Mã liên quan
Giá
Thay đổi
ACC 29.50
ACE 27.50 -2.14%
AMS 6.90 -1.43%
ASD 1.00 0.00%
B82 3,500.00 0.00%
BCC 16,900.00 -1.74%
BCE 6.29 -0.79%
BHC 2.80 0.00%
BMN 9.20 0.00%
BMP 193.00 -0.26%
BT6 5.00 -1.96%
BTC 44.00 0.00%
BTD 19.10 0.00%
BTS 8,500.00 0.00%
BXH 19,500.00 +9.55%
C32 51.40 -0.96%
C47 8.27 -2.71%
C71 10.10 -11.40%
C92 11,500.00 -8.73%
CCI 11.35 0.00%
CCM 13,400.00 0.00%
CCV 8.00 0.00%
CDC 13.50 0.00%
CEO 12,200.00 -0.81%
CHC 12.40 0.00%
CI5 13.00 0.00%
CID 5.10 0.00%
CIG 2.21 -5.96%
CII 39.50 +1.28%
CLH 14,100.00 +0.71%
CMS 6,300.00 +1.61%
CNN 28.70 0.00%
CNT 2.60 0.00%
CQT 6.90 0.00%
CSC 29,200.00 +0.34%
CT3 7.00 0.00%
CT6 4,500.00 0.00%
CTD 202.90 -1.02%
CTI 28.65 -1.72%
CTN 0.70 0.00%
CTX 17,900.00 -4.28%
CVT 53,600.00 -0.56%
CX8 9,900.00 +10.00%
CYC 4.20 +2.44%
D26 10.50 0.00%
D2D 42.00 -2.10%
DAC 15.40 0.00%
DAG 13.45 -1.10%
DC1 12.40 +14.81%
DC2 5,900.00 0.00%
DC4 7,600.00 0.00%
DCF 6.00 -1.64%
DCT 0.90 0.00%
DGT 6.60 +11.86%
DHA 30.30 -0.66%
DID 5,500.00 0.00%
DIG 9.10 -4.61%
DIH 11,300.00 0.00%
DL1 11,600.00 0.00%
DND 11.90 0.00%
DNP 24,900.00 0.00%
DOC 8.00 0.00%
DPG 115.00 -4.56%
DPS 2,600.00 -3.70%
DTV 7.50 0.00%
DXV 4.73 +0.64%
G36 13.50 0.00%
GMX 24,800.00 +1.22%
GND 16.00 +1.91%
GTH 6.30 -14.86%
GTN 17.00 -3.68%
H11 13.00 0.00%
HAN 11.90 0.00%
HAS 7.78 +1.97%
HBC 56.00 0.00%
HCC 27,700.00 -5.78%
HCI 8.60 0.00%
HEC 27.70 0.00%
HHG 11,000.00 +4.76%
HID 6.46 +0.78%
HLG 9.60 +1.05%
HLY 18,000.00 -6.74%
HOM 5,900.00 -3.28%
HPM 19,000.00 0.00%
HT1 23.10 +1.76%
HTC 31,400.00 -3.38%
HU1 6.10
HU3 8.51 0.00%
HU4 6.00 0.00%
HVX 5.15 +4.04%
I10 0.80 0.00%
ICC 17.50 0.00%
ICG 6,700.00 -1.47%
ICI 8.70 0.00%
ICN 25.00 +0.40%
IDV 52,800.00 -2.40%
IJC 8.40 0.00%
ITQ 3,200.00 0.00%
KDM 4,500.00 -2.17%
KSB 72.00 +0.70%
KTT 4,300.00 +2.38%
L10 15.00 0.00%
L12 10.00 0.00%
L14 61,500.00 -5.09%
L18 11,500.00 -8.00%
L45 2.70 0.00%
LAI 17.00 0.00%
LBM 36.50 +1.39%
LCC 1.80 0.00%
LCG 8.24 -5.61%
LCS 3,800.00 -5.00%
LHC 67,000.00 +0.15%
LIG 5,200.00 0.00%
LM8 24.10 +0.42%
LQN 10.00 0.00%
LUT 2,900.00 0.00%
MBG 4,400.00 -2.22%
MCC 16,100.00 -3.01%
MCI 5.60 0.00%
MCO 1,800.00 +5.88%
MCT 16.90 0.00%
MDG 10.70 +7.00%
MEC 2,700.00 -3.57%
MST 10,600.00 +0.95%
MVC 14.00 +40.00%
NAC 9.20 0.00%
NAV 7.20 +2.86%
NDX 11,500.00 -0.86%
NHA 11,400.00 -3.39%
NHC 34,300.00 -9.97%
NKG 36.20 -1.90%
NMK 16.00 0.00%
NNC 74.60 -1.71%
NTB 0.70 0.00%
NTP 72,800.00 -0.41%
PEC 6.40 0.00%
PHC 12,900.00 0.00%
PNT 8.50 0.00%
PPG 1.90 0.00%
PTC 5.55 -0.89%
PTD 17,500.00 0.00%
PTE 2.60 0.00%
PVA 0.90 0.00%
PVV 1,200.00 -7.69%
PX1 10.90 0.00%
PXI 2.95 -1.01%
PXL 2.10 -4.55%
PXM 0.30 0.00%
PXS 10.30 -0.96%
PXT 4.20 +2.19%
QNC 3,600.00 0.00%
RCC 16.10 +6.62%
RCD 33.40 -14.80%
REE 26.30 -1.87%
ROS 154.00 +0.85%
S12 0.60 0.00%
S27 6.90 0.00%
S55 37,000.00 -0.27%
S74 6,500.00 -8.45%
S96 0.60 0.00%
S99 4,900.00 0.00%
SAV 10.70 -6.96%
SBA 13.00 -1.52%
SC5 27.30 -0.36%
SCC 2.70 0.00%
SCI 6,700.00 0.00%
SCJ 2,200.00 0.00%
SD1 1.30 0.00%
SD2 6,600.00 0.00%
SD3 5.90 0.00%
SD4 11,900.00 +3.48%
SD5 10,200.00 0.00%
SD6 9,400.00 -2.08%
SD7 4,500.00 +2.27%
SD8 0.90 +12.50%
SD9 8,100.00 0.00%
SDA 3,300.00 +3.12%
SDB 1.40 0.00%
SDC 15,500.00 0.00%
SDE 1,400.00 0.00%
SDG 25,000.00 0.00%
SDH 1,700.00 0.00%
SDJ 9.60 -14.29%
SDN 35,400.00 0.00%
SDP 6,400.00 0.00%
SDT 9,300.00 0.00%
SDU 15,000.00 +3.45%
SDX 8.60 0.00%
SDY 7,200.00 0.00%
SHI 8.30 -2.01%
SHP 19.80 0.00%
SIC 6,900.00 +1.47%
SII 27.00 0.00%
SJC 5,300.00 0.00%
SJE 29,000.00 0.00%
SJM 0.90 +12.50%
SJS 27.10 -1.45%
STL 2.10 0.00%
STV 26.00 -8.13%
SVN 3,200.00 +3.23%
TA9 22,600.00 0.00%
TBT 4.90 0.00%
TBX 10,000.00 0.00%
TCR 4.37 -0.68%
THG 46.00 -6.12%
TKC 18,400.00 +0.55%
TLT 17.00 -3.41%
TMW 10.10 0.00%
TNB 6.90 0.00%
TNM 3.50 +12.90%
TNY 11.10 0.00%
TRT 10.50 0.00%
TTB 7,000.00
TTC 18,000.00 0.00%
TTZ 3,100.00 +3.33%
TV1 15.00 -1.32%
TV2 199,500.00 -0.25%
TV3 35,400.00 +9.94%
TV4 15,200.00 +5.56%
TVG 0.50 0.00%
TXM 8,700.00 +4.82%
UDC 3.13 -3.10%
UIC 30.00 +1.69%
USC 10.60 0.00%
V11 1.00 0.00%
V12 11,100.00 0.00%
V15 0.60 0.00%
V21 15,300.00 -3.77%
VC1 20,000.00 -4.76%
VC2 18,300.00 -0.54%
VC3 41,700.00 +0.24%
VC5 1.20 0.00%
VC6 9,400.00 +2.17%
VC7 22,600.00 0.00%
VC9 9,700.00 0.00%
VCC 13,000.00 0.00%
VCE 12.20 0.00%
VCG 16,200.00 -2.99%
VCS 156,400.00 -0.89%
VCT 1.00 0.00%
VE1 7,200.00 +5.88%
VE2 11,600.00 +1.75%
VE3 11,300.00 0.00%
VE9 6,300.00 -4.55%
VES 1.00 0.00%
VGC 15,400.00 +1.32%
VHL 63,000.00 +1.61%
VIT 28,700.00 0.00%
VLB 51.00 0.00%
VNE 9.30 +6.90%
VTS 11,500.00 0.00%
VTV 19,000.00 0.00%
VXB 10,800.00 0.00%
X18 5.20 -1.89%
XMD 12.00 0.00%

VE9: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

VSD- 11/01/2017

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 Tên chứng khoán Cổ phiếu CTCP đầu tư và xây dựng VNECO 9 Mã chứng khoán: VE9 Mã ISIN: VN000000VE94 Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn giao dịch: HNX Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2017

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (08) 44 555 888
 • (08) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (08) 44 555 888
 • (08) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (08) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (08) 44 555 888 - Ext: 1
YIM Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm