Công Ty
HBC ( HSX )
39.70 ()
  -  CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Mở cửa 39,000  Cao 12 tuần   Giá trị (tỷ) 0.04  P/E n/a 
Cao nhất 39,600  Thấp 12 tuần   Vốn hóa (tỷ)   P/B  
Thấp nhất 38,800  KLBQ 12 tuần   CPNY 129,850,757  Beta  
Khối lượng 950,260  GTBQ 12 tuần (tỷ)    Room 63,626,870  EPS  
TIN LIÊN QUAN

Giới thiệu doanh nghiệp

Thông tin liên hệ
Tên công ty CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Tên quốc tế Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company
Vốn điều lệ 496,537,468,750 đồng
Địa chỉ 235 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại 84-8-3932-5030
Số fax 84-8-3932-5221
Email hoabinh@hcm.vnn.vn  
Website www.hoabinhcorporation.com.vn  
Ban lãnh đạo
LE VIET HAI Chủ tịch Hội đồng Quản trị / Tổng Giám đốc
LE QUOC DUY Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN TAN THO Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN VAN AN Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN VAN TINH Phó Tổng Giám Đốc
TRUONG QUANG NHAT Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN QUANG TRUNG Trưởng ban kiểm soát

Phân ngành & Quy mô

Loại hình công ty Doanh nghiệp
Lĩnh vực Công nghiệp
Ngành Vật liệu & xây dựng
Số nhân viên 3042
Số chi nhánh 0

Ngành Vật liệu & xây dựng

Mã CK
Giá
Thay đổi
P/E
P/B
Vốn hóa (tỷ)
ACC 20.85
ACE 27.50 -5.09% 79.63
ACS 12.00 0.00% 48.00
AMS 8.60 0.00% 129.00
ASD 0.90 0.00% 3.60
B82 2.50
BCC 6.80
BCE 5.96
BDT 12.10 0.00% 459.34
BHC 2.80 0.00% 12.60
BHV 4.30 0.00% 4.30
BMN 8.30 0.00% 22.82
BMP 90.90
BT6 5.50 0.00% 181.46
BTC 61.00 0.00% 87.18
BTD 16.80 -1.79% 105.83
BTS 5.40
BXH 18.50
C32 35.80
C36 13.70 0.00% 15.39
C47 12.70
C69 4.60
C71 10.50 0.00% 52.50
C92 10.00
CC1 15.00 -14.00% 1,419.00
CC4 12.70 0.00% 203.20
CCH 7.30 0.00% 7.30
CCI 15.00
CCM 22.40
CCV 30.10 0.00% 54.18
CDC 17.60
CDR 12.30 0.00% 19.68
CE1 10.50 0.00% 63.00
CEE 21.00
CEG 11.50 0.00% 43.70
CEO 10.90
CH5 30.00 0.00% 111.97
CHC 10.00 0.00% 27.20
CI5 9.00 0.00% 24.30
CID 2.10 + 4.76% 2.38
CIG 2.50
CII 34.65
CIP 10.00 0.00% 45.45
CLH 14.20
CMS 3.80
CNN 12.80 0.00% 87.04
CNT 3.30 0.00% 33.05
CQT 3.30 -6.06% 77.50
CSC 26.00
CT3 7.10 0.00% 56.00
CT6 6.00
CTD 189.30
CTI 32.80
CTN 0.80 0.00% 5.57
CTR 24.60 + 3.25% 1,196.93
CTX 27.40
CVT 45.40
CX8 9.90
CYC 2.20 0.00% 4.38
D2D 71.00
DAC 9.00 0.00% 9.04
DAG 8.41
DC1 11.90 0.00% 20.10
DC2 7.00
DC4 10.50
DCF 10.20 0.00% 49.78
DCT 0.90 0.00% 24.50
DGT 11.90 + 14.29% 33.74
DHA 30.70
DID 5.00
DIG 23.75
DIH 12.50
DL1 42.00
DND 17.00 0.00% 150.18
DNP 22.00
DOC 10.30 0.00% 105.00
DPG 43.80 + 4.57% 543.08
DPS 1.80
DSG 10.00 0.00% 80.00
DTV 14.60 0.00% 77.09
DXV 4.58
G36 7.00 0.00% 655.20
GKM 13.80
GMX 26.40
GND 22.30 0.00% 200.70
GTH 5.50 0.00% 15.05
GTN 12.90
H11 7.60 + 13.16% 9.12
HAM 17.80 0.00% 115.17
HAN 10.10 0.00% 1,509.21
HAS 9.60
HC3 27.10 + 5.17% 442.98
HCC 15.80
HCI 4.90 0.00% 25.64
HEC 17.00 0.00% 66.36
HEJ 12.50 0.00% 55.00
HHG 6.40
HID 3.80
HLG 10.00
HLY 10.80
HMS 31.80 + 6.92% 272.00
HOM 4.40
HPM 16.70
HT1 15.05
HTC 27.00
HU1 9.53
HU3 9.89
HU4 6.20 0.00% 93.00
HVX 3.72
I10 0.80 0.00% 2.80
ICC 51.50 0.00% 195.70
ICG 6.20
ICI 9.00 0.00% 36.00
ICN 29.00 0.00% 145.00
IDV 30.40
IJC 8.81
ITQ 2.90
KDM 2.60
KSB 39.70
KTT 5.90
L10 16.00
L12 5.70 0.00% 39.90
L14 77.70
L18 8.50
L45 5.10 -13.73% 21.12
LAI 11.00 0.00% 94.05
LBM 32.85
LCC 3.10 0.00% 18.10
LCG 10.15
LCS 6.00
LHC 57.00
LIC 7.70 0.00% 693.00
LIG 4.10
LM8 23.50
LMI 10.30 0.00% 56.65
LQN 9.50 0.00% 17.99
LUT 2.60
MBG 2.70
MCC 13.00
MCI 5.30 0.00% 18.55
MCO 1.90
MCT 16.60 0.00% 41.50
MDG 13.80
MEC 3.30
MST 2.60
MTS 16.30 0.00% 244.50
MVC 10.50 0.00% 1,050.00
NAC 5.00 0.00% 16.20
NAV 5.50
NDX 14.00
NHA 11.20
NHC 34.00
NKG 35.80
NMK 10.00 0.00% 25.00
NNC 51.00
NTB 0.70 0.00% 27.85
NTP 68.50
PCC 18.00 0.00% 207.00
PCM 5.10 0.00% 20.40
PEC 6.00 0.00% 18.69
PHC 16.80
PNT 7.90 0.00% 73.33
PPG 0.90 0.00% 6.61
PTC 5.64
PTD 14.90
PTE 6.40 0.00% 98.75
PTO 13.80 0.00% 16.56
PVA 0.50 0.00% 10.92
PVV 1.30
PX1 10.00 0.00% 200.00
PXI 2.42
PXL 2.10 + 4.76% 181.99
PXM 0.30 0.00% 4.50
PXS 7.78
PXT 4.00
QLD 10.00 0.00% 12.07
QNC 3.50
RCC 16.00 0.00% 247.32
RCD 25.00 0.00% 132.50
REE 39.70
ROS 149.20
S12 0.90 + 11.11% 5.00
S27 5.80 0.00% 9.12
S55 27.50
S74 5.90
S96 0.60 0.00% 6.69
S99 5.10
SAV 9.99
SBA 16.30
SC5 22.80
SCC 2.00 0.00% 3.96
SCI 9.00
SCJ 3.00
SD1 2.30 0.00% 13.00
SD2 4.70
SD3 3.00 0.00% 48.00
SD4 10.70
SD5 10.40
SD6 7.30
SD7 4.20
SD8 0.50 0.00% 1.40
SD9 8.50
SDA 3.00
SDB 1.20 0.00% 13.20
SDC 15.90
SDE 3.60
SDG 20.00
SDJ 10.00 0.00% 43.44
SDN 35.00
SDP 2.50
SDT 7.50
SDU 11.70
SDX 6.80 0.00% 15.30
SDY 7.50 0.00% 33.75
SHI 6.67
SHP 23.65
SIC 11.90
SII 20.00
SJC 13.60
SJE 23.80
SJG 11.00 -13.64% 6.36
SJM 0.80 0.00% 4.00
SJS 31.60
STL 0.80 0.00% 12.00
STV 13.70 + 0.73% 151.80
SVN 2.30
TA6 10.50 0.00% 33.00
TA9 14.50
TBT 0.90 0.00% 1.49
TBX 9.00
TCK 10.00 0.00% 238.50
TCR 3.00
TEC 7.00 0.00% 11.62
THG 41.00
TKC 26.50
TLD 14.75
TLT 12.70 + 2.36% 90.87
TMW 15.00 0.00% 69.94
TNB 5.00 + 12.00% 64.40
TNI 6.15
TNM 3.60 0.00% 13.68
TRT 10.00 0.00% 55.00
TTB 11.00
TTC 22.00
TTL 9.30
TTZ 4.70
TV1 18.20
TV2 179.90
TV3 25.50
TV4 16.50
TVA 15.80 0.00% 24.00
TVG 0.90 0.00% 1.83
TXM 9.40
UDC 3.61
UIC 29.40
USC 7.80 0.00% 42.90
V11 0.50 0.00% 4.20
V12 10.70
V15 0.40 0.00% 4.00
V21 15.00
VC1 12.50
VC2 15.20
VC3 17.30
VC5 1.30 0.00% 6.50
VC6 8.30
VC7 14.50
VC9 14.10
VCC 11.30
VCE 8.00 0.00% 40.00
VCG 23.10
VCS 218.80
VCT 6.30 0.00% 6.93
VE1 17.90
VE2 11.20
VE3 9.80
VE9 3.90
VES 1.00 -10.00% 8.11
VGC 23.50
VGV 11.40 -8.77% 372.05
VHL 52.00
VIT 14.20
VLB 25.10 0.00% 1,129.50
VNE 6.60
VTS 15.00
VTV 15.80
VVN 5.90 -13.56% 280.50
VXB 12.60
X18 3.20 + 12.50% 14.96
XMD 4.10 0.00% 16.40

Lĩnh vực kinh doanh

  - Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, công trình giao thông, hệ thống cáp, hệ thống cấp thóat nước;
  - San lấp mặt bằng;
  - Kinh doanh nhà;
  - Tư vấn xây dựng;
  - Tư vấn, thiết kế và thi công điện nước;
  - Dịch vụ sửa chữa nhà;
  - Trang trí nội thất;
  - Trồng rừng cao su, xà cừ và tràm...
  - Khai thác và sơ chế gỗ;
  - Kinh doanh khu du lịch, khách sạn;
  - Cho thuê nhà phục vụ các mục đích kinh doanh;
  - Thiết kế kết cấu, kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm