSX )
16.05 ()
  -  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh & Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
20/12/2019 -     17.50   17.60   17.30   17.60   17.47 13,290.00   232.18
18/12/2019 -     17.75   17.75   17.50   17.40   17.59 14,130.00   247.55
17/12/2019 0.00 (0.00%)     17.70   17.90   17.60   17.70   17.73 32,310.00   571.91
16/12/2019 -     18.60   18.80   17.40   17.70   17.97 66,480.00   1,195.80
13/12/2019 -     18.75   18.70   18.15   18.60   18.31 27,000.00   494.60
12/12/2019 -     18.55   18.60   18.30   18.60   18.46 11,490.00   211.57
11/12/2019 -     18.40   18.40   18.40   18.55   18.40 6,780.00   124.77
10/12/2019 -     18.40   18.70   18.35   18.40   18.44 37,070.00   682.58
09/12/2019 -     18.40   18.75   18.30   18.40   18.43 37,760.00   695.05
06/12/2019 -     18.40   18.60   18.20   18.40   18.48 4,830.00   89.10
05/12/2019 -     18.50   18.60   18.40   18.40   18.52 28,890.00   535.47
04/12/2019 -     18.70   18.80   18.40   18.50   18.57 12,130.00   225.22
03/12/2019 -     18.35   18.85   18.70   18.70   18.77 7,220.00   135.54
02/12/2019 -     18.50   18.85   18.20   18.35   18.60 26,750.00   498.67
29/11/2019 0.00 (0.00%)     18.50   18.70   18.30   18.50   18.46 1,970.00   36.30
28/11/2019 -     18.50   18.65   18.25   18.50   18.45 14,220.00   262.15
27/11/2019 -0.30 (1.60%)     18.80   18.70   18.50   18.50   18.58 24,070.00   446.51
26/11/2019 -     19.20   19.30   18.50   18.80   18.89 21,470.00   405.48
25/11/2019 -     19.05   19.30   19.00   19.20   19.06 5,200.00   99.23
22/11/2019 -     19.10   19.50   19.05   19.20   19.26 8,090.00   155.85
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015