Mã liên quan
Giá
Thay đổi
AAA 24.10 -0.62%
ADS 22.65 -0.44%
AFX 3.80 0.00%
ALT 13.00 0.00%
ALV 3.40 0.00%
ATG 2.30 -4.56%
ATS 13.70 0.00%
BBS 13.50 0.00%
BDF 28.70 0.00%
BDG 36.00 +5.57%
BII 2.80 0.00%
BPC 20.40 +3.03%
BT1 18.10 0.00%
BTG 6.60 0.00%
CDG 9.30 0.00%
CDH 10.00 0.00%
CLX 13.00 -0.76%
CTB 33.00 +5.43%
CTP 21.00 -4.11%
DNC 34.10 0.00%
DNL 14.20 +4.41%
DPC 34.80 0.00%
DTT 10.00 0.00%
EAD 13.50 +3.85%
FCN 20.50 -0.49%
GGS 10.50 0.00%
GLT 38.00 -8.21%
GVT 11.00 0.00%
HBD 18.40 +15.00%
HCD 7.58 +0.80%
HGM 38.00 0.00%
HMH 13.20 0.00%
HPG 43.05 +0.70%
HRG 6.60 0.00%
IDI 4.75 +5.09%
IME 14.60 0.00%
IPA 8.60 0.00%
L35 5.40 -1.82%
L43 5.70 0.00%
L44 1.90 -5.00%
L61 8.60 0.00%
L62 6.60 0.00%
LCD 7.90 0.00%
LM3 7.10 0.00%
LM7 3.20 -8.57%
LO5 6.20 0.00%
MCP 28.00 -1.75%
MH3 27.00 0.00%
MKT 15.30 0.00%
MPT 5.50 +10.00%
NNG 9.60 0.00%
NTC 51.60 +2.58%
PIS 6.60 0.00%
PMS 29.20 0.00%
PTM 13.50 0.00%
PVR 2.80 0.00%
RTB 13.40 0.00%
SCO 2.00 0.00%
SEA 20.40 -14.29%
SFN 30.90 0.00%
SGO 1.30 -7.14%
SLC 10.60 -13.82%
SPA 8.80 -3.30%
SPB 75.00 0.00%
SPP 22.10 0.00%
SSM 15.40 +1.32%
STK 20.70 +6.15%
STP 5.90 +3.51%
SVI 45.00 0.00%
TOP 1.90 -5.00%
TPC 9.20 +1.10%
TTP 62.00 +2.48%
VBC 70.00 0.00%
VCM 23.20 0.00%
VGG 62.30 +0.32%
VGL 12.60 0.00%
VGT 12.50 0.00%
VKP 0.30 0.00%
VMC 33.30 +1.83%
VOC 29.30 +2.09%
VPK 14.00 0.00%
VPR 14.80 0.00%
VRG 3.40 +6.25%
X77 0.30 0.00%
XHC 17.10 0.00%

IPA: Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

VSD- 11/01/2017

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A Mã chứng khoán: IPA Mã ISIN: VN000000IPA5 Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn giao dịch: UpCOM Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Ngày đăng ký cuối cùng: 23/01/2017

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (08) 44 555 888
 • (08) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (08) 44 555 888
 • (08) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (08) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (08) 44 555 888 - Ext: 1
YIM Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm