Công Ty
GIL ( HSX )
16.05 ()
  -  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh & Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
02/07/2019 -     26.85   26.85   26.50   26.50   26.56 25,910.00   687.00
01/07/2019 -     26.70   27.00   26.70   26.85   26.76 29,910.00   802.22
28/06/2019 -     26.40   26.90   26.10   26.40   26.27 18,090.00   475.21
27/06/2019 -     26.70   26.70   26.15   26.40   26.45 11,220.00   296.18
26/06/2019 -0.15 (0.56%)     26.85   27.10   26.80   26.70   26.97 35,980.00   969.64
25/06/2019 + 0.05 (0.19%)     26.80   26.90   26.50   26.85   26.70 23,180.00   620.71
24/06/2019 -     26.90   26.90   26.50   26.80   26.70 8,840.00   235.31
21/06/2019 -     26.60   26.70   26.60   26.90   26.62 5,240.00   140.16
20/06/2019 -0.40 (1.48%)     27.00   27.20   26.90   26.60   27.01 3,710.00   99.59
19/06/2019 -0.30 (1.10%)     27.00   27.20   27.00   27.00   27.12 7,420.00   201.42
18/06/2019 -4.70 (14.69%)     32.00   26.85   26.40   27.30   26.56 9,950.00   266.44
17/06/2019 -     31.60   32.40   31.80   32.00   32.06 87,770.00   2,811.03
14/06/2019 -     31.50   31.90   31.50   31.60   31.71 7,010.00   221.79
13/06/2019 -0.65 (2.02%)     32.15   31.90   31.50   31.50   31.65 8,080.00   256.03
12/06/2019 + 0.05 (0.16%)     32.10   32.30   31.50   32.15   31.83 13,620.00   433.00
11/06/2019 + 0.35 (1.10%)     31.75   32.60   31.70   32.10   32.18 13,380.00   430.04
10/06/2019 -     31.60   31.80   31.50   31.75   31.61 42,880.00   1,355.24
07/06/2019 -     30.80   31.80   31.00   31.60   31.18 12,670.00   395.05
06/06/2019 -     31.80   31.80   31.20   31.70   31.47 11,570.00   365.25
05/06/2019 -     31.50   32.00   31.50   31.90   31.74 9,310.00   294.99
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015