Công Ty
EID ( HNX )
11 ()
  -  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
Mã CK       
     
  2017
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  2,178.000
      Thư giá  16,393.694
      Cổ tức /cp  1,300.000
      Tỷ suất cổ tức  9.60%
      Doanh Thu/CP   38,470.775
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -0.77%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  12.01%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -0.77%
      Tăng trưởng tổng tài sản  1.09%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  -5.69%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  27.64%
      Lợi nhuận trước thuế biên  8.11%
      Lợi nhuận ròng biên  6.28%
      EBITDA  3.145
      ROA  8.51%
      ROE  13.64%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  1.704
      Thanh toán nhanh  0.581
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản   
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  20.06%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu   
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  10.575
      Vòng quay phải trả  13.875
      Vòng quay tồn kho  2.699
      Chu kỳ tiền mặt  143.446
      Vòng quay tổng tài sản  1.356
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  45.463
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015