Mã liên quan
Giá
Thay đổi
ACE 27.50 0.00%
AMS 6.40 -7.25%
ASD 1.00 0.00%
B82 2.70 -10.00%
BCC 14.70 0.00%
BCE 5.81 +0.17%
BHC 3.20 0.00%
BHV 9.70 +14.12%
BMN 8.30 0.00%
BMP 102.00 +3.76%
BT6 5.50 +7.84%
BTC 44.00 0.00%
BTD 15.30 +2.00%
BTS 7.70 +1.32%
BXH 14.60 0.00%
C32 44.90 0.00%
C36 13.70 0.00%
C47 19.25 +6.94%
C69 6.80 -2.86%
C71 11.00 0.00%
C92 9.00 0.00%
CCI 16.00 0.00%
CCM 20.20 -9.42%
CCV 8.00 0.00%
CDC 14.90 -2.93%
CE1 13.90 0.00%
CEE 25.90 -1.89%
CEG 14.50 0.00%
CEO 11.20 +1.82%
CH5 30.00 0.00%
CHC 10.00 0.00%
CI5 13.00 0.00%
CID 17.50 0.00%
CIG 3.08 +6.94%
CII 36.75 -2.13%
CLH 14.50 0.00%
CMS 5.80 +3.57%
CNN 20.50 0.00%
CNT 1.70 0.00%
CQT 4.80 +14.29%
CSC 29.30 +0.34%
CT3 8.70 0.00%
CT6 5.60 0.00%
CTD 218.50 +1.53%
CTI 29.50 -0.34%
CTN 0.80 0.00%
CTX 18.20 +0.55%
CVT 45.30 -1.09%
CX8 9.70 0.00%
CYC 1.80 0.00%
D26 10.50 0.00%
D2D 39.10 -0.51%
DAC 26.10 0.00%
DAG 13.60 +0.37%
DC1 13.40 0.00%
DC2 7.50 -1.32%
DC4 9.50 -1.04%
DCF 6.00 -3.23%
DCT 1.30 +8.33%
DGT 9.20 +15.00%
DHA 34.40 -0.58%
DID 5.00 0.00%
DIG 14.25 +1.06%
DIH 10.90 0.00%
DL1 21.00 +2.94%
DND 11.70 0.00%
DNP 31.00 +2.99%
DOC 10.00 0.00%
DPG 86.50 -0.35%
DPS 3.10 -3.12%
DTV 17.50 0.00%
DXV 4.49 0.00%
G36 10.50 0.00%
GMX 26.00 0.00%
GND 22.20 -1.33%
GTH 9.50 +11.76%
GTN 17.00 +1.80%
H11 6.60 0.00%
HAN 9.50 0.00%
HAS 9.00 -3.02%
HBC 64.50 0.00%
HCC 23.80 -0.42%
HCI 10.90 0.00%
HEC 30.00 0.00%
HHG 9.00 -1.10%
HID 3.88 0.00%
HLG 10.00 +1.01%
HLY 17.30 +8.80%
HMS 38.30 +1.86%
HOM 5.50 0.00%
HPM 19.40 +0.52%
HT1 23.00 -1.29%
HTC 29.50 0.00%
HU3 8.96 -1.43%
HU4 4.70 0.00%
HVX 4.64 -6.83%
I10 0.80 0.00%
ICC 55.30 0.00%
ICG 6.90 -1.43%
ICI 8.70 0.00%
ICN 24.00 0.00%
IDV 48.90 0.00%
IJC 9.46 +0.64%
ITQ 3.20 0.00%
KDM 4.80 +9.09%
KSB 55.60 +0.18%
KTT 6.50 +3.17%
L10 14.50 -3.33%
L12 6.10 +1.67%
L14 70.50 +4.44%
L18 11.70 0.00%
L45 2.00 0.00%
LAI 17.70 0.00%
LBM 43.40 +1.17%
LCC 2.70 +12.50%
LCG 9.87 +4.44%
LCS 2.80 -9.68%
LHC 64.90 0.00%
LIC 4.90 0.00%
LIG 6.10 -4.69%
LM8 23.80 0.00%
LQN 9.50 0.00%
LUT 2.50 0.00%
MBG 4.00 0.00%
MCC 13.10 -5.07%
MCI 5.30 0.00%
MCO 2.10 -8.70%
MCT 16.60 0.00%
MDG 12.00 -2.44%
MEC 2.30 0.00%
MST 9.30 0.00%
MTS 16.30 0.00%
MVC 11.00 0.00%
NAC 5.60 0.00%
NAV 7.80 +4.00%
NDX 10.80 +2.86%
NHA 12.30 +5.13%
NHC 28.10 0.00%
NKG 33.00 -0.75%
NMK 14.00 0.00%
NNC 83.60 +0.72%
NTB 1.10 +10.00%
NTP 65.50 0.00%
PEC 10.30 0.00%
PHC 20.20 +1.51%
PNT 7.20 0.00%
PPG 1.90 +5.56%
PTC 5.90 +1.72%
PTD 20.00 0.00%
PTE 2.30 0.00%
PTO 14.00 0.00%
PVA 0.60 0.00%
PVV 1.30 0.00%
PX1 10.00 0.00%
PXI 2.80 -1.75%
PXL 2.40 0.00%
PXM 0.50 +25.00%
PXS 9.78 -0.10%
PXT 3.18 +0.32%
QNC 4.50 +9.76%
RCC 14.00 -6.67%
RCD 30.00 0.00%
REE 36.45 +0.28%
ROS 86.00 +0.82%
S12 0.80 +14.29%
S27 6.90 0.00%
S55 29.30 -1.35%
S74 7.00 +2.94%
S96 0.60 0.00%
S99 6.50 +3.17%
SAV 13.00 +2.36%
SBA 14.35 -3.04%
SC5 30.00 +5.26%
SCC 3.20 0.00%
SCI 9.10 +7.06%
SCJ 2.40 +4.35%
SD1 1.20 0.00%
SD2 6.60 -2.94%
SD3 5.00 0.00%
SD4 10.80 -1.82%
SD5 11.30 0.00%
SD6 9.30 +1.09%
SD7 3.70 +5.71%
SD8 0.70 0.00%
SD9 7.80 0.00%
SDA 2.70 0.00%
SDB 1.40 -12.50%
SDC 15.50 0.00%
SDE 1.80 +5.88%
SDG 19.80 +10.00%
SDH 2.70 -6.90%
SDJ 13.80 +15.00%
SDN 33.00 0.00%
SDP 5.80 +9.43%
SDT 8.90 -1.11%
SDU 20.00 0.00%
SDX 5.20 0.00%
SDY 10.00 0.00%
SHI 8.80 +0.92%
SHP 22.60 -5.83%
SIC 11.00 +10.00%
SII 23.00 -6.88%
SJC 7.80 0.00%
SJE 29.00 +7.41%
SJM 0.80 -11.11%
SJS 28.90 +1.40%
STL 1.20 0.00%
STV 26.70 +14.10%
SVN 3.00 0.00%
TA9 18.90 0.00%
TBT 7.70 0.00%
TBX 10.00 0.00%
TCR 3.97 +1.79%
TEC 7.00 0.00%
THG 49.60 +0.20%
TKC 25.50 +2.00%
TLT 17.00 +0.59%
TMW 9.90 0.00%
TNB 6.50 0.00%
TNI 10.20 +6.03%
TNM 3.10 0.00%
TNY 11.10 0.00%
TRT 16.90 0.00%
TTC 18.80 +2.17%
TTZ 3.90 -4.88%
TV1 20.60 -5.07%
TV2 169.10 +0.65%
TV3 28.00 0.00%
TV4 16.20 0.00%
TVA 23.50 +6.82%
TVG 0.70 0.00%
TXM 10.00 0.00%
UDC 3.74 +1.36%
UIC 33.00 +0.15%
USC 10.60 0.00%
V11 1.20 +9.09%
V12 11.00 0.00%
V15 0.40 0.00%
V21 7.90 0.00%
VC1 17.10 0.00%
VC2 14.90 +4.20%
VC3 23.80 -1.24%
VC5 1.00 -9.09%
VC6 8.00 0.00%
VC7 22.60 0.00%
VC9 8.80 -3.30%
VCC 11.60 -4.13%
VCE 12.20 0.00%
VCG 20.60 +0.98%
VCS 170.20 +2.22%
VCT 1.00 0.00%
VE1 8.20 +7.89%
VE2 13.90 0.00%
VE3 14.20 -2.07%
VE9 9.90 +5.32%
VES 1.00 -9.09%
VGC 19.30 -1.53%
VHL 76.00 0.00%
VIT 29.20 -0.68%
VLB 38.30 0.00%
VNE 10.65 +5.97%
VTS 13.60 0.00%
VTV 23.00 +5.02%
VXB 14.80 0.00%
X18 3.50 0.00%
XMD 4.10 0.00%

DCF: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu DCF từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường UPCOM

VSD- 11/01/2017

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu DCF từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường UPCOM: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 Trụ sở chính: 28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 08 3823 0276 Fax: 08 3822 5050 Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 Mã chứng khoán: DCF Mã ISIN: VN000000DCF3 Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn cũ: Đại chúng chưa niêm yết Sàn mới: UpCOM Ngày hiệu lực: 11/01/2017

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
YIM Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm