Mã liên quan
Giá
Thay đổi
ACE 28.30 +2.91%
AMS 6.80 -1.45%
ASD 1.00 0.00%
B82 3.40 0.00%
BCC 16.50 -1.79%
BCE 6.30 0.00%
BHC 2.90 -12.12%
BMN 9.20 0.00%
BMP 198.00 +0.05%
BT6 5.40 +3.85%
BTC 44.00 0.00%
BTD 19.20 0.00%
BTS 8.90 +4.71%
BXH 21.50 +0.47%
C32 51.50 0.00%
C47 8.21 -1.08%
C71 10.00 -7.41%
C92 11.50 0.00%
CCI 11.35 0.00%
CCM 13.40 0.00%
CCV 8.00 0.00%
CDC 13.60 +0.74%
CEO 12.20 -0.81%
CHC 12.40 0.00%
CI5 13.00 0.00%
CID 5.10 0.00%
CIG 2.25 -2.17%
CII 38.00 +1.33%
CLH 14.00 0.00%
CMS 6.40 +1.59%
CNN 28.70 0.00%
CNT 2.60 0.00%
CQT 6.90 0.00%
CSC 29.50 +1.37%
CT3 7.00 0.00%
CT6 4.90 0.00%
CTD 206.00 +1.23%
CTI 28.95 +0.70%
CTN 0.60 -14.29%
CTX 19.60 +9.50%
CVT 55.10 +0.18%
CX8 9.90 0.00%
CYC 3.91 -6.90%
D26 10.50 0.00%
D2D 41.40 +0.73%
DAC 15.40 0.00%
DAG 12.90 -1.90%
DC1 16.10 +15.00%
DC2 6.10 +3.39%
DC4 7.30 0.00%
DCF 6.10 0.00%
DCT 0.90 -10.00%
DGT 7.30 0.00%
DHA 30.80 +1.32%
DID 5.50 0.00%
DIG 9.10 -0.33%
DIH 11.10 -1.77%
DL1 11.60 0.00%
DND 11.90 0.00%
DNP 24.90 +0.40%
DOC 8.20 +6.49%
DPG 121.90 +2.09%
DPS 2.80 +3.70%
DTV 7.50 0.00%
DXV 4.73 0.00%
G36 13.30 0.00%
GMX 26.70 0.00%
GND 15.90 +3.25%
GTH 5.40 0.00%
GTN 14.80 -6.62%
H11 13.00 0.00%
HAN 11.90 0.00%
HAS 7.47 +2.05%
HBC 55.60 +0.18%
HCC 29.00 +0.69%
HCI 8.60 0.00%
HEC 27.70 0.00%
HHG 10.30 -1.90%
HID 5.75 -6.96%
HLG 9.89 +3.02%
HLY 16.30 -9.44%
HOM 6.00 +1.69%
HPM 19.00 +0.53%
HT1 23.00 -1.92%
HTC 32.80 +0.92%
HU3 8.00 -2.20%
HU4 6.00 +1.69%
HVX 5.15 0.00%
I10 0.80 0.00%
ICC 17.50 0.00%
ICG 7.00 +4.48%
ICI 8.70 0.00%
ICN 25.40 +3.25%
IDV 53.00 +0.57%
IJC 8.40 0.00%
ITQ 3.50 +9.38%
KDM 4.40 0.00%
KSB 39.50 +2.60%
KTT 4.10 -4.65%
L10 15.00 -0.33%
L12 10.00 0.00%
L14 62.00 +6.16%
L18 11.00 -4.35%
L45 3.10 +14.81%
LAI 17.00 0.00%
LBM 36.30 -0.55%
LCC 1.80 0.00%
LCG 8.30 0.00%
LCS 3.50 0.00%
LHC 65.50 -0.91%
LIG 5.10 -1.92%
LM8 25.00 +0.81%
LQN 10.00 0.00%
LUT 2.80 -3.45%
MBG 4.30 -2.27%
MCC 15.30 -3.16%
MCI 5.60 0.00%
MCO 1.80 0.00%
MCT 16.90 0.00%
MDG 11.20 0.00%
MEC 2.90 +7.41%
MST 10.60 0.00%
MVC 13.90 +1.46%
NAC 9.20 0.00%
NAV 7.70 0.00%
NDX 11.60 -2.52%
NHA 11.50 -0.86%
NHC 34.00 0.00%
NKG 36.10 -0.55%
NMK 16.00 0.00%
NNC 74.40 -0.53%
NTB 0.80 +14.29%
NTP 75.00 +2.74%
PEC 7.20 0.00%
PHC 13.10 +2.34%
PNT 8.00 0.00%
PPG 2.10 0.00%
PTC 5.53 -0.54%
PTD 18.00 +2.86%
PTE 2.60 0.00%
PVA 0.80 0.00%
PVV 1.20 0.00%
PX1 10.90 0.00%
PXI 2.99 +1.01%
PXL 2.10 0.00%
PXM 0.40 +33.33%
PXS 10.25 -0.49%
PXT 4.17 -0.71%
QNC 3.60 0.00%
RCC 14.00 -13.04%
RCD 33.00 +14.98%
REE 26.80 -0.74%
ROS 156.50 +0.84%
S12 0.70 0.00%
S27 6.90 0.00%
S55 37.00 -0.54%
S74 6.50 0.00%
S96 0.70 +16.67%
S99 5.00 0.00%
SAV 10.45 +4.50%
SBA 13.05 -0.38%
SC5 26.90 -2.54%
SCC 2.70 0.00%
SCI 6.00 -1.64%
SCJ 2.30 -4.17%
SD1 1.30 0.00%
SD2 6.60 -1.49%
SD3 5.70 -1.72%
SD4 11.00 -4.35%
SD5 9.90 -1.98%
SD6 9.40 +1.08%
SD7 4.50 0.00%
SD8 1.10 +10.00%
SD9 8.00 -1.23%
SDA 3.00 -6.25%
SDB 1.60 +14.29%
SDC 15.50 0.00%
SDE 1.30 0.00%
SDG 25.00 0.00%
SDH 1.70 0.00%
SDJ 9.70 -7.62%
SDN 35.00 -1.13%
SDP 6.80 +1.49%
SDT 9.10 +1.11%
SDU 15.00 0.00%
SDX 8.60 0.00%
SDY 7.20 0.00%
SHI 8.22 -0.96%
SHP 19.80 0.00%
SIC 6.40 -3.03%
SII 26.90 -0.37%
SJC 5.30 0.00%
SJE 28.50 -1.72%
SJM 0.90 +12.50%
SJS 26.15 -2.24%
STL 2.10 0.00%
STV 27.00 +0.37%
SVN 3.40 +3.03%
TA9 22.40 -0.44%
TBT 4.90 0.00%
TBX 10.00 0.00%
TCR 4.24 -2.53%
THG 46.00 0.00%
TKC 18.40 0.00%
TLT 16.70 +0.60%
TMW 10.10 0.00%
TNB 7.00 +4.48%
TNM 3.50 0.00%
TNY 11.10 0.00%
TRT 10.50 0.00%
TTC 19.30 +6.04%
TTZ 3.10 +3.33%
TV1 15.50 -1.90%
TV2 205.00 +2.76%
TV3 32.00 0.00%
TV4 15.50 +1.97%
TVG 0.50 0.00%
TXM 8.60 0.00%
UDC 3.30 +3.12%
UIC 30.40 -0.49%
USC 10.60 0.00%
V11 1.00 0.00%
V12 11.20 0.00%
V15 0.60 +20.00%
V21 15.30 -0.65%
VC1 20.00 0.00%
VC2 18.50 +3.35%
VC3 43.10 -0.23%
VC5 1.20 0.00%
VC6 9.40 0.00%
VC7 23.00 +0.44%
VC9 9.80 +1.03%
VCC 13.50 -2.17%
VCE 12.20 0.00%
VCG 16.20 -1.22%
VCS 162.50 +3.90%
VCT 1.00 0.00%
VE1 7.10 -7.79%
VE2 11.60 0.00%
VE3 11.30 0.00%
VE9 6.10 +7.02%
VES 1.00 0.00%
VGC 15.00 0.00%
VHL 63.60 +0.95%
VIT 28.50 -0.70%
VLB 51.00 0.00%
VNE 9.60 -3.42%
VTS 11.50 0.00%
VTV 18.70 +2.19%
VXB 11.30 0.00%
X18 6.00 +13.21%
XMD 12.00 0.00%

DCF: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu DCF từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường UPCOM

VSD- 11/01/2017

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu DCF từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường UPCOM: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 Trụ sở chính: 28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 08 3823 0276 Fax: 08 3822 5050 Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 Mã chứng khoán: DCF Mã ISIN: VN000000DCF3 Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn cũ: Đại chúng chưa niêm yết Sàn mới: UpCOM Ngày hiệu lực: 11/01/2017

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (08) 44 555 888
 • (08) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (08) 44 555 888
 • (08) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (08) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (08) 44 555 888 - Ext: 1
YIM Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm