Mã liên quan
Giá
Thay đổi
ACE 25.00 -3.85%
ACS 10.90 0.00%
AMS 9.00 0.00%
ASD 1.00 0.00%
B82 2.70 0.00%
BCC 8.60 -1.15%
BCE 5.80 +0.69%
BDT 12.50 0.00%
BHC 2.80 0.00%
BHV 4.90 0.00%
BMN 8.30 0.00%
BMP 79.20 +0.25%
BT6 5.10 0.00%
BTC 42.00 0.00%
BTD 15.30 +0.66%
BTS 6.30 0.00%
BXH 19.30 0.00%
C32 35.00 -0.14%
C36 13.70 0.00%
C47 21.70 +1.40%
C69 7.60 0.00%
C71 10.80 0.00%
C92 7.50 0.00%
CC1 16.00 0.00%
CC4 6.70 0.00%
CCH 11.20 0.00%
CCI 16.55 +6.77%
CCM 47.60 0.00%
CCV 8.00 0.00%
CDC 16.80 0.00%
CDR 12.30 0.00%
CE1 14.00 0.00%
CEE 25.30 +1.20%
CEG 14.30 0.00%
CEO 10.20 +0.99%
CH5 30.00 0.00%
CHC 10.00 0.00%
CI5 16.50 0.00%
CID 3.40 0.00%
CIG 2.57 -5.51%
CII 32.90 -0.30%
CLH 14.30 0.00%
CMS 5.20 +6.12%
CNN 12.10 0.00%
CNT 1.80 -10.00%
CQT 2.70 0.00%
CSC 31.50 0.00%
CT3 9.60 0.00%
CT6 6.00 0.00%
CTD 210.00 +0.14%
CTI 30.50 +0.16%
CTN 0.80 0.00%
CTX 19.70 0.00%
CVT 51.60 +1.57%
CX8 9.00 0.00%
CYC 1.90 +5.56%
D2D 48.20 +1.47%
DAC 6.60 0.00%
DAG 12.85 0.00%
DC1 13.80 0.00%
DC2 9.60 0.00%
DC4 11.30 -0.88%
DCF 8.00 +1.27%
DCT 1.50 +7.14%
DGT 18.70 +14.02%
DHA 36.30 0.00%
DID 4.50 0.00%
DIG 15.90 +0.63%
DIH 11.70 +4.46%
DL1 14.80 +9.63%
DND 15.80 0.00%
DNP 24.00 -1.64%
DOC 10.40 0.00%
DPG 53.40 0.00%
DPS 3.10 -3.12%
DSG 10.00 0.00%
DTV 18.00 0.00%
DXV 5.00 +3.09%
G36 8.80 0.00%
GKM 14.70 -0.68%
GMX 26.00 0.00%
GND 20.50 +13.89%
GTH 4.80 0.00%
GTN 16.30 -0.61%
H11 5.10 -13.56%
HAM 16.20 0.00%
HAN 10.70 0.00%
HAS 8.60 -2.05%
HBC 62.90 +1.45%
HC3 23.70 -11.90%
HCC 27.90 -0.36%
HCI 5.30 0.00%
HEC 17.80 0.00%
HEJ 8.60 0.00%
HHG 7.70 0.00%
HID 4.96 -2.36%
HLG 9.90 0.00%
HLY 18.00 0.00%
HMS 33.60 +1.51%
HOM 4.40 0.00%
HPM 19.70 +0.51%
HT1 15.00 0.00%
HTC 30.60 -1.92%
HU3 10.65 -0.93%
HU4 4.40 0.00%
HVX 4.58 -0.43%
I10 0.80 0.00%
ICC 50.00 0.00%
ICG 6.50 -4.41%
ICI 8.70 0.00%
ICN 25.40 0.00%
IDV 44.50 +3.49%
IJC 11.55 +0.43%
ITQ 3.80 +2.70%
KDM 4.00 0.00%
KSB 50.70 +0.40%
KTT 5.40 0.00%
L10 13.50 -2.88%
L12 6.10 0.00%
L14 82.00 -2.03%
L18 10.10 +9.78%
L45 2.10 0.00%
LAI 16.50 0.00%
LBM 41.50 -1.19%
LCC 3.10 0.00%
LCG 11.65 -0.43%
LCS 2.80 0.00%
LHC 64.40 -0.16%
LIC 6.00 0.00%
LIG 5.20 0.00%
LM8 20.80 +1.46%
LMI 10.00 0.00%
LQN 9.50 0.00%
LUT 2.60 0.00%
MBG 3.40 -2.86%
MCC 13.50 -3.57%
MCI 5.30 0.00%
MCO 2.00 -4.76%
MCT 16.60 0.00%
MDG 13.90 0.00%
MEC 2.60 +4.00%
MST 15.00 0.00%
MTS 16.30 0.00%
MVC 10.50 0.00%
NAC 6.00 0.00%
NAV 6.20 -4.62%
NDX 10.80 -2.70%
NHA 13.20 0.00%
NHC 30.20 0.00%
NKG 35.30 +0.86%
NMK 12.50 0.00%
NNC 55.50 +2.21%
NTB 0.90 +12.50%
NTP 69.00 0.00%
PCM 6.50 0.00%
PEC 10.00 0.00%
PHC 13.90 -1.42%
PNT 8.10 +14.08%
PPG 1.80 0.00%
PTC 6.80 +0.74%
PTD 17.60 0.00%
PTE 3.10 0.00%
PTO 13.50 0.00%
PVA 0.60 0.00%
PVV 1.90 -5.00%
PX1 10.00 0.00%
PXI 2.41 +0.42%
PXL 2.60 0.00%
PXM 0.50 0.00%
PXS 10.05 0.00%
PXT 4.18 -0.48%
QNC 4.00 0.00%
RCC 18.30 0.00%
RCD 26.00 -3.35%
REE 36.25 +0.42%
ROS 128.70 +6.98%
S12 1.20 0.00%
S27 4.20 0.00%
S55 26.60 +0.38%
S74 9.00 0.00%
S96 0.80 0.00%
S99 7.30 +1.39%
SAV 10.80 +0.47%
SBA 15.55 +0.32%
SC5 29.35 +0.34%
SCC 2.50 0.00%
SCI 7.70 +10.00%
SCJ 2.10 -4.55%
SD1 1.60 +14.29%
SD2 6.60 +3.12%
SD3 4.30 -4.44%
SD4 11.70 0.00%
SD5 11.00 0.00%
SD6 9.20 +1.10%
SD7 3.10 0.00%
SD8 0.50 -16.67%
SD9 10.40 +0.97%
SDA 4.60 0.00%
SDB 1.20 0.00%
SDC 14.50 +1.40%
SDE 4.30 -8.51%
SDG 21.20 0.00%
SDJ 11.20 -8.20%
SDN 33.70 0.00%
SDP 4.60 -2.13%
SDT 9.20 -1.08%
SDU 29.20 0.00%
SDX 5.20 0.00%
SDY 6.50 0.00%
SHI 7.71 0.00%
SHP 22.00 -0.90%
SIC 12.40 0.00%
SII 24.00 -6.98%
SJC 7.10 -8.97%
SJE 25.30 0.00%
SJM 1.10 +10.00%
SJS 28.50 +1.06%
STL 1.20 0.00%
STV 17.90 +5.29%
SVN 2.90 -3.33%
TA9 16.90 -0.59%
TBT 2.30 -14.81%
TBX 9.00 0.00%
TCR 3.77 +1.62%
TEC 7.00 0.00%
THG 59.00 +0.85%
TKC 26.90 -3.58%
TLT 18.00 -1.10%
TMW 9.20 0.00%
TNB 6.10 0.00%
TNI 7.11 -1.11%
TNM 4.30 +30.30%
TNY 8.00 0.00%
TRT 16.90 0.00%
TTC 18.90 -0.53%
TTZ 3.30 -2.94%
TV1 19.00 0.00%
TV2 140.90 +2.25%
TV3 32.30 -7.18%
TV4 14.00 0.00%
TVA 28.60 0.00%
TVG 0.90 0.00%
TXM 10.30 0.00%
UDC 3.94 -0.51%
UIC 35.80 0.00%
USC 10.60 0.00%
V11 0.60 0.00%
V12 11.20 -7.44%
V15 0.50 0.00%
V21 9.20 0.00%
VC1 18.70 +3.89%
VC2 13.80 -1.43%
VC3 19.50 -1.02%
VC5 0.70 0.00%
VC6 8.00 -4.76%
VC7 20.10 -0.99%
VC9 12.10 0.00%
VCC 11.80 0.00%
VCE 8.00 0.00%
VCG 20.50 -0.97%
VCS 202.30 -1.22%
VCT 5.30 0.00%
VE1 8.60 0.00%
VE2 11.80 0.00%
VE3 11.80 +0.85%
VE9 5.60 0.00%
VES 1.00 -9.09%
VGC 22.70 +5.09%
VGV 7.60 -6.17%
VHL 47.10 -5.80%
VIT 22.00 -0.90%
VLB 45.00 -10.89%
VNE 8.52 +3.02%
VTS 14.50 0.00%
VTV 18.70 +1.63%
VXB 14.60 0.00%
X18 5.10 0.00%
XMD 4.10 0.00%

TTB: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 6

VSD- 13/09/2017

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 6 số 90/2014/GCNCP-VSD-6 ngày 12/09/2017 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho TCPH như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ Trụ sở chính: Ngõ 1, đường Bắc Kạn, tổ 2, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Điện thoại: 0280 3844888 Fax: 0280 3844888 Vốn điều lệ: 355,699,850,000 đồng Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ Mã chứng khoán: TTB Mã ISIN: VN000000TTB2 Sàn giao dịch: HNX Mệnh giá: 10,000 đồng Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Số lượng chứng khoán bổ sung: 3,869,985 cổ phiếu Giá trị chứng khoán bổ sung: 38,699,850,000 đồng Tổng số lượng chứng khoán: 42,569,985 cổ phiếu Tổng giá trị chứng khoán: 425,699,850,000 đồng Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
YIM Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm