Công Ty
HBC ( HSX )
53.10 + 3.45 (+6.95%)
  -  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình
Mở cửa 53,100  Cao 12 tuần 53,100  Giá trị (tỷ) 170.50  P/E n/a 
Cao nhất 53,100  Thấp 12 tuần 25,700  Vốn hóa (tỷ) 5,068.21  P/B  
Thấp nhất 50,800  KLBQ 12 tuần 1,746,839  CPNY 95,446,457  Beta  
Khối lượng 3,265,630  GTBQ 12 tuần (tỷ)  6.03  Room 46,768,763  EPS  
TIN LIÊN QUAN

Giới thiệu doanh nghiệp

Thông tin liên hệ
Tên công ty Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình
Tên quốc tế XD và KD Địa ốc Hòa Bình
Vốn điều lệ 496,537,468,750 đồng
Địa chỉ 235 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại 84-8-3932-5030
Số fax 84-8-3932-5221
Email hoabinh@hcm.vnn.vn  
Website www.hoabinhcorporation.com.vn  
Ban lãnh đạo
LE VIET HAI Chủ tịch Hội đồng Quản trị / Tổng Giám đốc
LE QUOC DUY Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN TAN THO Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN VAN AN Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN VAN TINH Phó Tổng Giám Đốc
TRUONG QUANG NHAT Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN QUANG TRUNG Trưởng ban kiểm soát

Phân ngành & Quy mô

Loại hình công ty Doanh nghiệp
Lĩnh vực Công nghiệp
Ngành Vật liệu & xây dựng
Số nhân viên 3042
Số chi nhánh 0

Ngành Vật liệu & xây dựng

Mã CK
Giá
Thay đổi
P/E
P/B
Vốn hóa (tỷ)
ACE 29.70 -1.01% 89.69
AMS 8.20 0.00% 123.00
ASD 1.00 0.00% 4.00
B82 3.90 -5.13% 18.50
BCC 17.90 0.00% 1,969.18
BCE 6.24 0.00% 187.20
BHC 3.20 0.00% 14.40
BMN 9.20 0.00% 25.30
BMP 187.00 + 0.75% 8,568.15
BTC 40.00 + 5.00% 60.02
BTS 8.60 0.00% 937.88
BXH 37.80 -9.79% 102.71
C32 52.00 -3.85% 560.00
C47 8.66 + 0.35% 147.90
C71 14.00 0.00% 70.00
C92 20.50 -9.76% 98.29
CCI 11.05 0.00% 193.83
CCM 14.80 0.00% 68.08
CCV 9.20 -13.04% 14.40
CDC 13.80 -5.43% 204.97
CEO 12.90 -0.78% 1,317.58
CHC 14.20 0.00% 38.62
CI5 13.00 0.00% 35.10
CID 5.10 0.00% 5.52
CIG 2.78 -6.83% 81.69
CII 38.10 -6.96% 8,552.91
CLH 13.60 -8.82% 124.00
CMS 5.00 -2.00% 84.28
CNN 25.00 0.00% 110.00
CNT 3.00 0.00% 30.05
CQT 8.10 0.00% 202.50
CSC 27.40 -1.46% 270.00
CT3 8.20 0.00% 65.60
CT6 4.10 0.00% 25.04
CTD 204.00 -0.49% 15,627.62
CTI 26.50 + 0.19% 1,141.65
CTN 0.70 0.00% 4.87
CTX 16.80 -3.57% 426.93
CVT 50.60 + 2.77% 998.40
CX8 10.10 0.00% 18.78
CYC 3.55 + 5.92% 34.01
D26 7.10 + 39.44% 9.90
D2D 38.30 -0.39% 406.49
DAC 9.80 + 12.24% 11.05
DAG 13.00 0.00% 544.49
DC1 3.00 0.00% 4.50
DC2 5.40 0.00% 13.61
DC4 7.40 0.00% 40.79
DCF 7.20 -2.78% 34.16
DCT 1.10 + 9.09% 32.67
DGT 6.50 0.00% 16.13
DHA 31.20 -1.28% 463.89
DID 5.50 0.00% 27.50
DIG 8.37 0.00% 1,993.69
DIH 10.50 -1.90% 30.74
DL1 11.20 0.00% 189.20
DND 9.00 + 1.11% 80.39
DNP 22.70 -2.20% 666.12
DOC 12.00 0.00% 120.00
DPG 95.10 + 0.42% 629.12
DPS 2.50 + 4.00% 79.24
DTV 7.50 0.00% 39.60
DXV 4.42 + 5.88% 46.33
G36 12.50 0.00% 537.50
GMX 26.70 + 8.99% 154.83
GND 16.90 + 6.51% 108.00
GTH 7.70 0.00% 21.06
GTN 20.30 + 6.90% 5,425.00
H11 13.00 0.00% 13.78
HAN 12.50 0.00% 1,763.10
HAS 7.45 + 1.88% 59.20
HCC 29.40 -2.04% 126.85
HCI 8.60 0.00% 45.00
HEC 28.00 0.00% 117.60
HHG 9.70 + 1.03% 282.63
HID 11.50 -6.96% 338.13
HLG 9.40 0.00% 415.72
HLY 17.20 + 4.65% 18.00
HOM 6.20 + 3.23% 460.80
HPM 18.80 -0.53% 71.06
HT1 20.00 -1.50% 7,516.38
HTC 30.90 -1.29% 335.50
HU3 8.40 0.00% 84.00
HU4 4.80 + 14.58% 82.50
HVX 5.80 0.00% 240.85
I10 0.80 0.00% 2.80
ICC 18.20 + 13.19% 78.28
ICG 6.90 -7.25% 128.00
ICI 8.70 0.00% 34.80
ICN 25.00 0.00% 125.00
IDV 48.80 -0.61% 560.91
IJC 8.40 0.00% 2,303.23
ITQ 3.10 -6.45% 69.15
KDM 5.20 -3.85% 35.50
KSB 72.40 -1.93% 1,661.40
KTT 4.50 0.00% 13.30
L10 15.00 0.00% 146.85
L12 10.00 0.00% 50.00
L14 51.50 0.00% 254.92
L18 12.60 0.00% 68.04
L45 2.60 0.00% 12.48
LAI 15.40 0.00% 145.35
LBM 35.30 + 1.13% 291.22
LCC 1.20 + 33.33% 9.34
LCG 6.42 -3.43% 472.75
LCS 3.80 0.00% 28.88
LHC 67.00 + 0.30% 241.92
LIG 5.60 0.00% 244.15
LM8 24.10 + 1.66% 230.02
LQN 10.00 0.00% 18.94
LUT 2.80 -3.57% 40.50
MBG 4.90 -2.04% 38.40
MCC 15.60 + 1.28% 79.25
MCI 6.50 0.00% 22.75
MCO 1.60 -6.25% 6.16
MCT 16.90 0.00% 42.25
MDG 10.20 + 5.88% 111.51
MEC 2.80 -3.57% 22.55
MST 10.50 0.00% 189.00
NAV 6.60 -3.03% 51.20
NDX 11.90 -6.72% 53.94
NHA 13.00 -3.85% 145.00
NHC 42.50 0.00% 129.27
NKG 37.00 -0.95% 2,420.16
NMK 15.00 + 3.33% 38.75
NNC 77.00 + 1.30% 1,282.34
NTB 0.40 + 25.00% 19.89
NTP 73.00 -1.37% 5,354.45
PEC 7.30 -12.33% 18.81
PHC 12.70 -0.79% 137.84
PNT 8.90 -2.25% 80.76
PPG 2.10 0.00% 15.42
PTC 5.15 + 0.97% 93.60
PTD 19.30 0.00% 61.76
PTE 2.00 0.00% 25.00
PVA 0.70 + 14.29% 17.48
PVV 1.30 0.00% 39.00
PX1 10.90 0.00% 218.00
PXI 3.00 0.00% 90.00
PXL 2.00 0.00% 165.44
PXM 0.30 + 33.33% 6.00
PXS 11.20 0.00% 672.00
PXT 4.20 -0.48% 83.60
QNC 4.50 0.00% 83.03
RCC 17.00 -2.94% 255.05
RCD 28.60 -5.24% 143.63
REE 26.70 -0.75% 8,216.35
ROS 145.60 + 0.76% 63,081.00
S12 0.50 + 20.00% 3.00
S27 6.90 0.00% 10.85
S55 38.00 + 1.05% 191.69
S74 6.00 0.00% 38.88
S96 0.80 + 12.50% 10.04
S99 4.80 -4.17% 178.71
SAV 6.10 + 6.89% 72.73
SBA 12.70 -0.79% 759.63
SC5 27.50 -1.82% 404.55
SCC 2.70 0.00% 5.35
SCI 5.90 + 8.47% 64.00
SCJ 2.00 0.00% 39.03
SD1 1.30 0.00% 6.50
SD2 6.90 -4.35% 95.20
SD3 5.90 0.00% 94.40
SD4 10.90 + 0.92% 113.30
SD5 9.80 0.00% 254.80
SD6 9.50 + 5.26% 347.72
SD7 4.60 0.00% 48.76
SD8 1.30 + 7.69% 3.92
SD9 8.10 0.00% 277.30
SDA 2.90 + 3.45% 78.62
SDB 1.10 + 9.09% 13.20
SDC 14.50 0.00% 40.45
SDE 1.40 + 7.14% 2.63
SDG 25.00 0.00% 162.50
SDH 1.90 0.00% 39.80
SDJ 8.80 -11.36% 33.88
SDN 32.70 0.00% 49.65
SDP 4.70 -6.38% 48.90
SDT 9.60 -2.08% 401.68
SDU 13.90 0.00% 278.00
SDX 8.60 0.00% 19.35
SDY 8.00 0.00% 36.00
SHI 8.81 -2.27% 520.68
SHP 19.70 0.00% 1,846.09
SIC 7.80 + 1.28% 126.40
SII 34.50 0.00% 2,013.76
SJC 4.10 0.00% 29.63
SJE 28.50 0.00% 329.26
SJM 0.80 + 12.50% 4.50
SJS 25.50 + 0.78% 2,545.38
STL 1.90 -5.26% 27.00
STV 25.30 -1.58% 162.17
SVN 2.40 + 8.33% 54.60
TA9 24.50 -0.82% 268.51
TBT 4.90 0.00% 8.12
TBX 9.30 0.00% 14.05
TCR 4.31 + 3.25% 202.14
THG 47.90 0.00% 574.80
TKC 18.80 -1.06% 211.71
TLT 16.80 -1.79% 115.33
TMW 13.70 0.00% 63.87
TNB 6.50 + 3.08% 77.05
TNM 3.20 0.00% 12.16
TNY 8.40 0.00% 33.30
TTC 17.80 + 0.56% 107.26
TTZ 2.90 + 3.45% 15.75
TV1 15.40 + 0.65% 413.72
TV2 203.10 -0.05% 1,035.05
TV3 27.00 -10.00% 98.59
TV4 14.60 0.00% 213.15
TVG 0.50 0.00% 1.01
TXM 8.00 0.00% 56.00
UDC 3.33 -6.31% 108.28
UIC 30.50 0.00% 244.00
USC 10.70 0.00% 58.85
V11 1.20 -8.33% 9.24
V12 11.10 + 3.60% 66.91
V15 0.60 + 16.67% 7.00
V21 14.00 + 7.86% 181.20
VC1 17.50 0.00% 129.50
VC2 16.20 0.00% 243.00
VC3 37.60 + 2.66% 849.19
VC5 1.20 0.00% 6.00
VC6 8.90 + 1.12% 72.00
VC7 19.90 + 3.02% 225.50
VC9 9.70 0.00% 116.40
VCC 12.90 0.00% 77.40
VCE 12.20 0.00% 61.00
VCG 15.60 -1.28% 6,802.34
VCS 148.00 + 2.64% 9,114.00
VCT 1.00 0.00% 1.10
VE1 6.20 -6.45% 17.40
VE2 11.50 + 1.74% 25.26
VE3 11.80 0.00% 15.57
VE9 6.90 + 2.90% 88.92
VES 0.80 0.00% 7.21
VGC 15.10 -1.32% 968.72
VHL 62.00 0.00% 992.00
VIT 29.60 0.00% 444.00
VLB 49.80 + 2.41% 2,295.00
VNE 10.30 + 5.83% 968.29
VTS 11.50 0.00% 23.00
VTV 19.10 + 1.05% 602.16
VXB 10.90 0.00% 44.13
X18 3.10 + 9.68% 14.13
XMD 12.00 0.00% 48.00

Lĩnh vực kinh doanh

  - Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, công trình giao thông, hệ thống cáp, hệ thống cấp thóat nước;
  - San lấp mặt bằng;
  - Kinh doanh nhà;
  - Tư vấn xây dựng;
  - Tư vấn, thiết kế và thi công điện nước;
  - Dịch vụ sửa chữa nhà;
  - Trang trí nội thất;
  - Trồng rừng cao su, xà cừ và tràm...
  - Khai thác và sơ chế gỗ;
  - Kinh doanh khu du lịch, khách sạn;
  - Cho thuê nhà phục vụ các mục đích kinh doanh;
  - Thiết kế kết cấu, kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm