Công Ty
HBC ( HSX )
62.20 -0.7 (-1.11%)
  -  Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình
Mở cửa 62,200  Cao 12 tuần 63,200  Giá trị (tỷ) 81.96  P/E n/a 
Cao nhất 63,100  Thấp 12 tuần 45,100  Vốn hóa (tỷ) 5,936.77  P/B  
Thấp nhất 62,200  KLBQ 12 tuần 1,944,498  CPNY 95,446,457  Beta  
Khối lượng 1,309,960  GTBQ 12 tuần (tỷ)  3.56  Room 46,768,763  EPS  
TIN LIÊN QUAN

Giới thiệu doanh nghiệp

Thông tin liên hệ
Tên công ty Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình
Tên quốc tế XD và KD Địa ốc Hòa Bình
Vốn điều lệ 496,537,468,750 đồng
Địa chỉ 235 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại 84-8-3932-5030
Số fax 84-8-3932-5221
Email hoabinh@hcm.vnn.vn  
Website www.hoabinhcorporation.com.vn  
Ban lãnh đạo
LE VIET HAI Chủ tịch Hội đồng Quản trị / Tổng Giám đốc
LE QUOC DUY Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN TAN THO Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN VAN AN Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN VAN TINH Phó Tổng Giám Đốc
TRUONG QUANG NHAT Phó Tổng Giám Đốc
NGUYEN QUANG TRUNG Trưởng ban kiểm soát

Phân ngành & Quy mô

Loại hình công ty Doanh nghiệp
Lĩnh vực Công nghiệp
Ngành Vật liệu & xây dựng
Số nhân viên 3042
Số chi nhánh 0

Ngành Vật liệu & xây dựng

Mã CK
Giá
Thay đổi
P/E
P/B
Vốn hóa (tỷ)
ACE 28.10 0.00% 85.73
AMS 6.70 0.00% 100.50
ASD 1.00 0.00% 4.00
BCE 6.96 -0.57% 207.60
BHC 3.20 0.00% 14.40
BHV 5.10 0.00% 5.10
BMN 8.30 0.00% 22.82
BMP 174.00 + 5.17% 8,322.56
BT6 4.80 0.00% 158.37
BTC 44.00 0.00% 62.88
BTD 14.50 0.00% 93.00
C32 48.40 + 6.82% 579.04
C47 10.60 -2.36% 176.16
C71 9.20 0.00% 46.00
CCI 14.10 -2.13% 242.07
CCV 7.10 0.00% 12.78
CDC 14.20 0.00% 223.03
CE1 13.90 0.00% 83.40
CEE 29.80 -2.68% 1,203.50
CEG 18.20 0.00% 69.16
CHC 12.40 0.00% 33.73
CI5 13.50 0.00% 36.45
CID 13.00 0.00% 14.07
CIG 2.67 0.00% 84.21
CII 39.30 0.00% 9,481.78
CNN 17.10 0.00% 116.28
CNT 1.70 0.00% 17.03
CQT 3.20 0.00% 80.00
CT3 7.40 0.00% 59.20
CTD 210.00 + 1.43% 16,397.45
CTI 32.30 + 1.24% 1,406.10
CTN 0.60 0.00% 4.18
CVT 39.30 + 9.92% 870.91
D26 8.30 0.00% 8.30
D2D 36.80 -2.45% 382.51
DAC 26.10 0.00% 26.23
DAG 14.30 -1.05% 592.66
DC1 13.90 0.00% 20.85
DCF 6.40 0.00% 31.24
DCT 1.00 0.00% 27.22
DGT 7.10 0.00% 17.62
DHA 29.50 + 6.44% 472.92
DIG 11.75 -0.85% 2,774.97
DL1 10.90 -5.50% 173.99
DND 10.40 0.00% 91.87
DOC 10.10 0.00% 101.00
DPG 83.70 0.00% 551.39
DTV 14.30 0.00% 75.50
DXV 4.40 + 2.27% 44.55
G36 10.60 0.00% 455.80
GND 18.00 0.00% 108.00
GTH 6.20 0.00% 16.96
GTN 17.00 0.00% 4,250.00
H11 12.70 0.00% 13.46
HAN 11.90 0.00% 1,678.47
HAS 8.43 + 4.27% 68.56
HCI 7.80 0.00% 40.81
HEC 17.00 0.00% 71.40
HID 3.94 -3.55% 120.08
HLG 10.20 -1.96% 442.25
HOM 5.60 0.00% 403.20
HT1 21.00 + 1.43% 8,126.84
HU3 9.20 0.00% 92.00
HU4 4.60 0.00% 69.00
HVX 4.40 0.00% 182.71
I10 0.80 0.00% 2.80
ICC 53.30 0.00% 202.54
ICI 8.70 0.00% 34.80
ICN 23.50 0.00% 117.50
IJC 9.80 + 0.51% 1,350.41
KSB 51.30 + 4.68% 2,513.16
KTT 6.70 + 1.49% 20.09
L10 15.30 0.00% 149.79
L12 10.00 0.00% 50.00
L45 3.20 0.00% 15.36
LAI 11.10 0.00% 94.90
LBM 36.75 + 0.41% 301.01
LCC 2.40 0.00% 14.01
LCG 9.01 + 0.33% 689.30
LM8 23.80 0.00% 223.45
LQN 9.50 0.00% 17.99
MCI 5.20 0.00% 18.20
MCT 16.60 0.00% 41.50
MDG 11.40 + 5.26% 123.90
MEC 2.70 0.00% 22.55
MTS 17.00 0.00% 255.00
MVC 11.80 0.00% 1,180.00
NAC 5.40 0.00% 14.58
NAV 8.30 + 6.99% 71.04
NKG 31.55 + 0.48% 3,139.93
NMK 16.20 0.00% 40.50
NNC 79.00 + 1.27% 1,315.22
NTB 0.60 0.00% 23.87
PEC 10.30 0.00% 30.27
PNT 8.70 0.00% 80.76
PPG 1.60 0.00% 11.75
PTC 6.10 -1.64% 108.00
PTE 1.40 0.00% 17.50
PVA 0.60 0.00% 13.11
PX1 10.90 0.00% 218.00
PXI 2.90 0.00% 87.00
PXL 2.70 0.00% 223.35
PXM 0.30 0.00% 4.50
PXS 10.50 -2.86% 612.00
PXT 3.58 + 0.56% 72.00
RCC 13.00 0.00% 200.95
RCD 25.50 0.00% 135.15
REE 33.45 + 0.15% 10,386.71
ROS 127.50 + 1.18% 55,470.00
S12 0.70 0.00% 3.50
S27 6.90 0.00% 10.85
S74 6.50 0.00% 42.12
S96 0.60 0.00% 6.69
SAV 10.35 + 5.31% 121.60
SBA 13.50 -1.11% 804.85
SC5 30.30 0.00% 454.00
SCC 3.20 0.00% 6.34
SD1 1.20 0.00% 6.00
SD2 7.00 0.00% 100.96
SD3 5.00 0.00% 80.00
SD8 0.80 0.00% 2.24
SD9 7.70 0.00% 263.60
SDB 1.80 0.00% 19.80
SDJ 11.10 0.00% 48.22
SDN 33.30 0.00% 53.14
SDX 5.20 0.00% 11.70
SHI 8.61 -0.23% 519.47
SHP 20.50 + 0.49% 1,930.43
SII 25.10 -6.97% 1,362.94
SJM 0.80 0.00% 4.00
SJS 30.80 + 0.32% 3,060.40
STL 1.10 0.00% 16.50
STV 21.80 0.00% 141.98
TBT 6.80 0.00% 11.26
TCR 4.00 -0.25% 181.25
TEC 7.00 0.00% 11.62
THG 49.50 + 1.82% 604.80
TLT 16.50 0.00% 115.33
TMW 12.00 0.00% 55.95
TNB 6.30 0.00% 72.45
TNM 3.10 0.00% 11.78
TNY 8.00 0.00% 24.00
TRT 16.90 0.00% 92.95
TTZ 3.40 + 2.94% 24.50
TV1 19.20 -2.08% 501.80
TVA 17.00 0.00% 25.50
TVG 0.70 0.00% 1.42
TXM 9.00 + 5.56% 66.50
UDC 3.65 + 3.01% 130.49
UIC 31.20 + 4.81% 261.60
USC 10.60 0.00% 58.30
V11 1.00 0.00% 8.40
V15 0.50 0.00% 5.00
VC2 17.40 -2.87% 253.50
VC5 1.00 0.00% 5.00
VC9 9.90 + 1.01% 120.00
VCE 12.20 0.00% 61.00
VCT 1.00 0.00% 1.10
VES 1.10 0.00% 9.91
VLB 47.00 0.00% 2,115.00
VNE 10.00 + 0.50% 892.78
X18 3.50 0.00% 14.55
XMD 4.10 0.00% 16.40

Lĩnh vực kinh doanh

  - Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, công trình giao thông, hệ thống cáp, hệ thống cấp thóat nước;
  - San lấp mặt bằng;
  - Kinh doanh nhà;
  - Tư vấn xây dựng;
  - Tư vấn, thiết kế và thi công điện nước;
  - Dịch vụ sửa chữa nhà;
  - Trang trí nội thất;
  - Trồng rừng cao su, xà cừ và tràm...
  - Khai thác và sơ chế gỗ;
  - Kinh doanh khu du lịch, khách sạn;
  - Cho thuê nhà phục vụ các mục đích kinh doanh;
  - Thiết kế kết cấu, kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm