Công Ty
HBC ( HSX )
49.50 + 1.1 (+2.27%)
  -  CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Mở cửa 49,500  Cao 12 tuần 64,400  Giá trị (tỷ) 98.77  P/E n/a 
Cao nhất 50,000  Thấp 12 tuần 46,700  Vốn hóa (tỷ) 6,427.61  P/B  
Thấp nhất 46,700  KLBQ 12 tuần 1,725,451  CPNY 129,850,757  Beta  
Khối lượng 2,038,570  GTBQ 12 tuần (tỷ)  3.13  Room 63,626,870  EPS  
TIN LIÊN QUAN

Giới thiệu doanh nghiệp

Thông tin liên hệ
Tên công ty CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Tên quốc tế Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company
Vốn điều lệ 496,537,468,750 đồng
Địa chỉ 235 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại 84-8-3932-5030
Số fax 84-8-3932-5221
Email hoabinh@hcm.vnn.vn  
Website www.hoabinhcorporation.com.vn  
Ban lãnh đạo
LE VIET HAI Chủ tịch Hội đồng Quản trị / Tổng Giám đốc
LE QUOC DUY Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN TAN THO Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN VAN AN Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN VAN TINH Phó Tổng Giám Đốc
TRUONG QUANG NHAT Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN QUANG TRUNG Trưởng ban kiểm soát

Phân ngành & Quy mô

Loại hình công ty Doanh nghiệp
Lĩnh vực Công nghiệp
Ngành Vật liệu & xây dựng
Số nhân viên 3042
Số chi nhánh 0

Ngành Vật liệu & xây dựng

Mã CK
Giá
Thay đổi
P/E
P/B
Vốn hóa (tỷ)
ACE 25.50 + 5.88% 82.37
ACS 13.00 + 8.46% 56.40
AMS 7.90 + 1.27% 120.00
ASD 0.50 0.00% 4.00
B82 2.30 0.00% 11.50
BCC 7.00 + 2.86% 792.07
BCE 5.65 -0.71% 168.30
BDT 11.50 0.00% 443.90
BHC 2.40 + 4.17% 11.25
BHV 4.90 0.00% 4.90
BMN 8.30 0.00% 22.82
BMP 92.00 -0.76% 7,473.90
BT6 5.20 0.00% 171.57
BTC 58.80 + 19.05% 100.04
BTD 16.60 -2.41% 103.91
BTS 5.40 -7.41% 599.81
BXH 15.50 0.00% 46.69
C32 36.55 + 2.05% 509.67
C36 13.70 0.00% 15.39
C47 14.70 -3.40% 241.69
C69 6.40 + 1.56% 32.50
C71 11.50 0.00% 57.50
C92 7.10 0.00% 37.72
CC1 18.00 + 10.56% 2,189.00
CC4 7.80 + 14.10% 142.40
CCH 8.50 0.00% 8.50
CCI 15.50 0.00% 271.89
CCM 33.90 -1.77% 206.46
CCV 7.10 0.00% 12.78
CDC 16.90 + 0.59% 267.01
CDR 12.30 0.00% 19.68
CE1 14.00 0.00% 84.00
CEE 26.20 -0.19% 1,085.22
CEG 11.50 0.00% 43.70
CEO 10.50 0.00% 1,621.24
CH5 30.00 0.00% 111.97
CHC 10.00 0.00% 27.20
CI5 10.60 0.00% 28.62
CID 2.50 0.00% 2.70
CIG 1.99 + 6.03% 66.55
CII 32.20 -0.93% 7,855.21
CIP 11.60 0.00% 52.72
CLH 14.50 0.00% 145.00
CMS 4.50 -2.22% 75.68
CNN 13.60 + 9.56% 101.32
CNT 1.60 -12.50% 14.02
CQT 2.70 0.00% 67.50
CSC 31.80 0.00% 318.00
CT3 9.00 0.00% 72.00
CT6 6.00 0.00% 36.65
CTD 234.00 + 0.13% 17,932.11
CTI 27.70 -0.18% 1,741.95
CTN 0.70 + 14.29% 5.57
CTR 23.80 + 0.84% 1,130.96
CTX 23.00 0.00% 606.14
CVT 51.70 + 1.74% 1,484.58
CX8 9.00 0.00% 16.73
CYC 2.00 -15.00% 3.38
D2D 66.90 -5.08% 676.59
DAC 9.30 -3.23% 9.04
DAG 9.20 + 1.30% 409.87
DC1 14.70 + 1.36% 22.35
DC2 12.80 0.00% 32.26
DC4 9.00 -7.78% 45.75
DCF 9.10 + 1.10% 44.90
DCT 1.80 0.00% 49.00
DGT 10.90 + 14.68% 31.01
DHA 33.45 + 1.35% 510.58
DID 5.20 0.00% 41.60
DIG 17.25 + 2.03% 4,192.23
DIH 11.90 0.00% 35.52
DL1 42.10 -4.99% 675.70
DND 16.50 -0.61% 144.88
DNP 21.70 -1.38% 1,059.50
DOC 10.40 0.00% 104.00
DPG 56.50 + 4.42% 699.61
DPS 2.00 + 10.00% 67.05
DSG 10.00 0.00% 80.00
DTV 11.00 0.00% 58.08
DXV 4.59 + 2.40% 46.53
G36 7.90 + 1.27% 748.80
GKM 14.50 + 0.69% 65.70
GMX 26.30 0.00% 147.92
GND 20.10 + 1.99% 184.50
GTH 4.50 + 6.67% 13.13
GTN 15.40 + 1.95% 3,925.00
H11 5.00 + 12.00% 5.94
HAM 18.00 0.00% 112.06
HAN 10.10 0.00% 1,509.21
HAS 8.30 -0.60% 64.35
HC3 25.00 -4.00% 373.03
HCC 19.70 0.00% 128.42
HCI 5.60 0.00% 33.48
HEC 15.80 0.00% 66.36
HEJ 11.50 0.00% 50.60
HHG 7.00 + 5.71% 213.42
HID 4.37 -1.37% 136.20
HLG 10.10 + 0.99% 451.10
HLY 15.50 0.00% 15.50
HMS 31.90 + 0.31% 256.00
HOM 4.20 0.00% 302.40
HPM 20.20 -0.50% 76.38
HT1 14.45 + 1.38% 5,589.59
HTC 28.00 0.00% 308.00
HU3 9.99 -5.91% 94.00
HU4 6.50 0.00% 97.50
HVX 4.50 0.00% 186.86
I10 0.80 0.00% 2.80
ICC 53.10 0.00% 201.78
ICG 7.10 -1.41% 140.00
ICI 9.00 0.00% 36.00
ICN 24.50 0.00% 122.50
IDV 38.80 -0.26% 625.88
IJC 9.39 + 5.43% 1,357.26
ITQ 2.90 + 3.45% 71.53
KDM 2.70 + 3.70% 19.88
KSB 42.10 -0.48% 1,960.92
KTT 4.50 + 8.89% 14.48
L10 14.00 0.00% 137.06
L12 7.00 0.00% 49.00
L14 74.30 + 2.02% 564.69
L18 11.00 0.00% 59.40
L45 2.40 0.00% 11.52
LAI 11.50 0.00% 98.32
LBM 32.20 -0.62% 272.00
LCC 3.10 0.00% 18.10
LCG 9.70 + 2.06% 772.20
LCS 2.30 0.00% 17.48
LHC 58.00 -2.59% 203.40
LIC 9.70 0.00% 873.00
LIG 4.30 0.00% 187.47
LM8 20.50 -2.44% 187.77
LMI 10.00 0.00% 55.00
LQN 9.50 0.00% 17.99
LUT 2.00 0.00% 30.00
MBG 2.90 -3.45% 58.24
MCC 14.00 -0.71% 69.72
MCI 5.30 0.00% 18.55
MCO 1.80 + 5.56% 7.80
MCT 16.60 0.00% 41.50
MDG 15.15 0.00% 156.42
MEC 2.90 0.00% 24.23
MST 12.60 + 8.73% 246.60
MTS 16.30 0.00% 244.50
MVC 10.70 -1.87% 1,050.00
NAC 6.00 0.00% 16.20
NAV 5.13 + 6.82% 43.84
NDX 12.10 + 0.83% 65.22
NHA 11.60 0.00% 148.02
NHC 37.90 0.00% 118.32
NKG 37.10 + 1.48% 4,894.50
NMK 12.80 0.00% 32.00
NNC 51.30 -0.19% 1,122.30
NTB 0.60 0.00% 23.87
NTP 83.00 -0.60% 7,362.32
PCC 21.50 0.00% 253.00
PCM 4.10 0.00% 16.40
PEC 9.40 + 5.32% 29.10
PHC 14.30 -1.40% 294.69
PNT 7.10 + 2.82% 67.76
PPG 1.40 -7.14% 9.55
PTC 5.60 + 6.79% 96.94
PTD 15.00 0.00% 48.00
PTE 4.00 -2.50% 48.75
PTO 13.50 0.00% 16.20
PVA 0.50 + 20.00% 13.11
PVV 1.50 0.00% 45.00
PX1 10.00 0.00% 200.00
PXI 2.35 + 2.13% 72.00
PXL 2.50 + 4.00% 215.08
PXM 0.40 0.00% 6.00
PXS 7.40 + 6.89% 474.60
PXT 4.15 + 6.75% 88.60
QNC 3.80 + 5.26% 100.72
RCC 14.20 0.00% 219.49
RCD 39.60 + 0.76% 211.47
REE 36.20 + 6.91% 11,998.97
ROS 185.30 + 0.54% 88,119.90
S12 0.90 0.00% 4.50
S27 4.20 0.00% 6.61
S55 25.80 + 0.78% 155.75
S74 6.60 0.00% 42.77
S96 0.60 + 16.67% 7.81
S99 5.30 -1.89% 202.02
SAV 10.45 -0.48% 127.62
SBA 15.90 0.00% 958.58
SC5 28.55 0.00% 427.78
SCC 1.50 0.00% 2.97
SCI 9.10 0.00% 91.00
SCJ 1.90 0.00% 37.08
SD1 2.30 0.00% 11.50
SD2 5.80 -1.72% 82.21
SD3 3.40 + 14.71% 62.40
SD4 11.90 0.00% 122.57
SD5 10.50 0.00% 273.00
SD6 8.40 -1.19% 288.60
SD7 3.30 + 3.03% 36.04
SD8 0.40 -25.00% 0.84
SD9 8.30 + 1.20% 287.57
SDA 4.00 -10.00% 94.34
SDB 1.10 0.00% 12.10
SDC 13.50 0.00% 35.23
SDE 3.00 -10.00% 4.73
SDG 27.00 0.00% 175.50
SDJ 10.00 0.00% 43.44
SDN 34.00 0.00% 51.62
SDP 4.00 + 2.50% 45.57
SDT 8.40 0.00% 358.95
SDU 15.00 0.00% 300.00
SDX 5.20 0.00% 11.70
SDY 6.00 0.00% 27.00
SHI 7.37 + 1.49% 478.07
SHP 21.80 -0.23% 2,038.20
SIC 10.80 -2.78% 168.00
SII 20.40 0.00% 1,316.13
SJC 13.00 0.00% 93.94
SJE 24.00 + 4.17% 288.83
SJM 0.90 0.00% 4.50
SJS 31.20 + 5.45% 3,258.48
STL 1.00 + 10.00% 16.50
STV 15.30 + 1.31% 170.50
SVN 2.70 0.00% 56.70
TA9 15.00 + 3.33% 171.27
TBT 0.90 -11.11% 1.33
TBX 9.00 0.00% 13.59
TCK 10.00 0.00% 238.50
TCR 3.40 0.00% 154.45
TEC 7.00 0.00% 11.62
THG 41.40 + 2.90% 511.20
TKC 27.20 + 0.37% 310.73
TLT 16.50 0.00% 115.33
TMW 15.00 0.00% 69.94
TNB 5.80 0.00% 66.70
TNI 6.60 + 0.76% 139.65
TNM 4.20 + 14.29% 18.24
TNY 8.00 0.00% 24.00
TRT 16.90 0.00% 92.95
TTC 18.60 0.00% 111.46
TTZ 3.40 -2.94% 23.10
TV1 18.40 0.00% 491.12
TV2 146.00 + 1.30% 867.21
TV3 28.20 0.00% 137.29
TV4 13.90 -3.60% 195.63
TVA 32.50 0.00% 48.75
TVG 0.90 0.00% 1.83
TXM 9.50 -2.11% 65.10
UDC 3.73 + 0.80% 130.49
UIC 34.55 0.00% 276.40
USC 10.50 0.00% 57.75
V11 0.30 0.00% 2.52
V12 15.00 0.00% 87.27
V15 0.40 0.00% 4.00
V21 14.50 0.00% 174.00
VC1 14.50 0.00% 107.30
VC2 15.00 + 5.33% 237.00
VC3 17.80 -0.56% 502.32
VC5 1.10 0.00% 5.50
VC6 7.20 0.00% 57.60
VC7 18.40 -1.09% 200.20
VC9 14.00 0.00% 168.00
VCC 12.70 -1.57% 150.00
VCE 8.00 0.00% 40.00
VCG 26.50 + 0.75% 11,793.67
VCS 227.00 0.00% 18,160.00
VCT 3.00 0.00% 3.30
VE1 8.80 + 9.09% 28.80
VE2 10.50 0.00% 22.67
VE3 12.00 0.00% 15.84
VE9 4.70 0.00% 58.86
VES 1.10 0.00% 9.91
VGC 25.10 + 2.39% 4,754.88
VGV 9.20 0.00% 329.12
VHL 55.00 + 9.09% 960.00
VIT 17.40 -1.72% 256.50
VLB 28.80 0.00% 1,282.50
VNE 8.32 + 0.72% 744.43
VTS 15.10 0.00% 30.20
VTV 16.00 0.00% 499.20
VVN 5.10 0.00% 280.50
VXB 15.00 -6.67% 56.69
X18 3.00 0.00% 12.47
XMD 4.10 0.00% 16.40

Lĩnh vực kinh doanh

  - Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, công trình giao thông, hệ thống cáp, hệ thống cấp thóat nước;
  - San lấp mặt bằng;
  - Kinh doanh nhà;
  - Tư vấn xây dựng;
  - Tư vấn, thiết kế và thi công điện nước;
  - Dịch vụ sửa chữa nhà;
  - Trang trí nội thất;
  - Trồng rừng cao su, xà cừ và tràm...
  - Khai thác và sơ chế gỗ;
  - Kinh doanh khu du lịch, khách sạn;
  - Cho thuê nhà phục vụ các mục đích kinh doanh;
  - Thiết kế kết cấu, kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm