Mã liên quan
Giá
Thay đổi
ACE 27.90 0.00%
AMS 6.70 0.00%
ASD 1.00 0.00%
BCC 15.10 +1.34%
BCE 6.48 +0.78%
BHC 2.90 0.00%
BMN 9.20 0.00%
BMP 187.00 -0.48%
BT6 5.00 +4.17%
BTC 44.00 0.00%
BTD 17.70 -1.12%
C32 48.20 0.00%
C47 12.10 +3.42%
C71 12.30 0.00%
C92 11.10 0.00%
CCI 12.70 -2.31%
CCV 8.00 0.00%
CDC 14.20 0.00%
CE1 14.40 0.00%
CHC 12.40 0.00%
CI5 13.00 0.00%
CID 7.10 +39.22%
CIG 2.66 -6.99%
CII 36.95 +0.82%
CMS 5.80 0.00%
CNN 20.00 0.00%
CNT 1.80 +12.50%
CQT 5.30 0.00%
CT3 7.90 0.00%
CTD 205.00 +0.49%
CTI 29.95 +0.67%
CTN 0.50 0.00%
CYC 1.80 0.00%
D26 10.50 0.00%
D2D 39.95 -0.62%
DAC 23.30 0.00%
DAG 13.10 +1.95%
DC1 13.50 0.00%
DCF 6.90 0.00%
DCT 0.90 0.00%
DGT 6.40 0.00%
DHA 30.65 +0.16%
DIG 10.45 +0.48%
DND 10.00 0.00%
DOC 10.00 0.00%
DPG 94.90 0.00%
DTV 14.80 -11.90%
DXV 4.21 -6.44%
G36 12.00 0.00%
GMX 24.80 +3.33%
GND 18.50 0.00%
GTH 5.00 +13.64%
GTN 15.35 +1.66%
H11 13.00 0.00%
HAN 11.90 0.00%
HAS 6.71 +0.15%
HBC 52.80 -0.19%
HCI 8.60 0.00%
HEC 27.70 0.00%
HID 3.31 -3.78%
HLG 10.30 -1.90%
HT1 22.30 -0.45%
HTC 32.70 +2.19%
HU3 9.04 +6.98%
HU4 5.80 0.00%
HVX 5.30 0.00%
I10 0.80 0.00%
ICC 23.10 0.00%
ICI 8.70 0.00%
ICN 23.40 0.00%
IJC 8.52 -0.93%
KSB 43.40 +1.88%
L10 15.70 +1.29%
L12 10.00 0.00%
L45 3.30 0.00%
LAI 15.40 0.00%
LBM 36.60 0.00%
LCC 2.30 0.00%
LCG 8.40 +1.20%
LHC 60.90 +3.05%
LM8 24.50 0.00%
LQN 9.50 0.00%
MCI 7.00 0.00%
MCO 1.90 +5.56%
MCT 16.90 0.00%
MDG 13.60 +6.67%
MVC 12.10 +4.31%
NAC 9.20 0.00%
NAV 8.50 0.00%
NKG 43.70 0.00%
NMK 15.50 0.00%
NNC 79.00 +5.62%
NTB 0.70 0.00%
PEC 8.20 0.00%
PNT 7.80 0.00%
PPG 1.90 0.00%
PTC 6.14 0.00%
PTD 19.50 +2.63%
PTE 2.00 0.00%
PVA 0.60 0.00%
PVV 1.20 -7.69%
PX1 10.90 0.00%
PXI 2.89 -0.69%
PXL 2.00 +5.26%
PXM 0.30 0.00%
PXS 10.20 +2.10%
PXT 3.50 -0.57%
RCC 14.80 -14.45%
RCD 26.60 -3.27%
REE 27.30 +2.44%
ROS 161.00 +0.56%
S12 0.60 -14.29%
S27 6.90 0.00%
S96 0.70 0.00%
SAV 11.80 +1.72%
SBA 13.10 -2.24%
SC5 27.00 0.00%
SCC 3.70 0.00%
SD1 1.30 0.00%
SD3 5.40 0.00%
SD8 1.10 0.00%
SDB 1.60 0.00%
SDE 1.20 0.00%
SDJ 9.20 +1.10%
SDP 5.40 +1.89%
SDX 8.60 0.00%
SHI 7.90 +0.13%
SHP 19.80 -5.71%
SIC 5.90 -1.67%
SII 23.05 -6.87%
SJM 0.80 0.00%
SJS 28.15 +0.90%
STL 1.70 0.00%
STV 21.60 0.00%
TBT 4.90 0.00%
TCR 3.82 -6.83%
TEC 7.00 0.00%
THG 53.50 -0.19%
TLT 16.70 +0.60%
TMW 10.10 0.00%
TNB 6.80 -2.86%
TNM 3.40 0.00%
TNY 11.10 0.00%
TRT 16.90 +14.97%
TV1 17.30 -6.49%
TVA 16.10 +0.62%
TVG 0.70 0.00%
UDC 3.53 0.00%
UIC 33.00 0.00%
USC 10.60 0.00%
V11 1.10 0.00%
V15 0.60 0.00%
VC1 19.50 +2.63%
VC5 1.10 0.00%
VC6 9.20 0.00%
VCE 12.20 0.00%
VCT 1.00 0.00%
VES 0.90 0.00%
VLB 48.00 +4.35%
VNE 8.80 0.00%
X18 3.40 0.00%
XMD 12.00 0.00%

VE9: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

VSD- 11/01/2017

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 Tên chứng khoán Cổ phiếu CTCP đầu tư và xây dựng VNECO 9 Mã chứng khoán: VE9 Mã ISIN: VN000000VE94 Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn giao dịch: HNX Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2017

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (08) 44 555 888
 • (08) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (08) 44 555 888
 • (08) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (08) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (08) 44 555 888 - Ext: 1
YIM Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm