Công Ty
HBC ( HSX )
62.90 + 0.9 (+1.45%)
  -  CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Mở cửa 62,900  Cao 12 tuần 63,300  Giá trị (tỷ) 79.77  P/E n/a 
Cao nhất 63,300  Thấp 12 tuần 50,100  Vốn hóa (tỷ) 8,104.71  P/B  
Thấp nhất 62,000  KLBQ 12 tuần 1,550,243  CPNY 128,850,757  Beta  
Khối lượng 1,271,030  GTBQ 12 tuần (tỷ)  2.29  Room 63,136,870  EPS  
TIN LIÊN QUAN

Giới thiệu doanh nghiệp

Thông tin liên hệ
Tên công ty CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Tên quốc tế Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company
Vốn điều lệ 496,537,468,750 đồng
Địa chỉ 235 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại 84-8-3932-5030
Số fax 84-8-3932-5221
Email hoabinh@hcm.vnn.vn  
Website www.hoabinhcorporation.com.vn  
Ban lãnh đạo
LE VIET HAI Chủ tịch Hội đồng Quản trị / Tổng Giám đốc
LE QUOC DUY Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN TAN THO Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN VAN AN Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN VAN TINH Phó Tổng Giám Đốc
TRUONG QUANG NHAT Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN QUANG TRUNG Trưởng ban kiểm soát

Phân ngành & Quy mô

Loại hình công ty Doanh nghiệp
Lĩnh vực Công nghiệp
Ngành Vật liệu & xây dựng
Số nhân viên 3042
Số chi nhánh 0

Ngành Vật liệu & xây dựng

Mã CK
Giá
Thay đổi
P/E
P/B
Vốn hóa (tỷ)
ACE 26.00 -3.85% 76.27
ACS 10.90 0.00% 43.60
AMS 9.00 0.00% 135.00
ASD 1.00 0.00% 4.00
B82 2.70 0.00% 13.50
BCC 8.70 -1.15% 946.09
BCE 5.76 + 0.69% 174.00
BDT 12.80 0.00% 482.50
BHC 2.80 0.00% 12.60
BHV 4.90 0.00% 4.90
BMN 8.30 0.00% 22.82
BMP 79.00 + 0.25% 6,483.39
BT6 5.10 0.00% 168.27
BTC 42.00 0.00% 60.02
BTD 15.20 + 0.66% 98.14
BTS 6.30 0.00% 687.05
BXH 19.30 0.00% 58.13
C32 35.05 -0.14% 478.24
C36 13.70 0.00% 15.39
C47 21.40 + 1.40% 369.34
C69 7.60 0.00% 38.00
C71 10.80 0.00% 54.00
C92 7.50 0.00% 39.85
CC1 16.00 0.00% 1,760.00
CC4 6.70 0.00% 107.20
CCH 11.20 0.00% 11.20
CCI 15.50 + 6.77% 290.31
CCM 47.60 0.00% 295.12
CCV 7.10 0.00% 14.40
CDC 16.80 0.00% 263.87
CDR 12.30 0.00% 19.68
CE1 14.00 0.00% 84.00
CEE 25.00 + 1.20% 1,049.95
CEG 14.30 0.00% 54.34
CEO 10.10 + 0.99% 1,574.92
CH5 30.00 0.00% 111.97
CHC 10.00 0.00% 27.20
CI5 16.50 0.00% 44.55
CID 3.40 0.00% 3.68
CIG 2.72 -5.51% 81.06
CII 33.00 -0.30% 8,101.46
CLH 14.30 0.00% 143.00
CMS 4.90 + 6.12% 89.44
CNN 12.10 0.00% 82.28
CNT 2.00 -10.00% 18.03
CQT 2.70 0.00% 67.50
CSC 31.50 0.00% 315.00
CT3 9.60 0.00% 76.80
CT6 6.00 0.00% 36.65
CTD 209.70 + 0.14% 16,072.32
CTI 30.45 + 0.16% 1,921.50
CTN 0.80 0.00% 5.57
CTX 19.70 0.00% 519.17
CVT 50.80 + 1.57% 1,456.35
CX8 9.00 0.00% 16.73
CYC 1.80 + 5.56% 3.78
D2D 47.50 + 1.47% 513.57
DAC 6.60 0.00% 6.63
DAG 12.85 0.00% 538.21
DC1 13.80 0.00% 20.70
DC2 9.60 0.00% 24.19
DC4 11.40 -0.88% 62.29
DCF 7.90 + 1.27% 39.04
DCT 1.40 + 7.14% 40.84
DGT 16.40 + 14.02% 46.39
DHA 36.30 0.00% 546.72
DID 4.50 0.00% 36.00
DIG 15.80 + 0.63% 3,787.30
DIH 11.20 + 4.46% 34.92
DL1 13.50 + 9.63% 250.01
DND 15.60 0.00% 139.58
DNP 24.40 -1.64% 1,188.22
DOC 10.40 0.00% 104.00
DPG 53.40 0.00% 351.78
DPS 3.20 -3.12% 94.48
DSG 10.00 0.00% 80.00
DTV 18.00 0.00% 95.04
DXV 4.85 + 3.09% 49.50
G36 8.80 0.00% 823.68
GKM 14.80 -0.68% 66.15
GMX 26.00 0.00% 138.34
GND 18.00 + 13.89% 184.50
GTH 4.80 0.00% 13.13
GTN 16.40 -0.61% 4,075.00
H11 5.90 -13.56% 5.41
HAM 16.20 0.00% 100.85
HAN 10.70 0.00% 1,509.21
HAS 8.78 -2.05% 67.08
HC3 26.90 -11.90% 368.37
HCC 28.00 -0.36% 181.87
HCI 5.30 0.00% 27.73
HEC 17.80 0.00% 74.76
HEJ 8.60 0.00% 37.84
HHG 7.70 0.00% 222.07
HID 5.08 -2.36% 156.74
HLG 9.90 0.00% 437.83
HLY 18.00 0.00% 18.00
HMS 33.10 + 1.51% 268.80
HOM 4.40 0.00% 316.80
HPM 19.60 + 0.51% 74.86
HT1 15.00 0.00% 5,723.13
HTC 31.20 -1.92% 336.60
HU3 10.75 -0.93% 106.50
HU4 4.40 0.00% 66.00
HVX 4.60 -0.43% 190.19
I10 0.80 0.00% 2.80
ICC 50.00 0.00% 190.00
ICG 6.80 -4.41% 130.00
ICI 8.70 0.00% 34.80
ICN 25.40 0.00% 127.00
IDV 43.00 + 3.49% 514.65
IJC 11.50 + 0.43% 1,583.47
ITQ 3.70 + 2.70% 90.60
KDM 4.00 0.00% 28.40
KSB 50.50 + 0.40% 2,372.76
KTT 5.40 0.00% 15.96
L10 13.90 -2.88% 132.16
L12 6.10 0.00% 30.50
L14 83.70 -2.03% 610.87
L18 9.20 + 9.78% 54.54
L45 2.10 0.00% 10.08
LAI 16.50 0.00% 141.08
LBM 42.00 -1.19% 352.75
LCC 3.10 0.00% 18.10
LCG 11.70 -0.43% 888.31
LCS 2.80 0.00% 21.28
LHC 64.50 -0.16% 231.84
LIC 6.00 0.00% 540.00
LIG 5.20 0.00% 226.71
LM8 20.50 + 1.46% 195.28
LMI 10.00 0.00% 55.00
LQN 9.50 0.00% 17.99
LUT 2.60 0.00% 39.00
MBG 3.50 -2.86% 70.72
MCC 14.00 -3.57% 67.72
MCI 5.30 0.00% 18.55
MCO 2.10 -4.76% 8.21
MCT 16.60 0.00% 41.50
MDG 13.90 0.00% 143.51
MEC 2.50 + 4.00% 21.72
MST 15.00 0.00% 270.00
MTS 16.30 0.00% 244.50
MVC 10.50 0.00% 1,050.00
NAC 6.00 0.00% 16.20
NAV 6.50 -4.62% 49.60
NDX 11.10 -2.70% 57.73
NHA 13.20 0.00% 168.43
NHC 30.20 0.00% 91.85
NKG 35.00 + 0.86% 3,530.00
NMK 12.50 0.00% 31.25
NNC 54.30 + 2.21% 1,216.56
NTB 0.80 + 12.50% 35.80
NTP 69.00 0.00% 6,157.58
PCM 6.50 0.00% 26.00
PEC 10.00 0.00% 29.39
PHC 14.10 -1.42% 152.07
PNT 7.10 + 14.08% 75.19
PPG 1.80 0.00% 13.22
PTC 6.75 + 0.74% 122.40
PTD 17.60 0.00% 56.32
PTE 3.10 0.00% 38.75
PTO 13.50 0.00% 16.20
PVA 0.60 0.00% 13.11
PVV 2.00 -5.00% 57.00
PX1 10.00 0.00% 200.00
PXI 2.40 + 0.42% 72.30
PXL 2.60 0.00% 215.08
PXM 0.50 0.00% 7.50
PXS 10.05 0.00% 603.00
PXT 4.20 -0.48% 83.60
QNC 4.00 0.00% 100.72
RCC 18.30 0.00% 282.87
RCD 26.90 -3.35% 137.80
REE 36.10 + 0.42% 11,239.35
ROS 120.30 + 6.98% 60,875.10
S12 1.20 0.00% 6.00
S27 4.20 0.00% 6.61
S55 26.50 + 0.38% 159.34
S74 9.00 0.00% 58.32
S96 0.80 0.00% 8.92
S99 7.20 + 1.39% 283.60
SAV 10.75 + 0.47% 132.53
SBA 15.50 + 0.32% 937.48
SC5 29.25 + 0.34% 439.77
SCC 2.50 0.00% 4.95
SCI 7.00 + 10.00% 77.00
SCJ 2.20 -4.55% 40.98
SD1 1.40 + 14.29% 8.00
SD2 6.40 + 3.12% 95.20
SD3 4.50 -4.44% 68.80
SD4 11.70 0.00% 120.51
SD5 11.00 0.00% 286.00
SD6 9.10 + 1.10% 319.90
SD7 3.10 0.00% 32.86
SD8 0.60 -16.67% 1.40
SD9 10.30 + 0.97% 356.03
SDA 4.60 0.00% 120.55
SDB 1.20 0.00% 13.20
SDC 14.30 + 1.40% 37.84
SDE 4.70 -8.51% 7.53
SDG 21.20 0.00% 137.80
SDJ 12.20 -8.20% 48.65
SDN 33.70 0.00% 51.16
SDP 4.70 -2.13% 51.13
SDT 9.30 -1.08% 393.14
SDU 29.20 0.00% 584.00
SDX 5.20 0.00% 11.70
SDY 6.50 0.00% 29.25
SHI 7.71 0.00% 469.31
SHP 22.20 -0.90% 2,061.62
SIC 12.40 0.00% 198.40
SII 25.80 -6.98% 1,548.38
SJC 7.80 -8.97% 51.31
SJE 25.30 0.00% 292.29
SJM 1.00 + 10.00% 5.50
SJS 28.20 + 1.06% 2,822.70
STL 1.20 0.00% 18.00
STV 17.00 + 5.29% 116.58
SVN 3.00 -3.33% 60.90
TA9 17.00 -0.59% 186.74
TBT 2.70 -14.81% 3.81
TBX 9.00 0.00% 13.59
TCR 3.71 + 1.62% 171.25
TEC 7.00 0.00% 11.62
THG 58.50 + 0.85% 707.99
TKC 27.90 -3.58% 306.18
TLT 18.20 -1.10% 125.82
TMW 9.20 0.00% 42.89
TNB 6.20 0.00% 70.15
TNI 7.19 -1.11% 149.31
TNM 3.30 + 30.30% 16.34
TNY 8.00 0.00% 24.00
TRT 16.90 0.00% 92.95
TTC 19.00 -0.53% 113.26
TTZ 3.40 -2.94% 23.10
TV1 19.00 0.00% 507.14
TV2 137.80 + 2.25% 826.16
TV3 34.80 -7.18% 157.25
TV4 14.00 0.00% 204.39
TVA 28.60 0.00% 42.90
TVG 0.90 0.00% 1.83
TXM 10.30 0.00% 72.10
UDC 3.96 -0.51% 136.74
UIC 35.80 0.00% 286.40
USC 10.60 0.00% 58.30
V11 0.60 0.00% 5.04
V12 12.10 -7.44% 65.16
V15 0.50 0.00% 5.00
V21 9.20 0.00% 110.40
VC1 18.00 + 3.89% 138.38
VC2 14.00 -1.43% 207.00
VC3 19.70 -1.02% 553.40
VC5 0.70 0.00% 3.50
VC6 8.40 -4.76% 64.00
VC7 20.30 -0.99% 221.10
VC9 12.10 0.00% 145.20
VCC 11.80 0.00% 141.60
VCE 8.00 0.00% 40.00
VCG 20.70 -0.97% 9,055.07
VCS 204.80 -1.22% 16,184.00
VCT 5.30 0.00% 5.83
VE1 8.60 0.00% 25.80
VE2 11.80 0.00% 25.47
VE3 11.70 + 0.85% 15.57
VE9 5.60 0.00% 70.13
VES 1.10 -9.09% 9.01
VGC 21.60 + 5.09% 4,199.83
VGV 8.10 -6.17% 271.89
VHL 50.00 -5.80% 753.60
VIT 22.20 -0.90% 330.00
VLB 50.50 -10.89% 2,025.00
VNE 8.27 + 3.02% 756.87
VTS 14.50 0.00% 29.00
VTV 18.40 + 1.63% 583.44
VXB 14.60 0.00% 59.12
X18 5.10 0.00% 21.19
XMD 4.10 0.00% 16.40

Lĩnh vực kinh doanh

  - Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, công trình giao thông, hệ thống cáp, hệ thống cấp thóat nước;
  - San lấp mặt bằng;
  - Kinh doanh nhà;
  - Tư vấn xây dựng;
  - Tư vấn, thiết kế và thi công điện nước;
  - Dịch vụ sửa chữa nhà;
  - Trang trí nội thất;
  - Trồng rừng cao su, xà cừ và tràm...
  - Khai thác và sơ chế gỗ;
  - Kinh doanh khu du lịch, khách sạn;
  - Cho thuê nhà phục vụ các mục đích kinh doanh;
  - Thiết kế kết cấu, kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm