Mã liên quan
Giá
Thay đổi
ACE 26.50 +1.92%
ASD 1.00 0.00%
B82 4.20 0.00%
BCC 15.50 0.00%
BCE 6.69 +2.14%
BHC 3.20 0.00%
BMN 9.20 0.00%
BMP 189.50 +2.32%
BTC 40.00 0.00%
BTS 9.00 +1.12%
BXH 31.00 0.00%
C32 47.70 +0.85%
C47 9.50 0.00%
C71 13.50 0.00%
C92 32.50 0.00%
CCI 11.50 +2.68%
CCM 14.80 0.00%
CCV 15.20 0.00%
CDC 13.20 +2.33%
CEO 12.90 +0.78%
CI5 13.00 0.00%
CID 4.10 0.00%
CIG 2.58 -6.86%
CII 30.45 +0.83%
CLH 11.60 0.00%
CMS 5.50 0.00%
CNN 17.50 -2.23%
CNT 2.90 0.00%
CQT 8.10 0.00%
CSC 24.40 +1.67%
CT3 7.30 0.00%
CT6 4.50 0.00%
CTD 186.90 +2.08%
CTI 25.50 +0.59%
CTN 0.80 0.00%
CTX 16.40 +3.80%
CVT 41.40 +9.81%
CX8 10.60 0.00%
CYC 3.41 0.00%
D26 7.10 0.00%
D2D 32.50 -0.91%
DAC 9.80 0.00%
DAG 13.55 -1.09%
DC1 3.00 0.00%
DC2 5.20 -1.89%
DC4 8.20 0.00%
DCF 7.00 0.00%
DCT 1.10 +10.00%
DGT 5.40 +3.85%
DHA 28.90 -1.03%
DID 5.10 0.00%
DIG 7.86 -0.13%
DIH 9.30 0.00%
DL1 12.90 0.00%
DND 8.40 0.00%
DNP 20.90 -6.28%
DOC 12.00 0.00%
DPG 84.70 +14.93%
DPS 1.70 -5.56%
DTV 12.50 0.00%
DXV 4.84 0.00%
G36 18.90 0.00%
GMX 26.00 -0.38%
GTH 5.00 +11.11%
GTN 17.25 -1.15%
H11 13.00 0.00%
HAN 12.50 0.00%
HAS 7.59 -6.99%
HBC 32.25 +2.38%
HCC 30.90 +0.65%
HCI 8.60 0.00%
HEC 28.90 0.00%
HHG 8.30 -2.35%
HID 14.90 -5.10%
HLG 10.20 0.00%
HLY 16.00 0.00%
HOM 6.50 0.00%
HPM 18.70 0.00%
HT1 20.30 +0.50%
HTC 29.90 +2.05%
HU3 9.20 0.00%
HU4 6.00 0.00%
HVX 5.80 0.00%
I10 0.80 0.00%
ICC 32.90 -14.77%
ICG 6.90 0.00%
ICI 6.80 0.00%
ICN 24.10 0.00%
IDV 50.00 +9.89%
IJC 8.40 0.00%
ITQ 2.90 0.00%
KDM 11.30 0.00%
KSB 66.70 +0.15%
KTT 4.50 0.00%
L10 15.50 +3.33%
L12 10.00 0.00%
L14 46.90 +3.08%
L18 11.50 0.00%
L45 3.10 +10.71%
LAI 17.00 0.00%
LBM 35.80 +2.58%
LCC 1.20 0.00%
LCG 4.52 +1.57%
LCS 3.30 +10.00%
LHC 68.50 +2.24%
LIG 5.20 0.00%
LM8 24.00 0.00%
LQN 10.00 0.00%
LUT 3.20 0.00%
MBG 3.30 +3.12%
MCC 15.00 -4.46%
MCI 4.90 0.00%
MCO 1.50 0.00%
MCT 16.90 0.00%
MDG 13.00 0.00%
MEC 3.00 +7.14%
MST 10.70 -0.93%
NAV 7.00 0.00%
NDX 10.80 -1.82%
NHA 12.60 +4.13%
NHC 38.60 0.00%
NKG 35.25 -0.14%
NMK 15.10 0.00%
NNC 72.60 +0.14%
NTB 0.30 0.00%
NTP 76.00 -1.04%
PEC 5.60 0.00%
PHC 12.10 +6.14%
PNT 9.90 0.00%
PPG 1.40 -6.67%
PTC 5.50 -6.78%
PTD 23.90 0.00%
PTE 2.00 0.00%
PVA 0.80 +14.29%
PVV 1.20 -7.69%
PX1 10.90 0.00%
PXI 3.14 -6.82%
PXL 1.90 -5.00%
PXM 0.30 0.00%
PXS 9.80 -0.10%
PXT 4.42 +2.79%
QNC 4.80 0.00%
RCC 15.30 -1.29%
RCD 29.50 0.00%
REE 25.60 -0.58%
ROS 126.50 +0.80%
S12 0.90 0.00%
S27 6.90 0.00%
S55 37.30 -0.80%
S74 6.40 0.00%
S96 0.50 -16.67%
S99 4.60 -2.13%
SAV 7.66 +6.83%
SBA 11.55 0.00%
SC5 26.40 -3.30%
SCC 2.70 0.00%
SCI 7.80 0.00%
SCJ 1.80 -10.00%
SD1 1.30 0.00%
SD2 6.30 0.00%
SD3 6.20 -4.62%
SD4 9.90 0.00%
SD5 9.30 -1.06%
SD6 8.90 0.00%
SD7 4.70 -6.00%
SD8 0.40 0.00%
SD9 7.90 +1.28%
SDA 3.50 0.00%
SDB 1.10 -8.33%
SDC 15.50 0.00%
SDE 1.80 0.00%
SDG 23.60 0.00%
SDH 1.70 +6.25%
SDJ 3.20 0.00%
SDN 30.90 0.00%
SDP 4.30 0.00%
SDT 8.50 +1.19%
SDU 13.90 0.00%
SDX 8.60 0.00%
SDY 8.00 0.00%
SHI 8.33 -1.42%
SHP 19.80 0.00%
SIC 8.00 -9.09%
SII 34.70 0.00%
SJC 3.90 0.00%
SJE 26.60 0.00%
SJM 1.20 0.00%
SJS 21.70 +0.93%
STL 1.80 +5.88%
STV 24.30 0.00%
SVN 1.50 +7.14%
TA9 23.00 0.00%
TBT 4.10 0.00%
TBX 8.10 0.00%
TCR 4.26 +6.50%
THG 48.30 -1.23%
TKC 18.10 -0.55%
TLT 15.70 -1.88%
TMW 14.80 0.00%
TNB 8.10 0.00%
TNM 3.00 -14.29%
TNY 11.10 0.00%
TTC 18.80 +2.17%
TTZ 2.70 -3.57%
TV1 15.20 0.00%
TV2 209.50 +1.70%
TV3 39.30 +9.78%
TV4 14.50 0.00%
TVG 0.50 0.00%
TXM 7.00 -7.89%
UDC 2.02 -0.49%
UIC 28.20 +2.92%
V11 1.10 +10.00%
V12 11.00 0.00%
V15 0.40 0.00%
V21 11.40 -3.39%
VC1 16.00 0.00%
VC2 15.50 0.00%
VC3 34.90 +0.29%
VC5 1.40 0.00%
VC6 7.80 0.00%
VC7 16.30 -0.61%
VC9 9.60 0.00%
VCC 11.60 +1.75%
VCE 12.20 0.00%
VCG 13.90 +2.21%
VCS 125.50 +1.21%
VCT 1.00 0.00%
VE1 6.00 0.00%
VE2 12.00 0.00%
VE3 11.10 +0.91%
VE9 6.20 0.00%
VES 0.90 0.00%
VGC 15.00 +0.67%
VHL 58.50 -8.31%
VIT 27.70 +2.59%
VLB 40.00 0.00%
VNE 7.66 -0.52%
VTS 11.70 0.00%
VTV 18.90 0.00%
VXB 9.10 0.00%
X18 9.40 -14.55%
XMD 12.00 0.00%

VE9: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

VSD- 11/01/2017

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 Tên chứng khoán Cổ phiếu CTCP đầu tư và xây dựng VNECO 9 Mã chứng khoán: VE9 Mã ISIN: VN000000VE94 Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn giao dịch: HNX Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2017

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (08) 44 555 888
 • (08) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (08) 44 555 888
 • (08) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (08) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (08) 44 555 888 - Ext: 1
YIM Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm