Mã liên quan
Giá
Thay đổi
ASP 4.78 +3.46%
BAX 23.50 0.00%
BHP 11.00 0.00%
BMD 10.50 0.00%
BTU 8.70 0.00%
BWA 5.00 0.00%
CLW 19.40 -6.73%
CMW 11.00 0.00%
CTW 6.10 0.00%
CVH 12.60 0.00%
DBW 10.00 0.00%
DNE 5.70 0.00%
DNW 13.50 0.00%
GDW 16.60 0.00%
GSP 13.10 -0.38%
HFC 14.90 0.00%
HGW 15.30 0.00%
HPW 7.70 0.00%
HTU 10.10 0.00%
HTW 10.00 0.00%
HVA 2.40 -7.69%
KHW 12.40 0.00%
LAW 14.00 0.00%
LCW 10.00 0.00%
LKW 16.80 0.00%
MLC 10.00 0.00%
MPY 11.10 0.00%
MTG 3.50 0.00%
MTL 4.10 0.00%
NBT 7.00 0.00%
NLS 11.10 0.00%
NNB 10.00 0.00%
NNT 18.50 0.00%
NQB 9.90 0.00%
NQT 9.70 0.00%
NS2 9.40 0.00%
NS3 15.80 0.00%
NTW 34.00 0.00%
NUE 8.00 0.00%
NVP 11.00 0.00%
PCG 8.20 +9.33%
PGC 13.80 0.00%
PGT 4.70 +2.17%
PJS 13.40 -4.29%
POV 12.00 0.00%
PYU 11.50 0.00%
QHW 32.00 0.00%
QNU 9.80 0.00%
QNW 10.00 0.00%
SSU 17.50 0.00%
SZE 8.20 0.00%
TAW 18.90 0.00%
TDM 27.00 0.00%
TDW 23.80 -6.67%
THU 12.50 0.00%
THW 19.00 0.00%
UPC 10.00 0.00%
VCF 180.00 +2.86%
VCW 38.00 +1.88%
VWS 29.30 0.00%

KHW: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu

VSD- 11/01/2017

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 09/2017/GCNCP-VSD ngày 09/01/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, cụ thể: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa Trụ sở chính: 58 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Điện thoại: 058.3815372 Fax: 058.3819144 Vốn điều lệ: 260,000,000,000 đồng Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa Mã chứng khoán: KHW Mã ISIN: VN000000KHW2 Mệnh giá: 10,000 đồng Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Số lượng chứng khoán đăng ký: 26,000,000 cổ phiếu Giá trị chứng khoán đăng ký: 260,000,000,000 đồng Hình thức đăng ký: Ghi sổ Bắt đầu từ ngày 10/01/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
YIM Skype