Mã liên quan
Giá
Thay đổi
ACM 1.20 0.00%
AMC 24.00 0.00%
BKC 9.10 0.00%
BMC 15.30 +2.00%
CLM 17.60 0.00%
CMI 1.50 -6.25%
CTA 0.70 -12.50%
CZC 9.80 +40.00%
DHM 3.10 0.00%
FCM 5.64 0.00%
HII 27.60 0.00%
HLC 8.30 0.00%
KCB 3.20 0.00%
KHD 13.60 0.00%
KHL 0.40 0.00%
KSA 0.88 +6.02%
KSH 1.94 0.00%
KSK 1.20 +9.09%
KSQ 1.70 0.00%
KSV 10.00 0.00%
LCM 1.05 -6.25%
LMC 14.50 0.00%
MC3 10.00 0.00%
MDC 4.20 -4.55%
MGC 7.00 0.00%
MIC 4.60 0.00%
MIM 14.80 0.00%
MMC 1.10 +10.00%
MTA 2.40 0.00%
MTM 2.60 0.00%
MVB 9.00 0.00%
NBC 8.00 +1.27%
NHV 14.30 0.00%
PHH 10.50 +14.13%
SPI 3.00 -3.23%
SQC 84.00 0.00%
SUM 10.70 0.00%
TC6 5.20 +1.96%
TCS 5.10 +4.08%
TDN 6.60 +10.00%
THT 6.60 +1.54%
TMB 8.60 0.00%
TND 10.90 -1.80%
TVD 5.20 +1.96%
TVM 5.00 0.00%
VBG 10.60 0.00%
VIM 10.50 0.00%
VMI 3.00 0.00%

TND: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

VSD- 13/02/2018

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin Mã chứng khoán: TND Mã ISIN: VN000000TND1 Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn giao dịch: UpCOM Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2018 - Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 -     Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết -     Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2018 -     Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. -     Nội dung Đại hội: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017, phương hướng năm 2018; + Báo cáo của Ban kiểm soát về việc đánh giá hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty năm 2017; + Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2017; + Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017; + Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 và báo cáo đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018; + Báo cáo chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và  thông qua mức chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017; + Báo cáo thông qua sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty; + Và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Đề nghị Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh. Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu. Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm