Công Ty
HBC ( HSX )
57.00 0.0 (0.00%)
  -  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình
Mở cửa 57,000  Cao 12 tuần 58,800  Giá trị (tỷ) 52.46  P/E n/a 
Cao nhất 57,500  Thấp 12 tuần 28,800  Vốn hóa (tỷ) 5,440.45  P/B  
Thấp nhất 56,700  KLBQ 12 tuần 2,304,933  CPNY 95,446,457  Beta  
Khối lượng 919,650  GTBQ 12 tuần (tỷ)  9.39  Room 46,768,763  EPS  
TIN LIÊN QUAN

Giới thiệu doanh nghiệp

Thông tin liên hệ
Tên công ty Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình
Tên quốc tế XD và KD Địa ốc Hòa Bình
Vốn điều lệ 496,537,468,750 đồng
Địa chỉ 235 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại 84-8-3932-5030
Số fax 84-8-3932-5221
Email hoabinh@hcm.vnn.vn  
Website www.hoabinhcorporation.com.vn  
Ban lãnh đạo
LE VIET HAI Chủ tịch Hội đồng Quản trị / Tổng Giám đốc
LE QUOC DUY Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN TAN THO Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN VAN AN Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN VAN TINH Phó Tổng Giám Đốc
TRUONG QUANG NHAT Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN QUANG TRUNG Trưởng ban kiểm soát

Phân ngành & Quy mô

Loại hình công ty Doanh nghiệp
Lĩnh vực Công nghiệp
Ngành Vật liệu & xây dựng
Số nhân viên 3042
Số chi nhánh 0

Ngành Vật liệu & xây dựng

Mã CK
Giá
Thay đổi
P/E
P/B
Vốn hóa (tỷ)
ACE 28.30 + 0.71% 86.95
AMS 7.10 -1.41% 105.00
ASD 1.00 0.00% 4.00
B82 3.00 -3.33% 14.50
BCC 16.40 -3.66% 1,738.16
BCE 6.26 + 0.64% 189.00
BHC 2.90 0.00% 13.05
BMN 9.20 0.00% 25.30
BMP 205.50 -0.24% 9,323.09
BT6 4.90 + 4.08% 168.27
BTC 44.00 0.00% 62.88
BTD 18.00 + 0.56% 116.10
BTS 8.60 -1.16% 926.98
BXH 20.00 0.00% 60.24
C32 51.40 + 0.39% 577.92
C47 8.33 + 1.56% 143.99
C71 10.00 0.00% 50.00
C92 11.50 0.00% 61.10
CCI 12.15 + 7.00% 228.03
CCM 13.40 0.00% 61.64
CCV 8.00 0.00% 14.40
CDC 14.00 -2.14% 215.18
CEO 12.10 0.00% 1,245.53
CHC 12.40 0.00% 33.73
CI5 13.00 0.00% 35.10
CID 5.10 0.00% 5.52
CIG 2.18 + 5.50% 72.54
CII 38.80 -1.55% 9,216.39
CLH 14.70 -1.36% 145.00
CMS 6.30 0.00% 108.36
CNN 28.70 0.00% 195.16
CNT 2.40 0.00% 24.04
CQT 6.90 0.00% 172.50
CSC 29.80 + 4.03% 310.00
CT3 7.00 -7.14% 52.00
CT6 4.50 -8.89% 25.04
CTD 212.00 0.00% 16,320.47
CTI 28.75 -1.57% 1,216.90
CTN 0.60 0.00% 4.18
CTX 19.60 0.00% 516.53
CVT 55.70 -0.36% 1,118.88
CX8 9.90 0.00% 18.40
CYC 3.64 + 6.59% 35.10
D26 10.50 0.00% 10.50
D2D 42.00 + 0.24% 448.57
DAC 15.40 0.00% 15.48
DAG 13.40 -1.87% 550.78
DC1 16.60 + 14.46% 28.50
DC2 6.60 -7.58% 15.37
DC4 7.00 -1.43% 38.03
DCF 6.10 -11.48% 26.35
DCT 0.90 0.00% 24.50
DGT 6.30 -11.11% 13.89
DHA 30.55 -1.15% 454.85
DID 5.50 0.00% 44.00
DIG 8.85 -0.56% 2,096.11
DIH 11.10 0.00% 33.13
DL1 11.30 0.00% 190.89
DND 10.30 -12.62% 79.51
DNP 24.50 -1.63% 723.14
DOC 8.20 -3.66% 79.00
DPG 132.50 + 3.40% 902.51
DPS 2.60 + 3.85% 82.29
DTV 7.50 0.00% 39.60
DXV 4.75 + 6.95% 50.29
G36 13.10 + 10.69% 623.50
GMX 24.00 -2.08% 125.04
GND 16.00 0.00% 96.00
GTH 4.90 0.00% 13.40
GTN 16.10 -1.86% 3,950.00
H11 12.70 0.00% 13.78
HAN 11.90 0.00% 1,678.47
HAS 7.50 + 5.33% 61.62
HCC 30.30 + 7.26% 143.15
HCI 8.60 0.00% 45.00
HEC 27.70 0.00% 116.34
HHG 10.40 -2.88% 291.29
HID 5.20 + 6.92% 175.70
HLG 9.80 -0.20% 432.52
HLY 17.80 + 5.06% 18.70
HOM 6.10 0.00% 439.20
HPM 19.10 -0.52% 72.20
HT1 22.30 -1.79% 8,355.77
HTC 32.00 + 3.12% 363.00
HU3 8.66 0.00% 86.60
HU4 6.80 0.00% 102.00
HVX 5.15 0.00% 213.86
I10 0.80 0.00% 2.80
ICC 17.50 0.00% 66.50
ICG 6.90 + 1.45% 140.00
ICI 8.70 0.00% 34.80
ICN 25.40 -5.51% 120.00
IDV 53.50 + 0.37% 621.05
IJC 8.40 0.00% 2,303.23
ITQ 3.40 -2.94% 78.68
KDM 4.20 + 4.76% 31.24
KSB 39.40 -0.51% 917.28
KTT 4.20 -2.38% 12.12
L10 15.50 -3.23% 146.85
L12 10.00 0.00% 50.00
L14 63.60 -5.66% 297.00
L18 11.00 0.00% 59.40
L45 3.10 0.00% 14.88
LAI 15.40 0.00% 145.35
LBM 37.50 -0.80% 303.46
LCC 1.80 0.00% 10.51
LCG 7.98 -2.26% 594.75
LCS 3.50 0.00% 26.60
LHC 66.00 + 0.76% 239.40
LIG 5.10 + 1.96% 226.71
LM8 25.00 -1.60% 230.96
LQN 10.00 0.00% 18.94
LUT 2.80 0.00% 42.00
MBG 4.50 + 8.89% 39.20
MCC 15.30 -1.96% 75.24
MCI 5.60 0.00% 19.60
MCO 1.90 -5.26% 7.39
MCT 16.90 0.00% 42.25
MDG 11.75 + 6.81% 129.58
MEC 2.90 -3.45% 23.39
MST 10.40 + 1.92% 190.80
MVC 9.80 + 14.29% 1,120.00
NAC 9.20 0.00% 24.84
NAV 8.00 0.00% 64.00
NDX 11.60 + 3.45% 58.32
NHA 11.50 -0.87% 132.24
NHC 36.80 -0.82% 111.02
NKG 36.60 + 1.64% 2,456.48
NMK 14.80 + 8.11% 40.00
NNC 73.80 -1.36% 1,196.85
NTB 0.80 0.00% 31.82
NTP 74.70 + 0.54% 5,584.98
PEC 7.20 0.00% 21.16
PHC 12.50 + 4.00% 142.22
PNT 7.40 0.00% 68.69
