Công Ty
GIL ( HSX )
16.05 ()
  -  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh & Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
24/10/2019 -     22.15   22.15   21.80   21.90   22.00 20,030.00   440.57
23/10/2019 + 0.05 (0.23%)     22.10   22.20   21.70   22.15   21.99 36,910.00   811.21
22/10/2019 -     21.60   22.10   21.65   22.10   21.81 27,730.00   602.68
21/10/2019 -     21.70   21.70   21.50   21.60   21.55 25,630.00   552.60
18/10/2019 -     20.50   21.50   20.50   21.50   20.84 98,210.00   2,037.32
17/10/2019 + 0.45 (2.25%)     20.00   20.50   20.00   20.45   20.20 22,310.00   450.23
16/10/2019 -0.20 (0.99%)     20.20   20.50   20.00   20.00   20.13 9,150.00   184.33
15/10/2019 -     20.20   20.20   20.15   20.20   20.19 8,160.00   164.83
14/10/2019 -     20.00   20.60   20.20   20.20   20.36 12,010.00   244.13
11/10/2019 -     19.95   20.20   20.00   20.00   20.05 6,600.00   132.18
10/10/2019 -     20.00   20.00   19.90   19.95   19.94 6,480.00   129.23
09/10/2019 -     19.90   20.00   19.90   20.00   19.93 9,240.00   184.22
08/10/2019 -     20.25   20.00   19.85   19.90   19.93 12,640.00   252.02
07/10/2019 -     20.05   20.40   20.00   20.25   20.13 8,940.00   179.53
04/10/2019 -     20.05   20.30   19.75   20.05   19.98 15,290.00   303.92
03/10/2019 -     20.00   20.25   19.60   20.05   19.77 40,860.00   806.21
02/10/2019 -     20.20   20.40   20.10   20.20   20.19 334,344.00   7,017,469.05
01/10/2019 -     20.50   20.50   20.05   20.20   20.16 3,290.00   66.11
30/09/2019 -     20.80   21.00   20.45   20.50   20.65 20,400.00   421.33
27/09/2019 -     21.00   21.00   20.60   20.80   20.84 14,000.00   291.46
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015