Mã liên quan
Giá
Thay đổi
ACE 29.40 -1.01%
AMS 8.20 0.00%
ASD 1.00 0.00%
B82 3.70 -5.13%
BCC 17.90 0.00%
BCE 6.24 0.00%
BHC 3.20 0.00%
BMN 9.20 0.00%
BMP 188.40 +0.75%
BTC 42.00 +5.00%
BTS 8.60 0.00%
BXH 34.10 -9.79%
C32 50.00 -3.85%
C47 8.69 +0.35%
C71 14.00 0.00%
C92 18.50 -9.76%
CCI 11.05 0.00%
CCM 14.80 0.00%
CCV 8.00 -13.04%
CDC 13.05 -5.43%
CEO 12.80 -0.78%
CHC 14.20 0.00%
CI5 13.00 0.00%
CID 5.10 0.00%
CIG 2.59 -6.83%
CII 35.45 -6.96%
CLH 12.40 -8.82%
CMS 4.90 -2.00%
CNN 25.00 0.00%
CNT 3.00 0.00%
CQT 8.10 0.00%
CSC 27.00 -1.46%
CT3 8.20 0.00%
CT6 4.10 0.00%
CTD 203.00 -0.49%
CTI 26.55 +0.19%
CTN 0.70 0.00%
CTX 16.20 -3.57%
CVT 52.00 +2.77%
CX8 10.10 0.00%
CYC 3.76 +5.92%
D26 9.90 +39.44%
D2D 38.15 -0.39%
DAC 11.00 +12.24%
DAG 13.00 0.00%
DC1 3.00 0.00%
DC2 5.40 0.00%
DC4 7.40 0.00%
DCF 7.00 -2.78%
DCT 1.20 +9.09%
DGT 6.50 0.00%
DHA 30.80 -1.28%
DID 5.50 0.00%
DIG 8.37 0.00%
DIH 10.30 -1.90%
DL1 11.20 0.00%
DND 9.10 +1.11%
DNP 22.20 -2.20%
DOC 12.00 0.00%
DPG 95.50 +0.42%
DPS 2.60 +4.00%
DTV 7.50 0.00%
DXV 4.68 +5.88%
G36 12.50 0.00%
GMX 29.10 +8.99%
GND 18.00 +6.51%
GTH 7.70 0.00%
GTN 21.70 +6.90%
H11 13.00 0.00%
HAN 12.50 0.00%
HAS 7.59 +1.88%
HBC 53.10 +6.95%
HCC 28.80 -2.04%
HCI 8.60 0.00%
HEC 28.00 0.00%
HHG 9.80 +1.03%
HID 10.70 -6.96%
HLG 9.40 0.00%
HLY 18.00 +4.65%
HOM 6.40 +3.23%
HPM 18.70 -0.53%
HT1 19.70 -1.50%
HTC 30.50 -1.29%
HU3 8.40 0.00%
HU4 5.50 +14.58%
HVX 5.80 0.00%
I10 0.80 0.00%
ICC 20.60 +13.19%
ICG 6.40 -7.25%
ICI 8.70 0.00%
ICN 25.00 0.00%
IDV 48.50 -0.61%
IJC 8.40 0.00%
ITQ 2.90 -6.45%
KDM 5.00 -3.85%
KSB 71.00 -1.93%
KTT 4.50 0.00%
L10 15.00 0.00%
L12 10.00 0.00%
L14 51.50 0.00%
L18 12.60 0.00%
L45 2.60 0.00%
LAI 17.00 0.00%
LBM 35.70 +1.13%
LCC 1.60 +33.33%
LCG 6.20 -3.43%
LCS 3.80 0.00%
LHC 67.20 +0.30%
LIG 5.60 0.00%
LM8 24.50 +1.66%
LQN 10.00 0.00%
LUT 2.70 -3.57%
MBG 4.80 -2.04%
MCC 15.80 +1.28%
MCI 6.50 0.00%
MCO 1.50 -6.25%
MCT 16.90 0.00%
MDG 10.80 +5.88%
MEC 2.70 -3.57%
MST 10.50 0.00%
NAV 6.40 -3.03%
NDX 11.10 -6.72%
NHA 12.50 -3.85%
NHC 42.50 0.00%
NKG 36.65 -0.95%
NMK 15.50 +3.33%
NNC 78.00 +1.30%
NTB 0.50 +25.00%
NTP 72.00 -1.37%
PEC 6.40 -12.33%
PHC 12.60 -0.79%
PNT 8.70 -2.25%
PPG 2.10 0.00%
PTC 5.20 +0.97%
PTD 19.30 0.00%
PTE 2.00 0.00%
PVA 0.80 +14.29%
PVV 1.30 0.00%
PX1 10.90 0.00%
PXI 3.00 0.00%
PXL 2.00 0.00%
PXM 0.40 +33.33%
PXS 11.20 0.00%
PXT 4.18 -0.48%
QNC 4.50 0.00%
RCC 16.50 -2.94%
RCD 27.10 -5.24%
REE 26.50 -0.75%
ROS 146.70 +0.76%
S12 0.60 +20.00%
S27 6.90 0.00%
S55 38.40 +1.05%
S74 6.00 0.00%
S96 0.90 +12.50%
S99 4.60 -4.17%
SAV 6.52 +6.89%
SBA 12.60 -0.79%
SC5 27.00 -1.82%
SCC 2.70 0.00%
SCI 6.40 +8.47%
SCJ 2.00 0.00%
SD1 1.30 0.00%
SD2 6.60 -4.35%
SD3 5.90 0.00%
SD4 11.00 +0.92%
SD5 9.80 0.00%
SD6 10.00 +5.26%
SD7 4.60 0.00%
SD8 1.40 +7.69%
SD9 8.10 0.00%
SDA 3.00 +3.45%
SDB 1.20 +9.09%
SDC 15.50 0.00%
SDE 1.50 +7.14%
SDG 25.00 0.00%
SDH 1.90 0.00%
SDJ 7.80 -11.36%
SDN 32.70 0.00%
SDP 4.40 -6.38%
SDT 9.40 -2.08%
SDU 13.90 0.00%
SDX 8.60 0.00%
SDY 8.00 0.00%
SHI 8.61 -2.27%
SHP 19.70 0.00%
SIC 7.90 +1.28%
SII 34.50 0.00%
SJC 4.10 0.00%
SJE 28.50 0.00%
SJM 0.90 +12.50%
SJS 25.70 +0.78%
STL 1.80 -5.26%
STV 24.90 -1.58%
SVN 2.60 +8.33%
TA9 24.30 -0.82%
TBT 4.90 0.00%
TBX 9.30 0.00%
TCR 4.45 +3.25%
THG 47.90 0.00%
TKC 18.60 -1.06%
TLT 16.50 -1.79%
TMW 13.70 0.00%
TNB 6.70 +3.08%
TNM 3.20 0.00%
TNY 11.10 0.00%
TTC 17.90 +0.56%
TTZ 3.00 +3.45%
TV1 15.50 +0.65%
TV2 203.00 -0.05%
TV3 24.30 -10.00%
TV4 14.60 0.00%
TVG 0.50 0.00%
TXM 8.00 0.00%
UDC 3.12 -6.31%
UIC 30.50 0.00%
USC 10.70 0.00%
V11 1.10 -8.33%
V12 11.50 +3.60%
V15 0.70 +16.67%
V21 15.10 +7.86%
VC1 17.50 0.00%
VC2 16.20 0.00%
VC3 38.60 +2.66%
VC5 1.20 0.00%
VC6 9.00 +1.12%
VC7 20.50 +3.02%
VC9 9.70 0.00%
VCC 12.90 0.00%
VCE 12.20 0.00%
VCG 15.40 -1.28%
VCS 151.90 +2.64%
VCT 1.00 0.00%
VE1 5.80 -6.45%
VE2 11.70 +1.74%
VE3 11.80 0.00%
VE9 7.10 +2.90%
VES 0.80 0.00%
VGC 14.90 -1.32%
VHL 62.00 0.00%
VIT 29.60 0.00%
VLB 51.00 +2.41%
VNE 10.90 +5.83%
VTS 11.50 0.00%
VTV 19.30 +1.05%
VXB 10.90 0.00%
X18 3.40 +9.68%
XMD 12.00 0.00%

DSG: Chốt danh sách cổ đông và ngừng nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán

VSD- 11/01/2017

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (08) 44 555 888
 • (08) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (08) 44 555 888
 • (08) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (08) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (08) 44 555 888 - Ext: 1
YIM Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm