Mã liên quan
Giá
Thay đổi
ACE 27.90 +6.49%
AMS 6.60 0.00%
ASD 1.00 0.00%
B82 2.90 -6.45%
BCC 14.90 +2.76%
BCE 6.43 +0.47%
BHC 2.90 0.00%
BMN 9.20 0.00%
BMP 187.90 -0.05%
BT6 4.80 -5.88%
BTC 44.00 0.00%
BTD 17.90 -0.56%
BTS 8.00 +5.26%
BXH 28.50 +9.62%
C32 48.20 +1.05%
C47 11.70 +3.54%
C69 15.30 -9.47%
C71 12.30 0.00%
C92 11.10 -6.72%
CCI 13.00 0.00%
CCM 14.80 +9.63%
CCV 8.00 0.00%
CDC 14.20 +1.43%
CE1 14.40 0.00%
CEO 11.60 +1.75%
CHC 12.40 0.00%
CI5 13.00 0.00%
CID 5.10 0.00%
CIG 2.86 -1.04%
CII 36.65 +0.41%
CLH 13.40 0.00%
CMS 5.80 0.00%
CNN 20.00 0.00%
CNT 1.60 +14.29%
CQT 5.30 0.00%
CSC 30.50 +0.33%
CT3 7.90 0.00%
CT6 5.30 0.00%
CTD 204.00 +0.15%
CTI 29.75 +3.84%
CTN 0.50 0.00%
CTX 17.00 0.00%
CVT 49.70 +3.54%
CX8 9.50 0.00%
CYC 1.80 0.00%
D26 10.50 0.00%
D2D 40.20 +1.77%
DAC 23.30 0.00%
DAG 12.85 -0.39%
DC1 13.90 +4.51%
DC2 6.80 0.00%
DC4 7.40 0.00%
DCF 6.90 0.00%
DCT 0.90 0.00%
DGT 6.40 0.00%
DHA 30.60 -0.33%
DID 5.50 0.00%
DIG 10.40 +6.67%
DIH 10.60 +1.92%
DL1 10.90 -1.80%
DND 10.00 0.00%
DNP 27.80 -0.36%
DOC 10.00 0.00%
DPG 94.00 +0.53%
DPS 2.70 +8.00%
DTV 16.80 +13.51%
DXV 4.50 0.00%
G36 12.00 -4.00%
GMX 24.00 -0.41%
GND 18.50 -11.90%
GTH 4.40 0.00%
GTN 15.10 +0.67%
H11 13.00 0.00%
HAN 11.90 0.00%
HAS 6.70 -6.69%
HBC 52.90 +1.54%
HCC 32.50 +1.25%
HCI 8.60 0.00%
HEC 27.70 0.00%
HHG 8.20 +5.13%
HID 3.44 +5.52%
HLG 10.50 -1.87%
HLY 18.60 0.00%
HOM 5.90 +1.72%
HPM 19.20 0.00%
HT1 22.40 +0.90%
HTC 32.00 0.00%
HU3 8.45 +0.60%
HU4 5.80 +13.73%
HVX 5.30 0.00%
I10 0.80 0.00%
ICC 23.10 +14.93%
ICG 7.30 0.00%
ICI 8.70 0.00%
ICN 23.40 +1.74%
IDV 50.90 +0.20%
IJC 8.60 +1.18%
ITQ 3.00 +3.45%
KDM 3.70 0.00%
KSB 42.60 +1.19%
KTT 6.20 +3.33%
L10 15.50 0.00%
L12 10.00 0.00%
L14 69.00 +1.47%
L18 10.80 0.00%
L45 3.30 0.00%
LAI 15.40 0.00%
LBM 36.60 +0.55%
LCC 2.30 0.00%
LCG 8.30 -0.95%
LCS 3.60 0.00%
LHC 59.10 -0.51%
LIG 6.10 +7.02%
LM8 24.50 +2.51%
LQN 9.50 0.00%
LUT 2.80 0.00%
MBG 3.80 0.00%
MCC 13.70 +1.48%
MCI 7.00 +12.90%
MCO 1.80 0.00%
MCT 16.90 0.00%
MDG 12.75 +6.69%
MEC 2.50 0.00%
MST 10.10 +1.00%
MVC 11.60 +0.87%
NAC 9.20 0.00%
NAV 8.50 0.00%
NDX 12.00 -3.23%
NHA 10.40 +2.97%
NHC 34.10 0.00%
NKG 43.70 +0.92%
NMK 15.50 0.00%
NNC 74.80 +0.27%
NTB 0.70 0.00%
NTP 74.90 -0.79%
PEC 8.20 0.00%
PHC 14.00 +6.87%
PNT 7.80 +11.43%
PPG 1.90 0.00%
PTC 6.14 0.00%
PTD 19.00 0.00%
PTE 2.00 0.00%
PVA 0.60 0.00%
PVV 1.30 0.00%
PX1 10.90 0.00%
PXI 2.91 +0.69%
PXL 1.90 0.00%
PXM 0.30 0.00%
PXS 9.99 +0.71%
PXT 3.52 +4.76%
QNC 3.20 0.00%
RCC 14.30 -17.34%
RCD 26.30 -4.36%
REE 26.65 +2.50%
ROS 160.10 -2.38%
S12 0.60 -14.29%
S27 6.90 0.00%
S55 37.00 0.00%
S74 6.70 0.00%
S96 0.70 0.00%
S99 5.00 0.00%
SAV 11.60 +2.65%
SBA 13.40 -0.74%
SC5 27.00 0.00%
SCC 3.70 0.00%
SCI 8.30 0.00%
SCJ 1.90 0.00%
SD1 1.30 0.00%
SD2 7.30 +1.39%
SD3 5.40 +3.85%
SD4 10.70 0.00%
SD5 10.20 0.00%
SD6 8.90 -1.11%
SD7 3.80 -2.56%
SD8 1.10 +10.00%
SD9 7.80 0.00%
SDA 2.70 -10.00%
SDB 1.60 0.00%
SDC 15.50 0.00%
SDE 1.20 0.00%
SDG 33.60 0.00%
SDH 1.80 +5.88%
SDJ 11.10 +14.43%
SDN 35.50 0.00%
SDP 5.30 +1.92%
SDT 8.60 +1.18%
SDU 19.00 0.00%
SDX 8.60 0.00%
SDY 7.70 0.00%
SHI 7.89 0.00%
SHP 21.00 0.00%
SIC 6.00 0.00%
SII 24.75 +3.12%
SJC 5.30 0.00%
SJE 29.10 +8.99%
SJM 0.80 0.00%
SJS 27.90 +2.20%
STL 1.70 0.00%
STV 21.50 -6.11%
SVN 2.60 0.00%
TA9 20.80 -2.35%
TBT 4.90 0.00%
TBX 10.00 0.00%
TCR 4.10 -5.09%
TEC 7.00 0.00%
THG 53.60 +0.19%
TKC 17.30 0.00%
TLT 16.70 -1.18%
TMW 10.10 0.00%
TNB 7.00 +1.45%
TNM 3.40 0.00%
TNY 11.10 0.00%
TRT 14.70 +40.00%
TTC 18.20 -1.09%
TTZ 3.30 +10.00%
TV1 18.50 +5.71%
TV2 227.00 -1.22%
TV3 33.30 +9.90%
TV4 16.10 +2.55%
TVA 16.00 0.00%
TVG 0.70 0.00%
TXM 9.70 +2.11%
UDC 3.53 +2.92%
UIC 33.00 +2.80%
USC 10.60 0.00%
V11 1.10 0.00%
V12 11.00 0.00%
V15 0.60 +20.00%
V21 10.40 +0.97%
VC1 19.00 0.00%
VC2 18.50 +3.35%
VC3 30.00 -2.91%
VC5 1.10 0.00%
VC6 9.20 0.00%
VC7 23.60 +1.29%
VC9 9.70 0.00%
VCC 12.60 0.00%
VCE 12.20 0.00%
VCG 14.80 +2.07%
VCS 149.90 +1.28%
VCT 1.00 0.00%
VE1 9.00 -9.09%
VE2 12.40 0.00%
VE3 13.00 0.00%
VE9 6.20 0.00%
VES 0.90 0.00%
VGC 15.40 -1.91%
VHL 70.00 0.00%
VIT 29.50 0.00%
VLB 46.00 -8.00%
VNE 8.80 +0.57%
VTS 10.10 0.00%
VTV 19.00 -5.00%
VXB 11.60 0.00%
X18 3.40 0.00%
XMD 12.00 0.00%

DCF: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu DCF từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường UPCOM

VSD- 11/01/2017

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu DCF từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường UPCOM: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 Trụ sở chính: 28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 08 3823 0276 Fax: 08 3822 5050 Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 Mã chứng khoán: DCF Mã ISIN: VN000000DCF3 Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn cũ: Đại chúng chưa niêm yết Sàn mới: UpCOM Ngày hiệu lực: 11/01/2017

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (08) 44 555 888
 • (08) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (08) 44 555 888
 • (08) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (08) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (08) 44 555 888 - Ext: 1
YIM Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm