Công Ty
GIL ( HSX )
16.05 ()
  -  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh & Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
30/07/2019 -1.40 (5.53%)     25.15   25.30   23.55   23.90   24.92 13,750.00   340.25
29/07/2019 -     26.00   25.95   25.30   25.30   25.58 13,130.00   334.89
26/07/2019 -     26.65   26.00   25.85   26.00   25.93 15,680.00   406.75
25/07/2019 -     26.00   26.20   25.95   26.00   26.04 21,080.00   549.33
24/07/2019 -0.10 (0.38%)     26.10   26.10   26.00   26.00   26.01 17,900.00   466.08
23/07/2019 -     26.50   26.80   26.00   26.10   26.24 18,940.00   495.78
22/07/2019 -0.05 (0.19%)     26.55   26.90   26.35   26.50   26.57 26,290.00   698.25
19/07/2019 -     26.80   26.80   26.20   26.55   26.37 18,680.00   492.32
18/07/2019 -     26.80   26.90   26.60   26.80   26.72 4,340.00   116.15
17/07/2019 -     26.70   26.90   26.65   26.80   26.73 17,780.00   475.65
16/07/2019 -     26.10   26.80   26.30   26.65   26.58 39,350.00   1,049.46
15/07/2019 -     26.00   26.50   25.20   26.10   25.57 106,220.00   2,710.50
12/07/2019 -0.20 (0.76%)     26.20   26.30   25.50   26.00   25.81 86,030.00   2,224.91
11/07/2019 -0.10 (0.38%)     26.30   26.30   26.00   26.20   26.17 87,290.00   2,285.48
10/07/2019 -0.20 (0.75%)     26.50   26.80   26.30   26.30   26.63 20,490.00   543.45
09/07/2019 0.00 (0.00%)     26.50   26.50   26.10   26.50   26.29 13,890.00   364.83
08/07/2019 -0.10 (0.38%)     26.50   26.50   26.00   26.50   26.30 18,340.00   483.02
05/07/2019 -     26.70   26.80   26.50   26.60   26.67 31,940.00   851.07
04/07/2019 -     26.80   26.80   26.20   26.60   26.45 9,680.00   255.81
03/07/2019 -     26.50   26.80   26.50   26.80   26.61 10,840.00   288.62
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015