Công Ty
CEO ( HNX )
6.20 ()
  -  Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     6.10   6.20   6.00   6.20   0.00 1,409,051.00   8,588.66
27/03/2020 -     6.40   6.40   6.00   6.20   0.00 513,886.00   3,180.03
26/03/2020 -     6.60   6.60   6.30   6.30   0.00 276,701.00   1,756.45
25/03/2020 -     6.80   6.80   6.30   6.60   0.00 1,189,350.00   7,679.33
24/03/2020 -     6.60   6.60   6.30   6.40   0.00 334,413.00   2,124.89
23/03/2020 -     6.40   6.90   6.30   6.50   0.00 1,192,043.00   7,686.67
20/03/2020 -     6.90   6.90   6.70   6.90   0.00 198,865.00   1,355.98
19/03/2020 -     7.20   7.20   6.70   6.90   0.00 355,725.00   2,426.22
18/03/2020 -     7.20   7.20   6.90   7.00   0.00 286,510.00   2,000.59
17/03/2020 -     6.90   7.00   6.70   7.00   0.00 324,603.00   2,225.36
16/03/2020 -     7.00   7.10   6.80   7.00   0.00 290,213.00   2,020.13
13/03/2020 -     6.30   7.00   6.30   7.00   0.00 866,448.00   5,779.67
12/03/2020 -     7.60   7.60   6.90   6.90   0.00 2,652,051.00   18,479.23
11/03/2020 + 0.10 (1.33%)     7.70   7.80   7.20   7.60   0.00 754,145.00   5,663.12
10/03/2020 -     7.50   7.60   6.90   7.50   0.00 849,210.00   6,248.50
09/03/2020 -     8.10   8.20   7.50   7.50   0.00 1,408,050.00   10,723.76
06/03/2020 -     8.40   8.40   8.20   8.30   0.00 296,300.00   2,450.90
05/03/2020 -     8.20   8.50   8.10   8.40   0.00 912,270.00   7,583.21
04/03/2020 -     8.20   8.20   7.90   8.20   0.00 342,060.00   2,761.93
03/03/2020 -     8.20   8.30   8.10   8.10   0.00 246,111.00   2,003.47
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015