PPG 1.90 -5.26% 13.22
PTC 5.43 + 2.76% 100.44
PTD 18.00 + 2.78% 59.20
PTE 2.60 0.00% 32.50
PVA 0.80 0.00% 17.48
PVV 1.20 0.00% 36.00
PX1 10.90 0.00% 218.00
PXI 3.00 -0.33% 89.70
PXL 2.00 0.00% 165.44
PXM 0.40 0.00% 6.00
PXS 10.15 + 1.97% 621.00
PXT 3.88 + 3.09% 80.00
QNC 3.40 + 5.88% 66.42
RCC 12.60 + 13.49% 221.04
RCD 32.50 + 14.77% 197.69
REE 27.75 + 0.90% 8,681.43
ROS 160.30 -0.12% 68,843.00
S12 0.70 + 14.29% 4.00
S27 6.90 0.00% 10.85
S55 38.60 + 0.52% 193.69
S74 6.50 0.00% 42.12
S96 0.70 0.00% 7.81
S99 5.00 -2.00% 190.36
SAV 10.00 -0.10% 111.44
SBA 13.15 0.00% 792.79
SC5 27.45 -6.74% 383.58
SCC 2.70 0.00% 5.35
SCI 6.50 -3.08% 63.00
SCJ 2.20 + 4.55% 44.89
SD1 1.30 0.00% 6.50
SD2 6.60 -1.52% 93.75
SD3 5.70 0.00% 91.20
SD4 11.00 0.00% 113.30
SD5 10.10 0.00% 262.60
SD6 9.60 0.00% 333.81
SD7 4.50 -2.22% 46.64
SD8 1.00 0.00% 2.80
SD9 8.00 -2.50% 267.03
SDA 3.20 + 6.25% 89.10
SDB 1.60 0.00% 17.60
SDC 14.50 0.00% 40.45
SDE 1.40 0.00% 2.45
SDG 25.00 0.00% 162.50
SDH 1.60 + 6.25% 35.62
SDJ 10.20 + 14.71% 50.82
SDN 35.00 0.00% 53.14
SDP 6.30 + 1.59% 71.13
SDT 9.20 -1.09% 388.86
SDU 13.50 + 9.63% 296.00
SDX 8.60 0.00% 19.35
SDY 7.70 0.00% 34.65
SHI 8.30 + 2.89% 516.44
SHP 19.80 0.00% 1,855.46
SIC 7.30 -4.11% 112.00
SII 26.90 0.00% 1,570.15
SJC 5.50 0.00% 39.74
SJE 29.50 0.00% 340.82
SJM 0.90 -11.11% 4.00
SJS 26.05 + 0.19% 2,584.99
STL 2.00 0.00% 31.50
STV 26.80 0.00% 174.54
SVN 2.80 + 7.14% 63.00
TA9 21.40 + 0.47% 237.57
TBT 4.90 0.00% 8.12
TBX 10.00 0.00% 15.10
TCR 4.23 0.00% 192.15
THG 46.60 + 0.86% 564.00
TKC 18.30 + 0.55% 209.43
TLT 17.70 -0.56% 123.02
TMW 10.10 0.00% 47.09
TNB 6.40 0.00% 73.60
TNM 4.00 0.00% 15.20
TNY 8.00 0.00% 33.30
TRT 10.50 0.00% 57.75
TTC 19.20 0.00% 115.05
TTZ 3.20 0.00% 22.40
TV1 15.50 -2.58% 403.04
TV2 213.00 + 0.99% 1,096.74
TV3 32.00 0.00% 129.83
TV4 15.50 -2.58% 220.45
TVG 0.50 0.00% 1.01
TXM 8.50 0.00% 59.50
UDC 3.60 + 4.17% 130.15
UIC 30.30 0.00% 242.40
USC 10.60 0.00% 58.30
V11 1.00 0.00% 8.40
V12 11.20 -1.79% 64.00
V15 0.60 0.00% 6.00
V21 15.10 -0.66% 180.00
VC1 18.00 0.00% 133.20
VC2 17.50 -2.29% 256.50
VC3 43.50 -0.69% 950.39
VC5 1.30 0.00% 6.50
VC6 9.40 0.00% 75.20
VC7 22.70 + 1.32% 253.00
VC9 9.20 + 1.09% 111.60
VCC 13.00 + 3.85% 81.00
VCE 12.20 0.00% 61.00
VCG 16.10 -0.62% 7,067.37
VCS 162.50 + 1.54% 9,900.00
VCT 1.00 0.00% 1.10
VE1 7.00 -4.29% 20.10
VE2 11.10 + 4.50% 25.04
VE3 11.60 0.00% 15.31
VE9 6.40 0.00% 80.15
VES 1.00 -10.00% 8.11
VGC 15.20 -0.66% 981.72
VHL 63.00 0.00% 1,008.00
VIT 28.60 + 0.35% 430.50
VLB 51.00 0.00% 2,295.00
VNE 9.08 -0.66% 801.28
VTS 11.50 0.00% 23.00
VTV 18.70 0.00% 583.44
VXB 11.30 + 4.42% 47.78
X18 5.20 + 13.46% 24.52
XMD 12.00 0.00% 48.00

Lĩnh vực kinh doanh

  - Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, công trình giao thông, hệ thống cáp, hệ thống cấp thóat nước;
  - San lấp mặt bằng;
  - Kinh doanh nhà;
  - Tư vấn xây dựng;
  - Tư vấn, thiết kế và thi công điện nước;
  - Dịch vụ sửa chữa nhà;
  - Trang trí nội thất;
  - Trồng rừng cao su, xà cừ và tràm...
  - Khai thác và sơ chế gỗ;
  - Kinh doanh khu du lịch, khách sạn;
  - Cho thuê nhà phục vụ các mục đích kinh doanh;
  - Thiết kế kết cấu, kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm