Công Ty
GIL ( HSX )
16.05 ()
  -  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh & Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
27/08/2019 -     21.80   22.45   22.00   22.20   22.27 21,930.00   485.91
26/08/2019 -     22.00   22.00   21.70   21.80   21.91 36,470.00   800.72
23/08/2019 -     22.50   22.50   21.95   22.00   22.06 125,500.00   2,764.19
22/08/2019 -     22.80   22.80   22.00   22.50   22.53 58,260.00   1,315.59
21/08/2019 -     23.40   23.30   22.70   22.80   22.88 31,180.00   712.05
20/08/2019 -     23.45   23.45   23.00   23.40   23.15 7,000.00   162.05
19/08/2019 -     23.50   23.50   23.20   23.45   23.36 6,950.00   162.67
16/08/2019 -     23.15   23.50   23.00   23.50   23.38 10,440.00   244.71
15/08/2019 -0.10 (0.43%)     23.25   23.40   22.50   23.15   23.00 40,270.00   924.86
14/08/2019 0.00 (0.00%)     23.50   23.75   23.25   23.25   23.46 13,800.00   323.18
13/08/2019 -     23.75   23.70   23.25   23.25   23.44 17,890.00   419.00
12/08/2019 -     23.85   23.85   23.50   23.85   23.69 27,810.00   657.86
09/08/2019 + 0.40 (1.70%)     24.20   23.95   23.50   23.90   23.83 34,580.00   824.04
08/08/2019 + 0.10 (0.43%)     23.40   23.85   23.25   23.50   23.51 62,480.00   1,463.80
07/08/2019 -     24.40   24.40   22.70   23.40   23.22 175,300.00   4,076.88
06/08/2019 -     24.20   24.75   24.20   24.40   24.32 4,510.00   109.60
05/08/2019 -     24.10   25.10   24.30   24.90   24.65 12,680.00   311.52
02/08/2019 0.00 (0.00%)     24.30   24.80   24.25   24.50   24.54 58,900.00   1,445.19
01/08/2019 -0.30 (1.21%)     24.80   24.80   24.40   24.50   24.66 4,360.00   107.58
31/07/2019 -     23.90   25.15   24.50   24.80   24.92 38,880.00   968.64
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015