Mã liên quan
Giá
Thay đổi
AAM 10.25 0.00%
ABT 35.50 +1.57%
ACL 8.45 +4.97%
AGF 8.90 +0.45%
AGM 9.15 0.00%
AGX 41.00 0.00%
ANV 9.36 +0.65%
APF 52.00 -3.70%
ATA 0.90 +12.50%
AUM 10.60 0.00%
AVF 0.40 0.00%
BBC 114.00 0.00%
BLF 4.40 0.00%
BLT 32.00 0.00%
CAD 1.10 -8.33%
CAN 27.00 0.00%
CFC 14.40 +12.50%
CMX 4.70 +0.43%
DBC 27.50 +1.85%
DHC 30.10 -8.79%
FMC 19.60 +1.55%
HHC 54.50 0.00%
HJC 3.70 0.00%
HKB 3.10 -3.12%
HNM 4.80 0.00%
HVG 6.28 -1.10%
ICF 2.25 -5.46%
IFC 15.30 +14.18%
IFS 13.80 +9.52%
JOS 2.40 0.00%
KDC 41.70 -0.71%
KSC 0.50 0.00%
KSE 11.50 0.00%
KTS 41.40 0.00%
LAF 12.00 0.00%
LSS 11.85 -0.84%
MCF 14.50 -5.84%
NDF 10.80 -9.24%
NGC 8.00 0.00%
NSC 119.00 0.00%
PRO 5.70 +14.00%
PSL 53.00 0.00%
QNS 70.90 -0.14%
S33 27.50 0.00%
SAF 65.00 +6.56%
SBT 27.55 +0.92%
SGC 51.40 0.00%
SJ1 22.30 0.00%
SLS 171.50 +1.48%
SPD 7.40 0.00%
SPH 6.00 0.00%
SPM 15.50 -2.21%
SSC 62.00 0.00%
SSN 17.20 -0.58%
TAC 46.95 -0.53%
TFC 6.40 0.00%
TNA 40.90 +1.49%
TS4 7.92 -0.13%
TSC 4.97 -0.80%
VDL 35.40 +2.61%
VHC 50.00 -0.99%
VLF 0.70 0.00%
VNH 1.70 0.00%
VNM 147.70 -0.20%

VDL: Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền

VSD- 13/09/2017

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: CTCP Thực phẩm Lâm Đồng Tên chứng khoán Cổ phiếu CTCP Thực phẩm Lâm Đồng Mã chứng khoán: VDL Mã ISIN: VN000000VDL1 Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn giao dịch: HNX Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Ngày đăng ký cuối cùng: 29/09/2017 Lý do và mục đích : Chi trả cổ  tức năm 2016 bằng tiền Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) Ngày thanh toán: 20/10/2017      Địa điểm thực hiện:  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/10/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân đối với cá nhân, giấy giới thiệu đối với tổ chức. Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh. Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu. Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
YIM Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm