Công Ty
HBC ( HSX )
56.40 + 0.2 (+0.36%)
  -  CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Mở cửa 56,400  Cao 12 tuần 66,500  Giá trị (tỷ) 124.18  P/E n/a 
Cao nhất 57,600  Thấp 12 tuần 50,100  Vốn hóa (tỷ) 7,267.18  P/B  
Thấp nhất 55,900  KLBQ 12 tuần 1,732,167  CPNY 95,446,457  Beta  
Khối lượng 2,191,870  GTBQ 12 tuần (tỷ)  5.34  Room 46,768,763  EPS  
TIN LIÊN QUAN

Giới thiệu doanh nghiệp

Thông tin liên hệ
Tên công ty CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Tên quốc tế Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company
Vốn điều lệ 496,537,468,750 đồng
Địa chỉ 235 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại 84-8-3932-5030
Số fax 84-8-3932-5221
Email hoabinh@hcm.vnn.vn  
Website www.hoabinhcorporation.com.vn  
Ban lãnh đạo
LE VIET HAI Chủ tịch Hội đồng Quản trị / Tổng Giám đốc
LE QUOC DUY Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN TAN THO Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN VAN AN Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN VAN TINH Phó Tổng Giám Đốc
TRUONG QUANG NHAT Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN QUANG TRUNG Trưởng ban kiểm soát

Phân ngành & Quy mô

Loại hình công ty Doanh nghiệp
Lĩnh vực Công nghiệp
Ngành Vật liệu & xây dựng
Số nhân viên 3042
Số chi nhánh 0

Ngành Vật liệu & xây dựng

Mã CK
Giá
Thay đổi
P/E
P/B
Vốn hóa (tỷ)
ACE 28.30 + 0.35% 86.64
ACS 20.30 0.00% 81.20
AMS 8.90 + 1.12% 135.00
ASD 1.00 0.00% 4.00
B82 2.80 0.00% 14.00
BCC 14.30 -0.70% 1,562.14
BCE 5.96 -0.17% 178.50
BHC 3.20 0.00% 14.40
BHV 8.20 0.00% 8.20
BMN 8.30 0.00% 22.82
BMP 76.00 -5.00% 5,910.36
BT6 5.00 0.00% 158.37
BTC 46.00 0.00% 65.74
BTD 15.10 -0.66% 96.21
BTS 7.00 0.00% 763.39
BXH 11.00 + 10.00% 36.45
C32 37.80 0.00% 516.50
C36 13.70 0.00% 15.39
C47 18.05 + 6.93% 328.49
C69 7.10 -1.41% 35.00
C71 9.80 0.00% 49.00
C92 7.10 0.00% 37.72
CC1 14.20 0.00% 1,562.00
CCI 16.50 -6.67% 270.13
CCM 28.60 + 3.15% 135.70
CCV 7.10 0.00% 14.40
CDC 16.70 -0.60% 260.73
CDR 12.30 0.00% 19.68
CE1 14.00 0.00% 84.00
CEE 25.00 -1.20% 1,025.05
CEG 14.10 0.00% 55.10
CEO 10.90 -1.83% 1,101.42
CH5 30.00 0.00% 111.97
CHC 10.00 0.00% 27.20
CI5 12.40 0.00% 33.48
CID 17.50 0.00% 18.94
CIG 3.15 + 3.17% 102.50
CII 35.20 -1.99% 8,495.45
CLH 14.00 0.00% 140.00
CMS 5.40 + 1.85% 94.60
CNN 20.00 0.00% 136.00
CNT 1.80 + 11.11% 20.03
CQT 4.80 0.00% 120.00
CSC 29.20 + 1.03% 295.00
CT3 6.40 0.00% 51.20
CT6 6.10 0.00% 37.26
CTD 202.00 -3.47% 15,011.75
CTI 30.40 -1.32% 1,890.00
CTN 0.90 0.00% 6.26
CTX 17.70 0.00% 466.46
CVT 43.80 -0.91% 1,224.92
CX8 9.80 0.00% 18.22
CYC 1.80 0.00% 3.58
D26 8.30 0.00% 10.50
D2D 37.00 0.00% 394.23
DAC 14.90 0.00% 14.97
DAG 13.25 -0.38% 552.87
DC1 13.10 + 6.87% 21.00
DC2 8.80 -9.09% 20.16
DC4 10.90 0.00% 60.08
DCF 6.70 + 1.49% 33.19
DCT 1.50 0.00% 40.84
DGT 9.10 0.00% 22.58
DHA 32.60 -0.77% 487.23
DID 4.60 0.00% 36.80
DIG 15.05 -4.32% 3,430.01
DIH 10.60 0.00% 31.64
DL1 22.30 -0.45% 375.01
DND 12.00 0.00% 106.01
DNP 25.50 + 1.96% 780.15
DOC 10.00 + 2.00% 102.00
DPG 84.40 -1.07% 550.07
DPS 3.10 -6.45% 88.38
DTV 24.10 0.00% 128.30
DXV 4.50 0.00% 44.55
G36 11.30 0.00% 485.90
GKM 18.90 + 9.52% 93.15
GMX 27.10 + 7.01% 154.30
GND 20.60 + 0.49% 124.20
GTH 6.40 0.00% 17.51
GTN 16.90 -2.96% 4,100.00
H11 8.70 0.00% 9.22
HAN 10.50 0.00% 1,481.00
HAS 9.40 -2.13% 71.76
HC3 24.40 -9.84% 341.95
HCC 28.40 -1.06% 123.77
HCI 10.10 0.00% 52.84
HEC 18.00 0.00% 75.60
HEJ 9.60 0.00% 42.24
HHG 8.40 + 1.19% 245.14
HID 4.65 -3.44% 141.89
HLG 9.70 + 3.09% 442.25
HLY 16.00 + 9.38% 17.50
HMS 35.50 + 2.54% 291.20
HOM 5.00 -4.00% 345.60
HPM 19.60 -0.51% 74.10
HT1 20.60 -3.88% 7,554.53
HTC 29.40 0.00% 323.40
HU3 7.91 -0.13% 79.00
HU4 6.40 0.00% 96.00
HVX 4.40 0.00% 182.71
I10 0.80 0.00% 2.80
ICC 54.00 0.00% 205.20
ICG 6.80 0.00% 136.00
ICI 8.70 0.00% 34.80
ICN 24.40 -1.23% 120.50
IDV 53.30 -2.44% 601.39
IJC 9.41 -0.11% 1,288.71
ITQ 3.20 0.00% 76.30
KDM 4.50 -4.44% 30.53
KSB 53.80 + 1.30% 2,550.60
KTT 6.50 -1.54% 18.91
L10 14.50 -0.69% 140.98
L12 7.20 0.00% 39.00
L14 60.80 + 0.33% 301.95
L18 8.70 + 9.20% 51.30
L45 2.20 0.00% 10.56
LAI 16.50 0.00% 141.08
LBM 44.20 + 0.68% 363.01
LCC 3.10 0.00% 18.10
LCG 11.40 + 0.44% 873.06
LCS 3.00 -6.67% 21.28
LHC 62.80 -0.16% 225.72
LIC 8.70 0.00% 783.00
LIG 6.70 -2.99% 283.39
LM8 22.50 0.00% 211.25
LMI 14.30 + 39.86% 110.00
LQN 9.50 0.00% 17.99
LUT 2.50 0.00% 37.50
MBG 3.70 -2.70% 74.88
MCC 13.90 -8.63% 63.70
MCI 5.30 0.00% 21.00
MCO 1.90 0.00% 7.80
MCT 16.60 0.00% 41.50
MDG 13.00 + 3.08% 138.35
MEC 2.40 + 8.33% 21.72
MST 9.00 + 1.11% 163.80
MTS 16.30 0.00% 244.50
MVC 11.20 0.00% 1,120.00
NAC 6.10 0.00% 16.47
NAV 8.00 0.00% 64.00
NDX 10.70 + 4.67% 54.43
NHA 12.50 + 9.60% 158.92
NHC 32.40 + 0.31% 98.85
NKG 32.55 -6.30% 3,050.00
NMK 14.90 0.00% 35.50
NNC 58.30 0.00% 1,277.94
NTB 1.40 -14.29% 47.74
NTP 68.00 0.00% 6,068.34
PEC 8.80 0.00% 25.86
PHC 13.60 -2.21% 145.50
PNT 6.70 0.00% 62.19
PPG 1.90 -10.53% 12.48
PTC 5.75 -0.87% 102.60
PTD 20.00 0.00% 64.00
PTE 2.70 0.00% 33.75
PTO 13.40 0.00% 16.08
PVA 0.80 0.00% 17.48
PVV 1.70 + 5.88% 54.00
PX1 10.00 0.00% 200.00
PXI 2.83 -1.06% 84.00
PXL 2.50 0.00% 206.81
PXM 0.50 0.00% 7.50
PXS 9.75 -0.41% 582.60
PXT 4.18 -4.07% 80.20
QNC 4.10 + 4.88% 108.28
RCC 14.60 0.00% 225.68
RCD 24.80 0.00% 137.80
REE 35.00 0.00% 10,851.78
ROS 88.00 + 0.57% 41,860.50
S12 1.30 -7.69% 6.00
S27 4.20 0.00% 6.61
S55 28.60 -2.10% 139.78
S74 7.00 + 2.86% 46.66
S96 0.70 -14.29% 6.69
S99 6.10 + 4.92% 248.63
SAV 12.40 + 0.81% 153.39
SBA 15.50 + 1.29% 946.53
SC5 30.20 0.00% 452.50
SCC 1.50 0.00% 2.97
SCI 8.80 0.00% 88.00
SCJ 2.20 + 4.55% 44.89
SD1 1.20 0.00% 6.00
SD2 6.80 0.00% 98.08
SD3 4.80 0.00% 76.80
SD4 10.90 + 1.83% 114.33
SD5 10.90 0.00% 283.40
SD6 9.20 -1.09% 316.42
SD7 3.50 0.00% 37.10
SD8 0.70 0.00% 1.96
SD9 8.20 + 2.44% 287.57
SDA 3.00 + 3.33% 81.24
SDB 1.20 0.00% 13.20
SDC 14.30 0.00% 37.32
SDE 4.10 0.00% 7.18
SDG 31.40 -4.46% 195.00
SDH 2.70 -7.41% 52.38
SDJ 7.60 + 14.47% 37.79
SDN 34.90 -9.74% 47.82
SDP 5.40 -3.70% 57.80
SDT 8.80 0.00% 376.04
SDU 26.00 0.00% 520.00
SDX 5.20 0.00% 11.70
SDY 6.50 0.00% 45.00
SHI 9.13 -0.66% 548.49
SHP 24.00 0.00% 2,249.04
SIC 10.40 0.00% 166.40
SII 22.15 0.00% 1,429.03
SJC 7.70 + 9.09% 60.70
SJE 24.40 0.00% 281.90
SJM 1.40 -14.29% 6.00
SJS 28.20 -0.89% 2,768.22
STL 1.60 0.00% 24.00
STV 18.00 + 5.56% 123.74
SVN 2.90 -3.45% 58.80
TA9 16.50 + 4.24% 190.06
TBT 7.70 0.00% 12.75
TBX 9.00 0.00% 13.59
TCR 3.95 -1.27% 177.16
TEC 7.00 0.00% 11.62
THG 53.10 + 0.19% 638.40
TKC 25.20 + 3.17% 295.94
TLT 17.00 0.00% 118.83
TMW 9.20 0.00% 42.89
TNB 6.80 + 2.94% 80.50
TNI 9.75 0.00% 204.75
TNM 3.10 0.00% 11.78
TNY 7.70 0.00% 33.30
TRT 16.90 0.00% 92.95
TTC 20.00 + 5.00% 125.84
TTZ 3.50 0.00% 24.50
TV1 18.00 + 3.33% 496.46
TV2 170.00 -1.18% 985.06
TV3 27.20 + 9.93% 121.31
TV4 14.50 + 8.28% 229.21
TVA 28.80 0.00% 43.20
TVG 0.70 0.00% 1.42
TXM 11.10 + 7.21% 83.30
UDC 4.02 + 1.74% 141.95
UIC 35.80 -0.56% 284.80
USC 10.60 0.00% 58.30
V11 1.10 -9.09% 8.40
V12 10.10 0.00% 58.76
V15 0.60 0.00% 6.00
V21 7.80 + 8.97% 102.00
VC1 18.30 0.00% 135.42
VC2 14.90 -0.67% 222.00
VC3 19.30 -1.04% 542.05
VC5 0.90 -11.11% 4.00
VC6 7.80 0.00% 62.40
VC7 24.00 -1.67% 259.60
VC9 10.70 0.00% 128.40
VCC 11.60 -3.45% 134.40
VCE 12.20 0.00% 61.00
VCG 19.50 -3.08% 8,348.33
VCS 154.20 -1.04% 9,156.00
VCT 1.00 0.00% 1.10
VE1 7.40 0.00% 22.20
VE2 14.30 0.00% 30.87
VE3 12.20 -5.74% 15.18
VE9 12.50 + 1.60% 159.05
VES 1.10 + 9.09% 10.81
VGC 19.00 + 1.05% 1,248.28
VGV 9.00 + 2.22% 329.12
VHL 46.00 -2.17% 720.00
VIT 29.10 -0.69% 433.50
VLB 52.00 -3.85% 2,250.00
VNE 9.48 + 2.43% 862.58
VTS 15.50 -0.65% 30.80
VTV 20.20 -0.99% 624.00
VXB 10.00 0.00% 40.49
X18 3.50 0.00% 14.55
XMD 4.10 0.00% 16.40

Lĩnh vực kinh doanh

  - Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, công trình giao thông, hệ thống cáp, hệ thống cấp thóat nước;
  - San lấp mặt bằng;
  - Kinh doanh nhà;
  - Tư vấn xây dựng;
  - Tư vấn, thiết kế và thi công điện nước;
  - Dịch vụ sửa chữa nhà;
  - Trang trí nội thất;
  - Trồng rừng cao su, xà cừ và tràm...
  - Khai thác và sơ chế gỗ;
  - Kinh doanh khu du lịch, khách sạn;
  - Cho thuê nhà phục vụ các mục đích kinh doanh;
  - Thiết kế kết cấu, kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm