Công Ty
HBC ( HSX )
32.25 + 0.75 (+2.38%)
  -  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình
Mở cửa 32,200  Cao 12 tuần 32,900  Giá trị (tỷ) 53.25  P/E n/a 
Cao nhất 32,400  Thấp 12 tuần 25,700  Vốn hóa (tỷ) 3,045.93  P/B  
Thấp nhất 31,600  KLBQ 12 tuần 1,306,350  CPNY 94,447,467  Beta  
Khối lượng 1,668,580  GTBQ 12 tuần (tỷ)  6.56  Room 46,768,763  EPS  
TIN LIÊN QUAN

Giới thiệu doanh nghiệp

Thông tin liên hệ
Tên công ty Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình
Tên quốc tế XD và KD Địa ốc Hòa Bình
Vốn điều lệ 496,537,468,750 đồng
Địa chỉ 235 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại 84-8-3932-5030
Số fax 84-8-3932-5221
Email hoabinh@hcm.vnn.vn  
Website www.hoabinhcorporation.com.vn  
Ban lãnh đạo
LE VIET HAI Chủ tịch Hội đồng Quản trị / Tổng Giám đốc
LE QUOC DUY Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN TAN THO Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN VAN AN Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN VAN TINH Phó Tổng Giám Đốc
TRUONG QUANG NHAT Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN QUANG TRUNG Trưởng ban kiểm soát

Phân ngành & Quy mô

Loại hình công ty Doanh nghiệp
Lĩnh vực Công nghiệp
Ngành Vật liệu & xây dựng
Số nhân viên 3042
Số chi nhánh 0

Ngành Vật liệu & xây dựng

Mã CK
Giá
Thay đổi
P/E
P/B
Vốn hóa (tỷ)
ACE 26.00 + 1.92% 80.85
ASD 1.00 0.00% 4.00
B82 4.20 0.00% 21.00
BCC 15.50 0.00% 1,705.16
BCE 6.55 + 2.14% 200.70
BHC 3.20 0.00% 14.40
BMN 9.20 0.00% 25.30
BMP 185.20 + 2.32% 8,618.17
BTC 40.00 0.00% 57.16
BTS 8.90 + 1.12% 981.51
BXH 31.00 0.00% 93.37
C32 47.30 + 0.85% 534.24
C47 9.50 0.00% 161.69
C71 13.50 0.00% 67.50
C92 32.50 0.00% 172.67
CCI 11.20 + 2.68% 201.72
CCM 14.80 0.00% 68.08
CCV 15.20 0.00% 27.36
CDC 12.90 + 2.33% 207.32
CEO 12.80 + 0.78% 1,327.87
CI5 13.00 0.00% 35.10
CID 4.10 0.00% 4.44
CIG 2.77 -6.86% 81.37
CII 30.20 + 0.83% 7,346.57
CLH 11.60 0.00% 116.00
CMS 5.50 0.00% 94.60
CNN 17.90 -2.23% 77.00
CNT 2.90 0.00% 29.04
CQT 8.10 0.00% 202.50
CSC 24.00 + 1.67% 244.00
CT3 7.30 0.00% 58.40
CT6 4.50 0.00% 27.49
CTD 183.10 + 2.08% 14,388.19
CTI 25.35 + 0.59% 1,096.50
CTN 0.80 0.00% 5.57
CTX 15.80 + 3.80% 432.20
CVT 37.70 + 9.81% 794.88
CX8 10.60 0.00% 19.70
CYC 3.41 0.00% 30.85
D26 7.10 0.00% 7.10
D2D 32.80 -0.91% 346.29
DAC 9.80 0.00% 9.85
DAG 13.70 -1.09% 540.51
DC1 3.00 0.00% 4.50
DC2 5.30 -1.89% 13.10
DC4 8.20 0.00% 45.20
DCF 7.00 0.00% 34.16
DCT 1.00 + 10.00% 29.95
DGT 5.20 + 3.85% 13.40
DHA 29.20 -1.03% 435.27
DID 5.10 0.00% 25.50
DIG 7.87 -0.13% 1,872.21
DIH 9.30 0.00% 27.76
DL1 12.90 0.00% 217.91
DND 8.40 0.00% 74.21
DNP 22.30 -6.28% 564.59
DOC 12.00 0.00% 120.00
DPG 73.70 + 14.93% 557.97
DPS 1.80 -5.56% 51.81
DTV 12.50 0.00% 66.00
DXV 4.84 0.00% 47.92
G36 18.90 0.00% 812.70
GMX 26.10 -0.38% 138.34
GTH 4.50 + 11.11% 13.68
GTN 17.45 -1.15% 4,312.50
H11 13.00 0.00% 13.78
HAN 12.50 0.00% 1,763.10
HAS 8.16 -6.99% 59.20
HCC 30.70 + 0.65% 136.10
HCI 8.60 0.00% 45.00
HEC 28.90 0.00% 121.38
HHG 8.50 -2.35% 239.37
HID 15.70 -5.10% 470.85
HLG 10.20 0.00% 451.10
HLY 16.00 0.00% 16.00
HOM 6.50 0.00% 468.00
HPM 18.70 0.00% 71.06
HT1 20.20 + 0.50% 7,745.30
HTC 29.30 + 2.05% 313.95
HU3 9.20 0.00% 92.00
HU4 6.00 0.00% 90.00
HVX 5.80 0.00% 240.85
I10 0.80 0.00% 2.80
ICC 38.60 -14.77% 125.02
ICG 6.90 0.00% 138.00
ICI 6.80 0.00% 27.20
ICN 24.10 0.00% 120.50
IDV 45.50 + 9.89% 578.26
IJC 8.40 0.00% 2,303.23
ITQ 2.90 0.00% 69.15
KDM 11.30 0.00% 76.84
KSB 66.60 + 0.15% 1,560.78
KTT 4.50 0.00% 13.30
L10 15.00 + 3.33% 151.74
L12 10.00 0.00% 50.00
L14 45.50 + 3.08% 232.16
L18 11.50 0.00% 62.10
L45 2.80 + 10.71% 14.88
LAI 15.40 0.00% 145.35
LBM 34.90 + 2.58% 292.04
LCC 1.20 0.00% 7.01
LCG 4.45 + 1.57% 344.65
LCS 3.00 + 10.00% 25.08
LHC 67.00 + 2.24% 246.60
LIG 5.20 0.00% 226.71
LM8 24.00 0.00% 225.33
LQN 10.00 0.00% 18.94
LUT 3.20 0.00% 48.00
MBG 3.20 + 3.12% 26.40
MCC 15.70 -4.46% 75.24
MCI 4.90 0.00% 17.15
MCO 1.50 0.00% 6.16
MCT 16.90 0.00% 42.25
MDG 13.00 0.00% 134.22
MEC 2.80 + 7.14% 25.06
MST 10.80 -0.93% 192.60
NAV 7.00 0.00% 56.00
NDX 11.00 -1.82% 52.49
NHA 12.10 + 4.13% 146.16
NHC 38.60 0.00% 117.40
NKG 35.30 -0.14% 2,327.71
NMK 15.10 0.00% 37.75
NNC 72.50 + 0.14% 1,193.56
NTB 0.30 0.00% 11.93
NTP 76.80 -1.04% 5,651.92
PEC 5.60 0.00% 16.46
PHC 11.40 + 6.14% 132.37
PNT 9.90 0.00% 91.90
PPG 1.50 -6.67% 10.28
PTC 5.90 -6.78% 99.00
PTD 23.90 0.00% 76.48
PTE 2.00 0.00% 25.00
PVA 0.70 + 14.29% 17.48
PVV 1.30 -7.69% 36.00
PX1 10.90 0.00% 218.00
PXI 3.37 -6.82% 94.20
PXL 2.00 -5.00% 157.17
PXM 0.30 0.00% 4.50
PXS 9.81 -0.10% 588.00
PXT 4.30 + 2.79% 0.00
QNC 4.80 0.00% 88.57
RCC 15.50 -1.29% 236.50
RCD 29.50 0.00% 156.35
REE 25.75 -0.58% 0.00
ROS 125.50 + 0.80% 0.00
S12 0.90 0.00% 4.50
S27 6.90 0.00% 10.85
S55 37.60 -0.80% 186.20
S74 6.40 0.00% 41.47
S96 0.60 -16.67% 5.58
S99 4.70 -2.13% 178.71
SAV 7.17 + 6.83% 0.00
SBA 11.55 0.00% 0.00
SC5 27.30 -3.30% 0.00
SCC 2.70 0.00% 5.35
SCI 7.30 0.00% 78.00
SCJ 2.00 -10.00% 35.13
SD1 1.30 0.00% 6.50
SD2 6.30 0.00% 90.87
SD3 6.50 -4.62% 99.20
SD4 9.90 0.00% 101.97
SD5 9.40 -1.06% 241.80
SD6 8.90 0.00% 309.47
SD7 5.00 -6.00% 49.82
SD8 0.40 0.00% 1.12
SD9 7.80 + 1.28% 270.45
SDA 3.50 0.00% 91.72
SDB 1.20 -8.33% 12.10
SDC 14.50 0.00% 40.45
SDE 1.80 0.00% 3.15
SDG 23.60 0.00% 153.40
SDH 1.60 + 6.25% 35.62
SDJ 3.20 0.00% 13.90
SDN 30.90 0.00% 46.91
SDP 4.30 0.00% 47.79
SDT 8.40 + 1.19% 363.22
SDU 13.90 0.00% 278.00
SDX 8.60 0.00% 19.35
SDY 8.00 0.00% 36.00
SHI 8.45 -1.42% 0.00
SHP 19.80 0.00% 0.00
SIC 8.80 -9.09% 128.00
SII 34.70 0.00% 0.00
SJC 3.90 0.00% 28.18
SJE 26.60 0.00% 307.31
SJM 1.20 0.00% 6.00
SJS 21.50 + 0.93% 0.00
STL 1.70 + 5.88% 27.00
STV 24.30 0.00% 158.26
SVN 1.40 + 7.14% 31.50
TA9 23.00 0.00% 254.15
TBT 5.00 0.00% 6.79
TBX 8.10 0.00% 12.23
TCR 4.00 + 6.50% 0.00
THG 48.90 -1.23% 0.00
TKC 18.20 -0.55% 206.02
TLT 16.00 -1.88% 109.74
TMW 14.80 0.00% 69.00
TNB 8.10 0.00% 93.15
TNM 3.50 -14.29% 11.40
TNY 8.40 0.00% 33.30
TTC 18.40 + 2.17% 112.66
TTZ 2.80 -3.57% 14.18
TV1 15.20 0.00% 0.00
TV2 206.00 + 1.70% 1,068.19
TV3 35.80 + 9.78% 159.45
TV4 14.50 0.00% 211.69
TVG 0.50 0.00% 1.01
TXM 7.60 -7.89% 49.00
UDC 2.03 -0.49% 0.00
UIC 27.40 + 2.92% 0.00
V11 1.00 + 10.00% 9.24
V12 11.00 0.00% 64.00
V15 0.40 0.00% 4.00
V21 11.80 -3.39% 136.80
VC1 16.00 0.00% 118.40
VC2 15.50 0.00% 232.50
VC3 34.80 + 0.29% 767.79
VC5 1.40 0.00% 7.00
VC6 7.80 0.00% 62.40
VC7 16.40 -0.61% 179.30
VC9 9.60 0.00% 115.20
VCC 11.40 + 1.75% 69.60
VCE 12.20 0.00% 61.00
VCG 13.60 + 2.21% 6,139.78
VCS 124.00 + 1.21% 7,530.00
VCT 1.00 0.00% 1.10
VE1 6.00 0.00% 18.00
VE2 12.00 0.00% 25.91
VE3 11.00 + 0.91% 14.65
VE9 6.20 0.00% 77.65
VES 0.90 0.00% 8.11
VGC 14.90 + 0.67% 975.22
VHL 63.80 -8.31% 936.00
VIT 27.00 + 2.59% 415.50
VLB 40.00 0.00% 1,800.00
VNE 7.70 -0.52% 0.00
VTS 11.70 0.00% 23.40
VTV 18.90 0.00% 589.68
VXB 9.10 0.00% 36.85
X18 11.00 -14.55% 39.06
XMD 12.00 0.00% 48.00

Lĩnh vực kinh doanh

  - Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, công trình giao thông, hệ thống cáp, hệ thống cấp thóat nước;
  - San lấp mặt bằng;
  - Kinh doanh nhà;
  - Tư vấn xây dựng;
  - Tư vấn, thiết kế và thi công điện nước;
  - Dịch vụ sửa chữa nhà;
  - Trang trí nội thất;
  - Trồng rừng cao su, xà cừ và tràm...
  - Khai thác và sơ chế gỗ;
  - Kinh doanh khu du lịch, khách sạn;
  - Cho thuê nhà phục vụ các mục đích kinh doanh;
  - Thiết kế kết cấu, kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm